Chức danh nghề nghiệp

Mã số, tiêu chuẩn và cách xếp lương chức danh nghề nghiệp

Chức danh nghề nghiệp là gì? Tiêu chuẩn, mã số chuẩn chức danh nghề nghiệp được quy định như thế nào? Bài viết này hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết những thông tin quan trọng này nhé!

Chức danh nghề nghiệp là gì?

Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ; năng lực chuyên môn; nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; được sử dụng làm căn cứ để thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức diễn ra khi viên chức, người lao động trong quá trình làm việc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, được đồng nghiệp thủ trưởng tín nhiệm để bổ nhiệm hoặc thay đổi nghề nghiệp đối với những viên chức này, xứng đáng với năng lực, cống hiến của họ.

Ví dụ chức danh nghề nghiệp: Chức danh nghề nghiệp giáo viên, chức danh nghề nghiệp bác sỹ, chức danh nghề nghiệp văn thư lưu trữ…

Cơ sở pháp lý của việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp:

 • Luật viên chức 2010
 • Nghị định 115/ /2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Nguyên tắc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp:

Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định rõ các nội dung trong bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp như sau:

 • Viên chức được bổ nhiệm, thay đổi nghề nghiệp viên chức khi được bổ nhiệm phải có hồ sơ. Thu nhập đầy đủ, rõ ràng và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xác minh rõ ràng; có bản kê khai tài sản theo quy định. Xem mẫu quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.
 • Khi bổ nhiệm, thay đổi nghề nghiệp viên chức phải trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định.Thông thường các chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng cấp huyện và tương đương thì tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi đối với cả nam và nữ.
 • Viên chức được bổ nhiệm, thay đổi nghề nghiệp phải có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.
 • Trong thời gian bổ nhiệm, thay đổi nghề nghiệp viên chức phải không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.
 • Có tư duy đổi mới và phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.

Ngoài ra, người bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp phải am hiểu tình hình địa phương, chính sách, chủ trương của đơn vị công tác. Đồng thời phải là người có năng lực quản lý.

Thời hạn bổ nhiệm, thay đổi nghề nghiệp đối với viên chức quản lý là năm năm; trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc quy định của cơ quan có thẩm quyền..

cách ghi chức danh nghề nghiệp
Ngạch chức danh nghề nghiệp là gì?

Thay đổi chức danh nghề nghiệp

Thay đổi hay chuyển đổi chức danh nghề nghiệp là việc viên chức được bổ nhiệm một chức danh nghề nghiệp khác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đang đảm nhiệm.

Việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập trong các trường hợp sau:

 • Xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác tương ứng cùng mức độ phức tạp công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm.
 • Thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp.
 • Xét thăng hạng đặc cách vào hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn tương ứng với chức danh được công nhận, bổ nhiệm theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Xét chuyển chức danh nghề nghiệp công chức trong các trường hợp:

 • Chức danh nghề nghiệp đang giữ không phù hợp với vị trí yêu cầu của vị trí việc làm mới.
 • Xét duyệt chức danh nghề nghiệp được thực hiện khi chức danh nghề nghiệp đang giữ không còn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới.
 • Viên chức được xét chuyển chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được chuyển.
 • Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập công văn đề nghị chuyển chức danh nghề nghiệp hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền phân cấp.
 • Khi xét chuyển chức danh nghề nghiệp không kết hợp nâng bậc lương.

>>> Download mẫu quyết định thay đổi chức danh nghề nghiệp

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp là gì
Danh mục chức danh nghề nghiệp

Xem thêm:

Mã chức danh nghề nghiệp 

Mỗi hạng chức danh sẽ được quy định bởi những mã số hạng chức danh nghề nghiệp khác nhau. Mỗi ngành, mỗi lĩnh vực sẽ được quy định một mã số.

Danh mục các ngạch công chức, viên chức các ngành mới nhất (cập nhật đến tháng 3/2022) giúp cho các bạn tra cứu ngạch, mã số, số hiệu công chức, viên chức các ngành y tế, nông nghiệp, giáo dục, lao động, văn thư lưu trữ, văn hóa nghệ thuật…làm căn cứ để xây dựng bảng lương. Xem chi tiết tại đây.

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Bộ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp là những điều kiện; những quy định để hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc của mình đảm nhiệm theo luật định. Mỗi một chức danh khác nhau sẽ được quy định bởi những Thông tư, Nghị định thuộc lĩnh vực của mình. Tiêu chuẩn các chức danh nghề nghiệp cụ thể:

Xếp lương theo chức danh nghề nghiệp

Cách xếp lương theo chức danh nghề nghiệp mỗi ngành sẽ được căn cứ vào những văn bản pháp lý khác nhau. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu cách xếp lương theo hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên:

Căn cứ vào các cơ sở pháp lý

Giáo viên mầm non: Mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng.

Các hạngHệ số lươngBậc 1Bậc 2Bậc 3Bậc 4Bậc 5Bậc 6Bậc 7Bậc 8Bậc 9Bậc 10
Hạng I
Hệ số lương44,344,685,025,365,76,046,38
Mức lương (nghìn đồng)5.960,006.466,606.973,207.479,807.986,408.493,008.999,609.506,20
Hạng II
Hệ số lương2,342,6733,333,663,994,324,654,98
Mức lương (nghìn đồng)3.486,603.978,304.470,004.961,605.453,405.945,106.436,806.928,507.420,20
Hạng III
Hệ số lương2,12,412,723,033,343,653,964,274,584,89
Mức lương (nghìn đồng)3.129,003.590,904.052,804.514,704.976,605.438,505.900,406.362,306.824,407.286,10

Giáo viên tiểu học:

HạngHệ sốBậc 1Bậc 2Bậc 3Bậc 4Bậc 5Bậc 6Bậc 7Bậc 8Bậc 9
Hạng I
Hệ số lương4,44,745,085,425,766,16,446,78
Mức lương (nghìn đồng)6.556,007.062,607.569,208.075,808.582,409.089,009.595,6010.102,20
Hạng II
Hệ số lương44,344,685,025,365,76,046,38
Mức lương (nghìn đồng)5.960,006.466,606.973,207.479,807.986,408.493,008.999,609.506,20
Hạng III
Hệ số lương2,342,6733,333,663,994,324,654,98
Mức lương (nghìn đồng)3.486,603.978,304.470,004.961,605.453,405.945,106.436,806.928,507.420,20

Giáo viên trung học cơ sở

Hạng IHệ số lươngBậc 1Bậc 2Bậc 3Bậc 4Bậc 5Bậc 6Bậc 7Bậc 8Bậc 9
Hạng I
Hệ số lương4,44,745,085,425,766,16,446,78
Mức lương (nghìn đồng)6.556,007.062,607.569,208.075,808.582,409.089,009.595,6010.102,20
Hạng II
Hệ số lương44,344,685,025,365,76,046,38
Mức lương (nghìn đồng)5.960,006.466,606.973,207.479,807.986,408.493,008.999,609.506,20
Hạng III
Hệ số lương2,342,6733,333,663,994,324,654,98
Mức lương (nghìn đồng)3.486,603.978,304.470,004.961,605.453,405.945,106.436,806.928,507.420,20

Giáo viên trung học phổ thông

Bậc 1Bậc 2Bậc 3Bậc 4Bậc 5Bậc 6Bậc 7Bậc 8Bậc 9
Hạng I
Hệ số lương4,44,745,085,425,766,16,446,78
Mức lương (nghìn đồng)6.556,007.062,607.569,208.075,808.582,409.089,009.595,6010.102,20
Hạng II
Hệ số lương44,344,685,025,365,76,046,38
Mức lương (nghìn đồng)5.960,006.466,606.973,207.479,807.986,408.493,008.999,609.506,20
Hạng III
Hệ số lương2,342,6733,333,663,994,324,654,98
Mức lương (nghìn đồng)3.486,603.978,304.470,004.961,605.453,405.945,106.436,806.928,507.420,20

Trên đây là những thông tin chi tiết về chức danh nghề nghiệp. Hy vọng sẽ mang lại những thông tin chính xác cho quý anh/ chị trong quá trình tìm hiểu thông tin, thi nâng hạng, nâng ngạch lên hạng cao hơn. Chúc các bạn thành công!

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan