Enter your keyword

Blog

Thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp cần chứng chỉ ngoại ngữ gì?

Thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp cần chứng chỉ ngoại ngữ gì?

Bạn có biết, để được dự thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, ngoài chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành quản lý công, quản lý hành chính công, bằng cao cấp lý luận chính […]

Hotline: 086.993.1510
Bấm gọi ngay