Tiếng anh B1

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh B1 cần nhớ, cách ôn tập cấu trúc B1

Ngữ pháp tiếng Anh B1 gồm những chủ điểm, cấu trúc nào cần ghi nhớ? Và làm thế nào để vận dụng cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh của B1 vào các bài thi Nghe, Nói, Đọc và Viết? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây! 

Yêu cầu ngữ pháp tiếng Anh B1 gồm những gì?

Ở trình độ B1, yêu cầu về kiến thức ngữ pháp sẽ tăng lên đáng kể so với bậc sơ cấp, chủ yếu ở hai kỹ năng Nghe và Đọc. Cụ thể, với kỹ năng Nghe và Đọc, thí sinh sẽ được tiếp cận với những bài đọc hiểu dài, sử dụng cấu trúc ngữ pháp phức tạp

Một ví dụ về bài đọc trong đề thi B1 sử dụng đa dạng ngữ pháp phức tạp như: câu phức, câu nhiều mệnh đề, câu gián tiếp, câu điều kiện,…

ngữ pháp tiếng Anh B1

Còn với hai kỹ năng Viết và Nói, yêu cầu về ngữ pháp sẽ thấp hơn. Thí sinh chỉ cần vận dụng chính xác những cấu trúc ngữ pháp đơn giản là đủ. Bạn chưa cần phải dùng những mẫu câu cao siêu hay quá khó. 

Ví dụ về một bài viết cấp độ B1 sử dụng các mẫu câu khá đơn giản

ngữ pháp tiếng Anh B1

 

Dưới đây là tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh B1 thường gặp mà bạn cần lưu ý:

Cấu trúc 13 thì tiếng Anh

Ở đề thi cấp độ sơ cấp (A1-A2), thí sinh chủ yếu gặp những thì đơn giản như hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn,… Thì khi bước sang bài thi B1 Tiếng Anh, bạn sẽ phải đọc hiểu và làm quen với đủ 13 thì, đặc biệt các thì hoàn thành như hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Ngoài ra các thì này còn liên quan tới kiến thức câu điều kiện, câu bị động và câu gián tiếp ở phần sau. 

Bảng tóm tắt công thức 13 thì dưới đây sẽ giúp bạn nhanh chóng ôn tập lại phần kiến thức quan trọng này: 

ThìCấu trúc và ví dụ
Hiện tại đơnS + am/is/are + N; S + V (thêm “s”/”es” nếu sau he/she/it 

VD: She is a doctor; He does her homework

Hiện tại tiếp diễnS + am/is/are + V-ing

VD: I am going to school now

Tương lai gầnS + am/is/are + going to + V

VD: She is going to clean her room 

Tương lai đơnS + will/shall + V

VD: He will have a trip next month

Quá khứ đơnS + was/were + N; S + V-ed (quá khứ)

VD: She was a baby last year; He went to the supermarket

Hiện tại hoàn thànhS + have/has + V (phân từ II)

VD: She has lived in Hanoi since 2004

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn S + has/have + been + Ving

VD: She has been studying Korean major for 3 years

Quá khứ tiếp diễnS + was/were + Ving 

VD: He was going to play badminton at 4pm yesterday 

Quá khứ hoàn thànhS + had + V (phân từ II)

VD: Students had done their work before the professor arrived

Quá khứ hoàn thành tiếp diễnS + had + been + Ving

VD: Staffs had been working for 2 hours when the manager came

Tương lai tiếp diễnS + will/shall + be + Ving

VD: I will be at school at 7am tomorrow. 

Tương lai hoàn thànhS + will/shall + have + V (phân từ II)

VD: She will finished her thesis on Sunday

Tương lai hoàn thành tiếp diễnS + will/shall + have + been + Ving 

Tóm tắt ngữ pháp B1 tiếng Anh: Cấu trúc câu bị động

Cấu trúc câu chủ động có dạng: S1 + V + O (tân ngữ) khi chuyển sang câu bị động sẽ có cấu trúc: S2 + to be + V (phân từ II) + by/with + S1, trong đó S2 là O (tân ngữ) trong câu chủ động

Ví dụ: “My mother gives her a bag” khi chuyển sang câu bị động sẽ thành: “She is given a bag by my mother”

Chú ý:

  • Nếu câu có hai tân ngữ, muốn nhấn mạnh tân ngữ nào thì đẩy tân ngữ đó lên làm chủ ngữ.Thông thường tân ngữ gián tiếp sẽ là chủ ngữ của câu bị động. Ở câu ví dụ trên, nếu muốn nhấn mạnh tân ngữ còn lại, ta có thể viết câu bị động như sau: The bag is given to her by my mother. 
  • Nếu chủ ngữ trong câu là danh từ chung chỉ người, khi chuyển sang câu bị động sẽ được lược bỏ (people, they, everyone, someone, anyone). Ví dụ: People say that she will become Sales manager -> She is said that will become Sales manager (by people) 
  • Các động từ không có tân ngữ (nội động từ) sẽ không chuyển thành câu bị động được. Ví dụ: She studies very hard. 

Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh thi B1: Câu điều kiện

Câu điều kiện cũng là chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh thi B1 quan trọng mà bạn cần ghi nhớ và vận dụng. Có 4 loại câu điều kiện cơ bản bao gồm: câu điều kiện loại 0, loại 1, loại 2 và loại 3. Bảng tổng hợp công thức câu điều kiện như sau:

Loại câuCông thức và ví dụ 
Loại 0

Câu điều kiện luôn có thật ở hiện tại, diễn tả sự thật hiển nhiên, chân lí, thói quen

If/When + S + V, S + V (cả 2 vế đều là hiện tại đơn)

VD: If it’s rain, you will get wet

Loại 1

Câu điều kiện có thực ở hiện tại, điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai

If + S + V, S + will/can/may (not) + V

VD: If she has enough money, she will buy a Chanel bag

Loại 2

Câu điều kiện trái với thực tế đang diễn ra ở hiện tại

If + S + V-ed, S + would/could/should (not) + V. Nếu là động từ to be thì luôn chia were 

VD: If I had enough time, I would draw the picture more careful 

Loại 3

Câu điều kiện không có thực trong quá khứ

If + S + had + V (phân từ II), S + would/could/should (not) + have + V (phân từ 2)

VD: If I had learn harder, I would have passed this exam

Ngoài ra, với dạng câu điều kiện đảo ngữ, bạn có thể tham khảo ở phần Ngữ pháp tiếng Anh B2

Câu gián tiếp (câu tường thuật)

Định nghĩa: Câu gián tiếp là dạng câu thuật lại lời của một người khác đã nói. 

Ví dụ với câu trực tiếp sau: She said: “She went to office yesterday”. Khi chuyển sang câu gián tiếp sẽ có dạng: She said that she had gone to office the day before.  

Quy tắc chuyển đổi câu trực tiếp thành gián tiếp: 

  • Nhóm 1: Nếu động từ tường thuật thuộc thì hiện tại (say/tell/talk,…) thì giữ nguyên thì của động từ chính. Ví dụ: She says: “I am going to travel next month” thì khi chuyển sang câu gián tiếp sẽ có dạng: She says she is going to travel next month. 
  • Nhóm 2: Nếu động từ tường thuật thuộc thì quá khứ (said/told/talked,…) thì động từ chính sẽ lùi một bậc. 

Cụ thể quy tắc lùi thì như sau: 

Câu tường thuật trực tiếpCâu tường thuật gián tiếp
Thì hiện tại đơnThì quá khứ đơn
Thì hiện tại tiếp diễnThì quá khứ tiếp diễn
Thì hiện tại hoàn thànhThì quá khứ hoàn thành
Thì quá khứ đơnThì quá khứ hoàn thành
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễnThì quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Thì quá khứ tiếp diễnThì quá khứ hoàn thành tiếp diễn
willwould
cancould
must/ have tohad to
maymight

Tổng hợp tài liệu Ngữ pháp Tiếng Anh – Destination B1

Ngoài những chủ điểm ngữ pháp chính kể trên, còn khá nhiều các cấu trúc khác mà bạn cần ghi nhớ như: Mệnh đề quan hệ, Câu hỏi đuôi, Từ nối – Giới từ, Các dạng câu so sánh,… Tất cả các kiến thức này sẽ có trong cuốn Destination B1 – bộ sách ngữ pháp tiếng Anh B1 mà mọi thí sinh đều nên đọc. Sách gồm 28 units với 14 chủ điểm ngữ pháp và 14 chủ điểm từ vựng, bao quát toàn bộ nội dung đề thi cấp độ B1. 

Phần ngữ pháp trong sách được giải thích rất chi tiết và có bài tập ngữ pháp tiếng Anh B1 đi kèm để thực hành, giúp người học mở rộng kiến thức và biết cách vận dụng ngữ pháp thay vì chỉ học thuộc lòng cấu trúc. Hạn chế duy nhất của bộ sách này là lượng kiến thức khá dày và sâu, do đó sẽ không phù hợp với những thí sinh cần ôn thi cấp tốc. 

>>> Link tải sách ngữ pháp tiếng Anh B1 PDF: Destination B1 Grammar & Vocabulary with Answer Key 

ngữ pháp tiếng Anh B1
Sách ngữ pháp tiếng Anh B1: Destination Grammar & Vocabulary

Cách vận dụng ngữ pháp tiếng Anh trình độ B1

Cấu trúc đề thi B1 không có câu hỏi trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh B1 với các phương án để lựa chọn mà đòi hỏi thí sinh phải nghe – hiểu, đọc – hiểu, viết và nói Tiếng Anh thành thạo. Do đó nếu thí sinh chỉ học thuộc lòng cấu trúc mẫu thì sẽ không thể làm được bài.

Với bài thi đọc và nghe 

Những chủ điểm ngữ pháp xuất hiện liên tục trong các bài đọc hiểu, các đoạn ghi âm vfa nhiệm vụ của thí sinh là phải nắm được thông tin trong đó. Cụ thể các bước vận dụng ngữ pháp bao gồm: 

  • Nhận diện cấu trúc: Đầu tiên, thí sinh cần phải nhận diện được câu đang áp dụng ngữ pháp tiếng Anh B1 nào dựa vào các dấu hiệu đặc trưng. Ví dụ: Nếu câu xuất hiện If thì đó là câu điều kiện, sau đó xem động từ của mệnh đề if và mệnh đề chính đang chia theo thì nào để nhận diện câu điều kiện loại 0, 1, 2 hay 3. Hay với câu gián tiếp, cần xác định được động từ tường thuật và mệnh đề tường thuật trong câu.
  • Hiểu nghĩa: Sau khi nhận diện được ngữ pháp, thí sinh cần hiểu được chính xác nghĩa mà câu nói đến. Do đó nếu chỉ học thuộc lòng cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh của B1 mà không nắm được ý nghĩa của ngữ pháp đó, bạn sẽ không hiểu được câu muốn nói gì. Ví dụ với câu điều kiện loại 3, nó được dùng cho những câu mà giả thiết không có thực ở quá khứ. Do đó khi dịch câu điều kiện loại 3 cần hiểu rằng hành động trong vế if đã không xảy ra ở quá khứ.
  • Trả lời câu hỏi: Từ những thông tin nhận được trong câu văn, cần chọn lọc ra nội dung phù hợp với câu hỏi, sau đó đối chiếu với ngữ cảnh để trả lời được câu hỏi mà đề bài yêu cầu.

Với bài thi viết

Yêu cầu với bài thi viết trình độ B1 không quá cao, thí sinh chưa cần lồng ghép nhiều ngữ pháp khó hay quá phức tạp vào bài thi. Thay vào đó, bạn chỉ cần viết đúng ngữ pháp, đúng cấu trúc đề bài đưa ra. 

Đề thi viết B1 Tiếng Anh gồm có 2 bài: Viết thư và viết bài luận, trong đó bài viết thư khá đơn giản bởi đã có sẵn form mẫu, nội dung cũng được đề bài cung cấp. Bạn có thể tham khảo chi tiết cách viết thư trong đề Writing B1 để nắm được cách vận dụng ngữ pháp tiếng Anh B1 chính xác, hiệu quả. 

Với bài thi nói 

Đề thi B1 Tiếng Anh Speaking gồm có 3 phần: Tương tác xã hội, Thảo luận giải pháp và Phát triển chủ đề. 

Trong 3 phần thì phần đầu tiên là đơn giản nhất, bạn không cần phải vận dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp mà chỉ cần trả lời vào đúng trọng tâm câu hỏi là được. Với câu hỏi dạng Yes/No question cần trả lời Yes/No trước rồi mới diễn giải thêm về ý kiến của mình. Với câu hỏi dạng Wh–question hoặc How question, sử dụng đúng cấu trúc câu trong câu hỏi để trả lời ban giám khảo. Chú ý giữa các câu dùng thêm từ nối để câu trả lời mạch lạc hơn. 

Ví dụ: Which type of books do you like the most and why? Thì bạn chỉ cần trả lời đơn giản: The type of book I like the most is romantic novel because + …. hoặc I like romantic books most because + …. 

Trong phần thảo luận giải pháp và Phát triển chủ đề bạn cần trình bày một bài thuyết trình ngắn về ý kiến của mình. Với trình độ B1, bạn không cần dùng nhiều cấu trúc câu phức, chỉ cần thuật lại ý kiến bằng câu đơn và dùng thêm các từ nối như And, So, However, But,… Nếu muốn sử dụng câu phức, bạn có thể tham khảo một số cặp từ nối như Not only… but also; as long as;… 

>>> Tham khảo: Hướng dẫn chi tiết các chủ đề Speaking tiếng Anh B1

Ôn thi tiếng Anh B1 ở đâu chất lượng?

Lượng kiến thức ngữ pháp tiếng Anh B1 lớn hơn đáng kể so với cấp độ A1-A2. Do đó nếu như chỉ tự học, từ tìm hiểu, chắc chắn bạn sẽ tốn thời gian mà hiệu quả lại không được đảm bảo. Đặc biệt với những thí sinh cần ôn thi cấp tốc, bạn nên chọn lớp học được dạy bởi giảng viên tiếng Anh chính quy, dày dặn kinh nghiệm thay vì những giáo viên trẻ. 

Trang Tuyển Sinh là nền tảng ôn thi cấp tốc chứng chỉ Tiếng Anh hàng đầu hiện nay với 100% giảng viên xuất thân chính quy: Đại học Ngoại ngữ, Đại học Hà Nội, Đại học Sư phạm HN1,… Các khóa học B1 Tiếng Anh cấp tốc cung cấp kiến thức cô đọng, chỉ tập trung vào đề thi, không học lan man, dư thừa. Chỉ với 10 buổi tương đương 20 giờ học, thí sinh vừa được nâng cao kiến thức vừa thành thạo làm đề, tự tin đỗ chứng chỉ B1 ngay từ lần thi đầu tiên. 

Ngoài ra, Trang Tuyển Sinh còn tự tin cam kết đầu ra B1 với 100% học viên bằng hợp đồng văn bản, mang tới sự tin tưởng tuyệt đối cho học viên khi tham gia theo học tại trung tâm. Trong trường hợp thí sinh chưa đỗ B1 trong lần thi đầu tiên sẽ được miễn phí học lại – ôn thi lại cho tới khi nào thi đỗ. 

Đăng ký ngay lớp học ôn thi B1 cấp tốc cam kết đầu ra theo địa chỉ:

Trang Tuyển Sinh

Số 17, ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Số 352 đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, TPHCM

Hotline: 096.999.8170 – 0989.880.545

Để lại bình luận của bạn

Thông tin liên hệ sẽ được giữ bí mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

chat

Phòng Tuyển SinhHỗ trợ 24/7

Hotline: O96 999 8170

Xin chào! Bạn có cần chúng tôi hỗ trợ gì không, đừng ngại hãy đặt câu hỏi để được tư vấn ngay

Vui lòng chọn khu vực thi của bạn và điền thông tin để bắt đầu nhận tư vấn