Quy định về chứng chỉ tiếng Anh cho giáo viên các cấp

Không chỉ có đối tượng sinh viên, y sĩ, bác sĩ,…, hệ thống chứng chỉ tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu bao gồm 6 cấp A1, A2, B1, B2, C1, C2 cũng đang được Bộ giáo dục và đào tạo áp dụng trong việc đánh giá phân bậc giáo viên và đào tạo … Đọc tiếp Quy định về chứng chỉ tiếng Anh cho giáo viên các cấp