Chuyên viên & Chuyên viên chính

THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN | 3 ĐIỀU CẦN NẮM RÕ

Theo Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14-5-019 của Bộ Nội vụ, từ tháng 7-2019, việc tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng.

Thi nâng ngạch chuyên viên với nhiều quy định mới
Thi nâng ngạch chuyên viên với nhiều quy định mới

1. Quy định về thi nâng ngạch chuyên viên

Tại Điều 7 Thông tư 11/2014/TT-BNV Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính có quy định về thi nâng ngạch chuyên viên như sau:

“Điều 7. Ngạch chuyên viên

Chức trách

Là công chức hành chính có yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cơ bản về một hoặc một số lĩnh vực trong các cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên, có trách nhiệm tham mưu, tổng hợp và triển khai thực hiện chế độ, chính sách theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.

Nhiệm vụ

a) Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, các quy định cụ thể để triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực; tham gia xây dựng cơ chế, các quyết định cụ thể của từng nội dung quản lý theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế; 

b) Nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định xử lý các vấn đề cụ thể; phối hợp với các đồng nghiệp thực hiện các công việc có liên quan; 

c) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đề xuất các biện pháp để thực hiện các quy định hoặc quyết định quản lý đạt kết quả; 

d) Tham gia kiểm tra, thu thập thông tin, thống kê, quản lý hồ sơ, lưu trữ tư liệu, số liệu nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước được chặt chẽ, chính xác, đúng nguyên tắc; 

đ) Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan và phối hợp với các công chức khác triển khai công việc, làm đúng thẩm quyền và trách nhiệm được giao; 

e) Tổng hợp tình hình, tiến hành phân tích tổng kết, đánh giá hiệu quả công việc và báo cáo cấp trên; 

g) Tập hợp ý kiến phản ánh của nhân dân về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực được giao theo dõi để nghiên cứu đề xuất cấp trên. Trực tiếp thực thi thừa hành công vụ, nhiệm vụ và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

a) Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của ngành, lĩnh vực và các kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao; 

b) Hiểu rõ các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc phạm vi được giao; hiểu được những vấn đề cơ bản về khoa học tâm lý, khoa học quản lý; tổ chức khoa học quản lý; 

c) Nắm rõ quy trình xây dựng các phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể và có kiến thức am hiểu về ngành, lĩnh vực được giao; có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao nghiên cứu, tham mưu; 

d) Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

 Và một số điều kiện cơ bản sau

=> Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ đang nắm giữ; 

=> Chứng chỉ Tin học theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, những người có bằng đại học Công nghệ thông tin thì phải phải nộp chứng chỉ tin học văn phòng

=> Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 theo khung 6 bậc Châu Âu – Tương ứng Tiếng Anh A2 trở lên, Tiếng Nhật N2 trở lên…

Đăng ký lớp bồi dưỡng chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch Chuyên Viên và Chuyên Viên Chính, khai giảng liên tục. Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước bởi Chuẩn theo quy định Bộ Nội Vụ theo số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Đăng ký ngay

2. Các trường hợp được miễn ngoại ngữ, tin học

Nhiều viên chức, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên
Nhiều viên chức, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên

Cũng giống như thi tuyển công chức, trong một số trường hợp đặc biệt, công chức dự thi nâng ngạch công chức sẽ miễn môn thi ngoại ngữ, tin học (ở vòng 1).

Nghị định 161/2018/NĐ-CP quy định như sau:

Trường hợp được miễn thi ngoại ngữ

  • Nam từ đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi
  • Công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
  • Người có bằng tốt nghiệp là bằng ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ quy định trong tiêu chuẩn của ngạch dự thi
  • Có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo hoặc trình độ cao hơn so với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong tiêu chuẩn của dự thi học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

Trường hợp được miễn thi tin học

Người có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông, tin học, toán – tin trở lên.

3. Sau bao lâu biết kết quả thi nâng ngạch chuyên viên

Kết quả vòng 1

  • Nếu thi trên máy thì biết ngay sau khi làm bài thi trên máy (không phúc khảo)
  • Nếu thi trên giấy thì chậm nhất sau 20 ngày, kể từ ngày kết thúc thi sẽ biết kết quả trên cổng thông tin điện tử của cơ quan tổ chức thi (nhận đơn phúc khảo trong 15 ngày sau đó)

Kết quả thi nâng ngạch

Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chấm thi vòng 2, kết quả thi nâng ngạch sẽ được gửi bằng văn bản đến cơ quan quản lý công chức để thông báo cho công chức dự thi biết.

Thi nâng ngạch chuyên viên là một bước chuyển lớn trong sự nghiệp của bạn. Hãy chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi này bằng cách tham dự khóa ôn thi chuyên viên tại Edulife. Đây sẽ là sự trợ giúp hữu ích để bạn vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng.

Đăng ký lớp bồi dưỡng chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch Chuyên Viên và Chuyên Viên Chính, khai giảng liên tục. Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước bởi Chuẩn theo quy định Bộ Nội Vụ theo số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Đăng ký ngay

Bình Luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan