Chuyên viên & Chuyên viên chính

THI CHUYÊN VIÊN CHÍNH CÓ KHÓ KHÔNG? ÔN THI BAO LÂU?

Bên cạnh các quy định về thi công chức, viên chức, thì còn có rất nhiều người thắc mắc, băn khoăn về kỳ thi nâng ngạch công chức, chuyên viên và chuyên viên chính năm nay.

Vậy thi chuyên viên chính có khó không? Điều kiện dự thi như thế nào? Ôn thi trong bao lâu? Cùng trangtuyensinh cập nhật ngay những thông tin này.

Thi nâng ngạch chuyên viên chính
Thi nâng ngạch chuyên viên chính

1. Quy định về dự thi ngạch chuyên viên chính

Công văn 956/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2014 quy định điều kiện dự thi là:

“Có thời gian công tác đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 09 năm trở lên ở ngạch chuyên viên hoặc tương đương (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.”

Điều 2 Quyết định 1183/2007/QĐ-VKSTC về quy chế phân cấp quản lý cán bộ do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quy định:

““Chuyên viên và tương đương” gồm cán bộ, công chức thuộc các ngạch Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Điều tra viên sơ cấp, Kiểm tra viên, Chuyên viên, Kế toán viên, Lưu trữ viên, Giảng viên, Chuyên viên (cao đẳng)… kể cả người làm chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp”.”

Vì vậy, để là chuyên viên bạn phải là cán bộ hoặc công chức theo quy định của pháp luật.

Khoản 1 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định về cán bộ như sau:

“Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.”

Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính

Thêm vào đó, điều 44 về nâng ngạch công chức được quy định có 4 điểm: 

 • Một là việc nâng ngạch phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và được thực hiện thông qua thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch.
 • Hai là công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn thì được đăng ký dự thi hoặc xét nâng ngạch.
 • Ba là việc tổ chức thi hoặc xét nâng ngạch được tổ chức theo nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.
 • Bốn là công chức trúng tuyển kỳ thi hoặc xét nâng ngạch công chức được bổ nhiệm vào ngạch công chức cao hơn và bố trí vào vị trí việc làm tương ứng.
 • Chính phủ được giao quy định chi tiết về thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét nâng ngạch công chức phù hợp với phân cấp quản lý công chức trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị – xã hội.

Đăng ký lớp bồi dưỡng chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch Chuyên Viên và Chuyên Viên Chính, khai giảng liên tục. Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước bởi Chuẩn theo quy định Bộ Nội Vụ theo số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Đăng ký ngay

2. Đề thi chuyên viên chính có khó không?

Theo quy định tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2019) thì môn thi, hình thức, thời gian thi nâng ngạch công chức được quy định cụ thể như sau:

Các thí sinh tham dự kỳ thi phải tuân thủ nghiêm túc các quy định thi chuyên viên chính
Các thí sinh tham dự kỳ thi phải tuân thủ nghiêm túc các quy định thi chuyên viên chính

Thi nâng ngạch công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

2.1.  Vòng 1:

Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức không có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

 • Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo tiêu chuẩn của ngạch dự thi. Thời gian thi 60 phút.
 • Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc theo yêu cầu của ngạch dự thi. Thời gian thi 30 phút.
 • Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của ngạch dự thi. Thời gian thi 30 phút.
 • Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

 • Có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ;
 • Công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;
 • Có bằng tốt nghiệp là bằng ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi;
 • Có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học, toán – tin trở lên.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì công chức dự thi nâng ngạch được dự thi tiếp vòng 2 quy định tại Điều này.

đ) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức tổ chức thi vòng 1 trên máy vi tính thì phải thông báo kết quả cho công chức dự thi được biết ngay sau khi làm bài thi trên máy vi tính; không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

e) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức tổ chức thi vòng 1 trên giấy thì việc chấm thi thực hiện như sau:

 • Chậm nhất là 15 ngày sau ngày kết thúc thi vòng 1 phải hoàn thành việc chấm thi vòng 1;
 • Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 phải công bố kết quả điểm thi để công chức dự thi biết và thông báo việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi trên cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức;
 • Trường hợp có đơn phúc khảo thì chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo phải hoàn thành việc chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo để công chức dự thi được biết.

g) Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 theo quy định tại điểm đ, điểm e khoản này, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức phải thông báo triệu tập công chức được dự thi vòng 2.

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được dự thi vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức thi vòng 2.

2.2. Vòng 2:

Thi môn chuyên môn, nghiệp vụ:

 • Đối với thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp hoặc tương đương: Thi viết đề án, thời gian 08 tiếng và thi bảo vệ đề án, thời gian tối đa 30 phút theo yêu cầu của ngạch dự thi với thang điểm 100 cho mỗi phần thi.
 • Đối với thi nâng ngạch lên chuyên viên chính hoặc tương đương: Thi viết, thời gian 180 phút theo yêu cầu của ngạch dự thi với thang điểm 100.
 • Đối với thi nâng ngạch lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương: Thi viết, thời gian 120 phút theo yêu cầu của ngạch dự thi với thang điểm 100.

Việc tổ chức thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh là thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức nhằm lựa chọn được người đủ trình độ, năng lực để bố trí vào các vị trí cao hơn trong nền công vụ. Tuy nhiên, từ nay trở đi, việc tổ chức thi nâng ngạch không chỉ tuân thủ theo nguyên tắc cạnh tranh mà hơn nữa còn chú trọng vấn đề chất lượng. Như vậy, những người được bổ nhiệm vào các vị trí cao hơn trong nền công vụ sau mỗi kỳ thi đều phải là những người được tuyển chọn có trình độ, năng lực cao hơn.

Thi chuyên viên chính có khó không?
Thi chuyên viên chính có khó không?

Đến nay, thực hiện Luật Cán bộ, công chức, tất cả cán bộ, công chức nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định đều được đăng ký dự thi; số lượng người dự thi phải bảo đảm có số dư – trường hợp số người cử dự thi bằng hoặc thấp hơn chỉ tiêu nâng ngạch, Bộ Nội vụ sẽ điều chỉnh chỉ tiêu để bảo đảm có số dư. Tổ chức thi theo số dư, mang tính cạnh tranh, lại chú ý nâng cao chất lượng, do đó, không phải cứ “thi là đỗ”. Tâm lý cứ đi “thi là đỗ” chính là tư duy cũ, là nguyên nhân của tỷ lệ phần trăm những người không làm được việc, tạo nên sức ỳ của nền hành chính. Như thế, không biết đến bao giờ chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức mới được nâng lên. Nhất là hiện nay, nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, trong đó có nội dung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Việc tổ chức thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh là thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức nhằm lựa chọn được người đủ trình độ, năng lực để bố trí vào các vị trí cao hơn trong nền công vụ. Tuy nhiên, từ nay trở đi, việc tổ chức thi nâng ngạch không chỉ tuân thủ theo nguyên tắc cạnh tranh mà hơn nữa còn chú trọng vấn đề chất lượng. Như vậy, những người được bổ nhiệm vào các vị trí cao hơn trong nền công vụ sau mỗi kỳ thi đều phải là những người được tuyển chọn có trình độ, năng lực cao hơn.

Kỳ thi thường rất căng thẳng và áp lực
Kỳ thi thường rất căng thẳng và áp lực

Đến nay, thực hiện Luật Cán bộ, công chức, tất cả cán bộ, công chức nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định đều được đăng ký dự thi; số lượng người dự thi phải bảo đảm có số dư – trường hợp số người cử dự thi bằng hoặc thấp hơn chỉ tiêu nâng ngạch, Bộ Nội vụ sẽ điều chỉnh chỉ tiêu để bảo đảm có số dư. Tổ chức thi theo số dư, mang tính cạnh tranh, lại chú ý nâng cao chất lượng, do đó, không phải cứ “thi là đỗ”. Tâm lý cứ đi “thi là đỗ” chính là tư duy cũ, là nguyên nhân của tỷ lệ phần trăm những người không làm được việc, tạo nên sức ỳ của nền hành chính. Như thế, không biết đến bao giờ chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức mới được nâng lên. Nhất là hiện nay, nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, trong đó có nội dung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Vì vậy, thi nâng ngạch chuyên viên chính là một kỳ thi khó, nhiều thử thách. Cán bộ, công chức cần có thời gian chuẩn bị kiến thức tốt, rèn luyện tư duy năng lực, tích lũy kinh nghiệm và ôn thi sát đề để vượt qua kỳ thi.

Đăng ký lớp bồi dưỡng chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch Chuyên Viên và Chuyên Viên Chính, khai giảng liên tục. Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước bởi Chuẩn theo quy định Bộ Nội Vụ theo số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Đăng ký ngay

3. Ôn thi chuyên viên chính trong bao lâu?

Theo chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 975/QĐ-BNV ngày 28/8/2013. Nội dung giảng dạy ôn thi chuyên viên chính sẽ tập trung chủ yếu vào việc bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nhằm nâng cao năng lực, trình độ cho người học như các kiến thức về pháp luật hành chính nhà nước; quyết định và kỹ năng ban hành các quyết định hành chính; kỹ năng quản lý nguồn nhân lực; kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức; kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp; kỹ năng phân tích công việc; kỹ năng phân công và phối hợp trong hoạt động công vụ; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng đánh giá thực thi công vụ; kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và thi nâng ngạch cho công chức, viên chức.

Học viên sẽ ôn thi trong khoảng 2 tháng đối với mỗi khóa học.

Thi chuyên viên chính là bước ngoặt lớn đối với sự nghiệp của mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng ngạch, nâng lương, phát triển vị trí chuyên môn và công tác trong các cơ quan, tổ chức Nhà nước.

Hãy đăng ký ngay lớp ôn thi chứng chỉ chuyên viên chính tại Edulife để được hỗ trợ và thăng hoa trong sự nghiệp nhé!

Đăng ký lớp bồi dưỡng chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch Chuyên Viên và Chuyên Viên Chính, khai giảng liên tục. Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước bởi Chuẩn theo quy định Bộ Nội Vụ theo số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Đăng ký ngay

Bình Luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan