thông báo
Tuyển sinh 2020

LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN - CHUYÊN VIÊN CHÍNH
BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LĐ CẤP PHÒNG

Đào tạo liên tục

Học Online, Offline

Làm việc chuyên nghiệp, Hỗ trợ nhanh chóng

Hotline: 0818847608 Đăng ký ngay

LỚP QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN - CHUYÊN VIÊN CHÍNH
BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LĐ CẤP PHÒNG

+ Căn cứ nghị định 101/2017/ND-CP ngày 01 tháng 09 năm 2017 của thủ tướng chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức.

+ Căn cứ thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/ 2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức.

Tầm quan trọng của khóa học

1. Chứng chỉ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH, KỸ NĂNG LĐ CẤP PHÒNGđiều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn thi nâng ngạch, bổ nhiệm chức vụ.

2. Phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

3. CHUẨN HÓA công tác cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.

NGÀNH ĐÀO TẠO

bồi dưỡng
ngạch chuyên viên

- Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước; cán bộ trong các tổ chức đảng, đoàn thể và cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp Nhà nước và các đối tượng khác có nhu cầu đi học.

bồi dưỡng
ngạch chuyên viên chính

+ Cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước là chuyên viên dự kiến thi hoặc bố trí vào ngạch chuyên viên chính (mã ngạch 01.002);
+ Mức lương từ 3,33 trở lên, cán bộ công chức có nhu cầu học tập để thi nâng ngạch.

bồi dưỡng
kỹ năng lãnh đạo cấp phòng

+ Công chức, viên chức đang giữ chức vụ trưởng, phó trưởng phòng hoặc tương đương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp...
+ Cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp phòng hoặc tương đương.

thời gian & hình thức đào tạo

+ Mở lớp liên tục, thời gian học 6 tuần, lịch học linh hoạt (có lớp cuối tuần)

+ Đào tạo linh hoạt phù hợp mọi đối tượng: Online, Offline

+ Hỗ trợ tối đa cho học viên

 

hình thức xét tuyển

1. Phiếu đăng ký

2. 01 Bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng trở lên.( Bản công chứng)

3. 03 hình 3x4 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh.)

4. 01 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương.

5. 01 Bản CMTND photo

- Đối với Bồi dưỡng chuyên viên chính có thêm:

6. 01 Quyết định lương.( 3,33 trở lên công chứng)

TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI

Tổ chức các khóa học chuyên nghiệp, uy tín, chứng chỉ chuẩn quy định của bộ, giá trị trọn đời.

Thời gian học tập phù hợp với mọi đối tượng, đào tạo linh hoạt tích hợp Online, Offline.

Học phí rẻ, hỗ trợ tối đa, nhiệt tình, đặc biệt phù hợp phù hợp với học viên ở xa, bận nhiều công việc.

icon-goi-lienviet