Tin tức

QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Bạn đang làm việc trong các ủy ban xã phường, huyện, tỉnh? Bạn đang là giáo viên hưởng lương nhà nước? Bạn sắp sửa có dự định đi làm nhà nước? Đừng bỏ qua những quy định quan trọng này.

Người đăng ký tham gia tuyển dụng công chức, viên chức cần thực hiện đúng các quy định mới về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ quản lý nhà nước theo ngạch đối với công chức, chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Hiện nay, các Bộ, ngành đã ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; các quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn mới, cụ thể:

  • Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
  • Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
  • Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Đồng thời phải có đầy đủ các điều kiện theo các quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức, các quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức được quy định tại các văn bản sau đây:

  • Luật cán bộ, công chức năm 2008;
  • Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 93/2010; Nghị định 56/2015; Nghị định 161/2018);
  • Thông tư 13/2010/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010 (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 05/2012; Thông tư 06/2013; Thông tư 03/2015; Thông tư 05/2017; Thông tư 03/2019);
  • Luật viên chức năm 2010;
  • Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 56/2015; Nghị định 101/2017; Nghị định 168/2018; Nghị định 15/2019);
  • Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 04/2015; Thông tư 01/2018; Thông tư 03/2019).

Vậy, quy định về chuẩn ngoại ngữ và tin học đối với công chức và viên chức là bắt buộc. Hãy thi lấy chứng chỉ và chuẩn bị sẵn hồ sơ để luôn luôn sẵn sàng cho các cơ hội nghề nghiệp ổn định và đảm bảo bạn nhé!

Bình Luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

chat

Phòng Tuyển SinhHỗ trợ 24/7

Hotline: O96 999 8170

Xin chào! Bạn có cần chúng tôi hỗ trợ gì không, đừng ngại hãy đặt câu hỏi để được tư vấn ngay

Vui lòng điền thông tin để bắt đầu nhận tư vấn: