Chuyên viên

Chứng chỉ quản lý nhà nước là gì? Quy định như thế nào?

Hiện nay có rất nhiều các trường, cơ quan, đơn vị tổ chức chiêu sinh và đào tạo chứng chỉ quản lý nhà nước.Tuy nhiên theo quy định của pháp luật hiện hành không phải cơ quan, đơn vị nào cũng được phép đào tạo và cấp chứng chỉ. Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu các quy định hiện hành về vấn đề này nhé!.

Chứng chỉ quản lý nhà nước là gì?

Chứng chỉ quản lý nhà nước là tên gọi tắt của loại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước. Chứng chỉ quản lý nhà nước phân theo các ngạch bậc lương bao gồm: Chứng chỉ bồi dưỡng cán sự, Chứng chỉ chuyên viên, chứng chỉ chuyên viên chính và chứng chỉ chuyên viên cao cấp…

Các loại chứng chỉ quản lý nhà nước

Chứng chỉ bồi dưỡng cán sự

Các đối tượng theo học là công chức ngạch cán sự và tương đương theo quy định của Chính Phủ. Những người tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.

Chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự theo Quyết định số 2710/QĐ-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên 

Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên buộc phải có để thi công chức hoặc nếu cán bộ, công chức, viên chức muốn thi nâng ngạch. Đây là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn nâng lương.

Đối tượng theo học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên bao gồm:

 • Công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương (bao gồm cả công chức dự bị) chưa tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước.
 • Các đối tượng chuyển từ cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sang cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhưng chưa được bồi dưỡng kiến thức nhà nước.
 • Công chức quản lý cấp phòng hoặc tương đương.
 • Công chức, viên chức ngạch cán sự hoặc tương đương có thời gian công tác giữ ngạch tối thiểu 3 năm trở lên.
chứng chỉ quản lý nhà nước
Chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước

Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên viên chính 

Đối tượng tham gia khóa học:

 • Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương; Lãnh đạo cấp Sở và tương đương; Lãnh đạo cấp phòng và tương đương; Chuyên viên chính và tương đương chưa qua khoá học bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; Chuyên viên và tương đương có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ 04 năm trở lên (đối với diện quy hoạch thì từ 03 năm trở lên);
 • Đối với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp nhà nước: là cán bộ có mức lương từ 3,33 trở lên;
 • Đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang: là cán bộ, quân nhân tham gia quản lý có hàm cấp từ Đại úy trở lên;
 • Đã có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên viên cao cấp 

Chuyên viên cao cấp là công chức hành chính có yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cao nhất về một hoặc một số lĩnh vực trong các cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp tỉnh trở lên, có trách nhiệm chủ trì tham mưu, tổng hợp và hoạch định chính sách, chiến lược có tính vĩ mô theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương; tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện các chế độ, chính sách.

Trường cấp chứng chỉ quản lý nhà nước 2021

Theo Điều 27 Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy định việc phân công tổ chức bồi dưỡng, theo đó các trường, đơn vị được đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý nhà nước bao gồm:

1. Học viện Hành chính Quốc gia

2. Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

 1. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị – xã hội

Các trường được cấp chứng chỉ chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo quy định của pháp luật, bên cạnh trường Học viện Hành chính trực thuộc Bộ Nội vụ thì trường chính trị tỉnh, các trường cán bộ trực thuộc Bộ đều được phép đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ. Giá trị chứng chỉ như nhau và phạm vi sử dụng trên toàn quốc.

>>> Cập nhật danh sách các trường tổ chức thi chứng chỉ quản lý nhà nước: TẠI ĐÂY

Quản lý nhà nước
Khai giảng lớp chứng chỉ quản lý nhà nước

Quy định về chứng chỉ quản lý nhà nước

Chứng chỉ quản lý nhà nước được cấp cho những học viên có đủ các điều kiện sau đây:

Tiêu chuẩn chung về cấp chứng chỉ

 • Tham gia học tập đầy đủ theo quy định của chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước.
 • Có đủ các bài kiểm tra, viết thu hoạch, khóa luận, đề án theo quy định của chương trình bồi dưỡng; các bài kiểm tra, viết thu hoạch, khóa luận, đề án phải đạt từ 05 điểm trở lên (chấm theo thang điểm 10);
 • Chấp hành quy chế, nội quy học tập của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu và các quy định của pháp luật về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
quy định về chứng chỉ quản lý nhà nước
Học chứng chỉ quản lý nhà nước

Quy định về in, cấp và quản lý chứng chỉ

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu được quyền in, cấp chứng chỉ các chương trình bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền giao thực hiện. Mẫu chứng chỉ theo quy định tại Phụ lục 01 Thông tư 01/2018/TT-BNV:

 • Chứng chỉ bồi dưỡng được cấp 01 lần cho học viên hoàn thành khóa học. Trường hợp chứng chỉ đã cấp cho học viên nhưng phát hiện có sai sót do lỗi của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu thì các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu có trách nhiệm cấp lại cho học viên.
 • Trường hợp chứng chỉ bị mất, hư hỏng, người được cấp chứng chỉ đề nghị thì được cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học. Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học có giá trị sử dụng như chứng chỉ bồi dưỡng. Mẫu giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học theo quy định tại Phụ lục 02 Thông tư này.
 • Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu lập sổ quản lý việc cấp chứng chỉ theo quy định hiện hành. Bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ trong cấp chứng chỉ. Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận trong việc in, cấp, quản lý và sử dụng chứng chỉ.

Như vậy các trường được cấp chứng chỉ chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo quy định của pháp luật, bên cạnh trường Học viện Hành chính trực thuộc Bộ Nội vụ thì trường chính trị tỉnh, các trường cán bộ trực thuộc Bộ đều được phép đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ. Giá trị chứng chỉ như nhau và phạm vi sử dụng trên toàn quốc.

>>> Xem thêm: Những văn bằng tương đương chứng chỉ chuyên viên

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng chứng chỉ quản lý nhà nước

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Edulife phối hợp với các trường hàng đầu theo quy định của pháp luật, chiêu sinh và tổ chức các lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Các lớp được khai giảng liên tục, hình thức học online, offline, phù hợp với mọi đối tượng học viên trên cả nước. Cụ thể thông báo tuyển sinh như sau:

Quy định về chứng chỉ quản lý nhà nước
Thông báo tuyển sinh chứng chỉ quản lý nhà nước

1. Đối tượng học lớp bồi dưỡng chứng chỉ quản lý nhà nước

Tất cả những người có nhu cầu học và được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước. Đáp ứngg đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định hiện hành và nộp đủ hồ sơ lệ phí.

2. Nội dung Chương trình học

Chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước theo Quyết định số 2710/QĐ-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch cán sự

Thời gian tổ chức khóa học bồi dưỡng chứng chỉ quản lý nhà nước tùy vào từng loại chứng chỉ, kéo dài từ 4- 8 tuần. Học viên có thể chọn các ca học sau:

 • Lớp học các buổi tối : 2, 3, 4, 5
 • Lớp cả ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.

Địa điểm tổ chức lớp bồi dưỡng

Nộp hồ sơ tại: Số 17, ngõ 167, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

4. Hồ sơ bao gồm: 

A. Hồ sơ lớp chuyên viên

 • 01 Phiếu đăng ký theo mẫu (Liên hệ Edulife để nhận phiếu đăng ký nhanh nhất)
 • 01 Đơn nhập học có xác nhận của cơ quan công tác (Theo mẫu)
 • 01 bằng tốt nghiệp cao nhất ( có công chứng)
 • 01 quyết định lương gần nhất hoặc quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động còn thời hạn.
 • 01 bản chứng minh nhân dân công chứng.
 • 03 ảnh 3×4 chụp không quá 6 tháng và ghi rõ thông tin mặt sau ảnh.

A. Hồ sơ lớp chuyên viên chính

Ngoài những hồ sơ như lớp chuyên viên thì học viên cần có thêm 01 chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (Bản photo công chứng).

5. Giảng viên giảng dạy chương trình 

Các giảng viên Trường Học viện quản lý giáo dục và giảng viên Học Viện Hành Chính Quốc Gia, Trường cán bộ quản lý văn hóa thể thao và du lịch tham gia giảng dạy.

6. Lịch khai giảng, hình thức học

Khai giảng liên tục các tháng trong năm. Lịch học hết sức linh động phù hợp với các đối tượng đã đi làm.

Hình thức học: Trực tuyến thông qua phần mềm Zoom.

Mọi thông tin chi tiết về khóa học chứng chỉ quản lý nhà nước Anh/ chị học viên vui lòng liên hệ theo thông tin sau đây để được tư vấn miễn phí!

Văn phòng tuyển sinh Edulife

Địa chỉ: Số 17, ngõ 167, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 096.597.3553

Website: Trangtuyensinh.vn

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Đặng Ngọc Tâm
Đặng Ngọc Tâm
1 năm trước

Tôi đang công tác trong ngành giáo dục, là một gv tiểu học thuộc cán bộ dự nguồn quản lý giáo dục.Vậy tôi học lớp quản lý giáo dục nào là đúng theo quy định.Trân trọng cảm ơn.

Bài viết liên quan

Mọi thông tin học viên thắc mắc hoặc đăng ký thi
vui lòng liên hệ :

Hotline: 0919.846.887 ( Ms Định)
Đ/C: Số 17, ngõ 167 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

chat

Phòng Tuyển SinhHỗ trợ 24/7

Hotline: 0919.846.887

Xin chào! Bạn có cần chúng tôi hỗ trợ gì không, đừng ngại hãy đặt câu hỏi để được tư vấn ngay

Vui lòng điền thông tin để bắt đầu nhận tư vấn: