Chứng chỉ Tiếng AnhChứng chỉ A2

Cấu trúc đề và cách làm bài tập đọc hiểu tiếng Anh trình độ A2

Trong đề thi tiếng Anh A2 Vstep phần đọc hiểu có những dạng bài nào? Cùng tìm hiểu về các dạng bài tập đọc hiểu tiếng Anh trình độ A2, cách làm từng dạng cùng các đề thi mẫu cho phần Reading A2 Vstep trong bài viết dưới đây!

Cấu trúc phần thi đọc hiểu tiếng Anh trình độ A2

Phần thi đọc hiểu tiếng Anh A2 dùng để đánh giá kỹ năng đọc, tiếp nhận và phân tích thông tin bằng tiếng Anh của thí sinh. Bài thi đọc hiểu gồm 4 phần thi với tổng 30 câu hỏi, thời gian làm bài 40 phút. Kỹ năng đọc hiểu chiếm ¼ tổng số điểm toàn bài thi A2.

Cụ thể đề thi tiếng Anh A2 phần đọc hiểu sẽ được chia thành từng phần như sau:

 • Phần 1: Cloze text – 8 câu hỏi: Thí sinh đọc 1 đoạn văn và chọn từ đúng nhất vào chỗ trống giữa 3 phương án ABC cho trước.
 • Phần 2: Notice – 8 câu hỏi: Đọc 10 đoạn thông báo ngắn và nối thông báo với 8 câu có nội dung tương đương. Sẽ có 2 đoạn thông báo không được nối. 
 • Phần 3: Information – 7 câu hỏi: Đọc 2 đoạn thông tin có liên quan tới nhau và điền những thông tin còn thiếu vào phần cho trước.
 • Phần 4: Multiple choice – 7 câu hỏi: Đọc 2 bài đọc cho trước và trả lời câu hỏi với 3 phương án ABC.

Nội dung bài thi chứng chỉ tiếng Anh A2 dùng để kiểm tra các kỹ năng đọc khác nhau như: từ vựng, đoán từ vựng trong ngữ cảnh, đọc hiểu thông tin chi tiết, hiểu ý chính, xác định thông tin. Để có thể làm tốt phần bài tập đọc hiểu tiếng anh trình độ A2, ngoài việc bổ sung vốn từ vựng, ngữ pháp.. Bạn cần chú ý tới những dạng văn bản thường có trong bài đọc. Một số gợi ý giúp bạn luyện đọc tốt hơn như sau:

 • Thực hành đọc nhiều loại văn bản, cả bản gốc và bản viết lại. Ví dụ: ghi chú, tin nhắn mạng xã hội, tờ rơi, các bài báo…
 • Thực hành đọc các văn bản có chứa từ vựng chưa biết và học cách bỏ qua những từ không quan trọng đối với nhiệm vụ mà bạn đang giải quyết.
 • Hãy nghĩ về những cách khác nhau để đọc văn bản. Ví dụ, nếu đọc một tờ quảng cáo, tìm hiểu một số thông tin cụ thể. Nếu bạn đọc một tin nhắn, hãy suy nghĩ về cách trả lời tin nhắn đó.
 • Thực hành đoán nghĩa của từ mới dựa trên phần còn lại của văn bản. Cố gắng không sử dụng từ điển cho mỗi từ mới.
Cấu trúc đề thi đọc hiểu tiếng Anh trình độ A2

Cách làm bài tập đọc hiểu tiếng Anh trình độ A2

Mỗi phần thi trong đề đọc hiểu tiếng Anh A2 có dạng bài khác nhau, do đó cách xử lý đề sao cho nhanh và chính xác nhất cũng không giống nhau. Cụ thể phương pháp làm bài tập Reading tiếng Anh theo từng dạng như sau:

Phần 1: Bạn cần đọc lướt để tìm ra chủ đề và ý chính của văn bản, sau đó quan sát câu văn chứa chỗ trống và phần đáp án để xác định từ loại của từ cần điền.

 • Nếu chỗ trống là các dạng khác nhau của cùng 1 động từ, bạn cần xác định thì của động từ trong câu dựa vào các trạng từ thời gian, chủ ngữ và động từ to be (nếu có), các dấu hiệu của câu bị động, câu gián tiếp,… hoặc danh động từ.
 • Nếu chỗ trống là các động từ, tính từ hoặc danh từ khác nhau, cần đọc lại cả câu để xác định, dự đoán nghĩa của câu đang muốn nói tới. Hoặc dựa vào giới từ, liên từ, lượng từ,… xung quanh chỗ trống để chọn phương án chính xác nhất. 
 • Nếu chỗ trống là lượng từ, bạn cần xác định danh từ mà lượng từ đó đang bổ nghĩa là danh từ đếm được hay không đếm được.
 • Nếu chỗ trống là liên từ, bạn cần xác định xem nghĩa của hai vế câu có tính khẳng định hay phủ định, liên kết theo sắc thái như thế nào,… Ngoài ra chúng đang liên kết loại từ, cụm từ hay mệnh đề.

Sau khi điền xong đọc lại một lần văn bản để chắc chắn chúng có nghĩa. Dưới đây là phần thi mẫu part 1 Reading A2:

Phần 1: Cloze text

Dựa vào gợi ý trên, đáp án cho từng câu hỏi trong đề thi mẫu là: 1.B – 2.B – 3.C – 4.A – 5.C – 6.B – 7.B – 8.C

Phần 2:

 • Bạn cần đọc qua một lượt các biển báo để hiểu chủ đề và ý nghĩa của biển báo nói tới. Sau đó đọc văn bản mô tả biển báo để xác định từ khóa chính.
 • Tìm biển báo phù hợp với mô tả và nối. Nếu phân vân giữa 2-3 biển báo có nội dung tương đương thì thí sinh note lại tất các phương án và tiếp tục với biển báo tiếp theo.

Đọc lại một lượt các mô tả để kiểm tra các cặp nội dung đã nối và loại trừ phương án. Dưới đây là phần thi mẫu part 2 Reading A2:

Phần 2: Notice

Dựa vào gợi ý trên, đáp án cho từng câu hỏi trong đề thi mẫu là: 9.H – 10.G – 11.E – 12.C – 13.B – 14.K – 15.I – 16.J

Phần 3: Bạn cần đọc kỹ biểu mẫu và các từ ngữ xung quanh chỗ trống để hiểu sơ lược về biểu mẫu và những thông tin cần điền. 

 • Tìm các thông tin cần điền dựa vào đoạn văn cho trước, chú ý tìm đúng những keyword trong biểu mẫu. Ví dụ: thông tin đưa ra là quốc gia nhưng nội dung cần điền là quốc tịch thì cần biến đổi danh từ chỉ quốc gia về dạng quốc tịch (Vietnam -> Vietnamese)
 • Các thông tin phải suy luận, tính toán thì cần đọc hiểu kỹ, tránh nhầm lẫn. Ví dụ hỏi số lượng đồ vật còn lại so với ban đầu thì cần tìm thông tin ban đầu có bao nhiêu, đã sử dụng bao nhiêu và làm phép trừ để điền đúng đáp án chính xác. Tương tự với ngày tháng năm.

Dưới đây là phần thi mẫu part 3 Reading A2:

Phần 3: Information

Dựa vào gợi ý trên, đáp án cho từng câu hỏi trong đề thi mẫu là:

 1. Cresswell’s
 2. London
 3. 5(th)/fifth (of) January January (the) 5 (th) 1/5 5/1
 4. bus stop
 5. 6.30/ six thirty/ half past ten
 6. 7.10/ seven ten/ ten past ten
 7. 550/ five hundred (and) fifty (pounds)

Phần 4: Bạn nên sử dụng phương pháp đọc lướt để để tìm ra ý chính.

 • Sau đó  đọc cả 6 câu hỏi, đọc cả câu trả lời để chọn từ đúng.
 • Sau khi lựa chọn 1 đáp án, xem lại 2 lựa chọn kia để biết tại sao chúng sai. Đọc lại cả văn bản để đảm bảo các từ điền vào có nghĩa.

Dưới đây là phần thi mẫu part 4 Reading A2:

Phần 4: Multiple choice

Dựa vào gợi ý trên, đáp án cho từng câu hỏi trong đề thi mẫu là: 24.A – 25.B – 26.B – 27.C – 28.B – 29.A – 30.A 

Download bài tập đọc hiểu tiếng Anh trình độ A2

Dưới đây là các mẫu bài tập đọc hiểu A2 tiếng Anh để bạn tham khảo. Khi tải về hãy vận dụng những cách làm bài mà chúng tôi đã hướng dẫn để làm quen với cấu trúc bài thi nhé!

PART 1: Read the following passage. Choose the best word for each space. For (8 Questions) questions 1 “8, choose the correct letter (A, B or C).

Example: Susan is (0) TV now.

A. watching B. looking c. seeing

Wool comes from sheep and other animals like goats and rabbits. Over a million tonnes of wool is produced every year, of (1) 60% goes into clothes. The wool that is used (2) comes from Australian Merino sheep. Their wool is good for baby clothes, as it is soft, (3) babies warm, and can (4) their bodies. When wool is first cut from the sheep, it contains a high level of a valuable oil, so before the wool is used, it must be cleaned. The (5) way to do this is by putting the wool in warm water. The oil that is (6) from the wool is widely used in products like hand creams. Sheep were first used by humans several thousand years (7) , but it is believed that this was for meat rather than wool. When people developed a way of cutting the wool from sheep, it (8) a more important material.

 1. A. what      B. whose      C. which
 2. A. mostly      B. little      C. more
 3. A. stays      B. helps      C. keeps
 4. A. protect      B.save      C. care
 5. A. simplest      B. clearest      C. nearest
 6. A. removing     B. remove     C. removed
 7. A. ago     B. before     C. long
 8. A. arrived     B. had     C. became

Thí sinh có thể thử sức với những đề thi phần đọc hiểu dưới đây:

Một số website cung cấp bài đọc hiểu miễn phí trình độ A2

Bên cạnh đó, để nhanh chóng nắm vững kiến thức các kỹ năng khác và chinh phục thành công chứng chỉ A2, bạn nên tìm cho mình một lớp học thêm chất lượng. Trang Tuyển Sinh mang tới khóa học tiếng Anh Vstep cấp tốc với kiến thức cô đọng, đảm bảo bứt phá trình độ trong thời gian ngắn nhất, cam kết đầu ra với 100% học viên.

Với lộ trình đào tạo nhanh chóng chỉ với lộ trình 10 buổi học, học viên sẽ được rèn luyện mọi kỹ năng cần thiết, hỗ trợ hoàn thiện trọn gói mọi thủ tục thi, đảm bảo thí sinh có chứng chỉ Vstep A2 đúng hạn!

Trên đây là phần hướng dẫn chi tiết cách làm các dạng bài tập đọc hiểu tiếng Anh trình độ A2. Để tăng điểm số phần đọc hiểu, bạn nên kết hợp lý thuyết vào bài thi thực tế, thường xuyên làm đề thi thử,… Chúc các bạn đạt điểm số cao trong kỳ thi sắp tới!

Tham khảo thêm thông tin về lớp học ôn thi A2, B1, B2 Tiếng Anh cấp tốc cam kết đầu ra theo địa chỉ:

Trang Tuyển Sinh

 • Số 15-17, ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
 • Số 352 đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, TPHCM
 • Hotline: 096.999.8170 – 0989.880.545
 • Website: trangtuyensinh.vn
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan

chat

Phòng Tuyển SinhHỗ trợ 24/7

Hotline: O96 999 8170

Xin chào! Bạn có cần chúng tôi hỗ trợ gì không, đừng ngại hãy đặt câu hỏi để được tư vấn ngay

Vui lòng chọn khu vực thi của bạn và điền thông tin để bắt đầu nhận tư vấn