Chức danh nghề nghiệp

Tuyển sinh khóa chức danh nghề nghiệp giảng viên

Chức danh nghề nghiệp giảng viên được đông đảo giảng viên các trường đại học trên cả nước lựa chọn theo học. Quy định, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cũng như các chương trình học có điều gì đặc biệt. Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết thông báo tuyển sinh khóa chức danh nghề nghiệp giảng viên năm 2022 nhé!

Chức danh nghề nghiệp giảng viên là gì?

Chức danh nghề giảng viên bao gồm các tiêu chí về trình độ chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ tùy vào từng dạng chức danh 1,2,3.

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giảng viên được cấp cho các đối tượng là giảng viên đã tham gia khóa học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng 1, hạng 2, hạng 3. Chứng chỉ có thời hạn lâu dài, cho tới khi Bộ giáo dục và Đào tạo có những quyết định thay đổi mới. Đồng thời bằng cấp có giá trị trên phạm vi toàn quốc.

Đối tượng cần học chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính

 • Cá nhân đã tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo giảng viên đại học
 • Những thầy cô giảng viên đang giảng dạy tại các trường đại học trên toàn quốc có nhu cầu học để nâng cao và rèn luyện kỹ năng giảng dạy.

Để lựa chọn cho mình một đơn vị tổ chức ôn thi chứng chỉ chức danh nghề nghiệp uy tín,quý thầy cô có thể tham khảo thêm danh sách: Những trường được cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp.

Chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học
Khóa cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học

Thời gian học chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính

Lịch học chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề giảng viên thường kéo dài từ 2.5 đến 3 tháng. Lịch học được các trường đào tạo sắp xếp.

Ngoài ra, thời gian học kéo dài trong bao lâu còn tùy thuộc vào khả năng của các anh chị học viên. Nếu tập trung ôn thi và đầu tư thời gian thì theo lịch nhà trường các bạn đã có thể hoàn thành chương trình học. Còn một số trường hợp không nghiêm túc thì có thể hoàn thành chương trình chậm hơn vì có thể phải tham gia vào khóa sau.

Các hạng chức danh nghề nghiệp của giảng viên

Theo quy định thì hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên Đại học chia làm bốn loại:

 • Trợ giảng hạng 3
 • Giảng viên hạng 3
 • Giảng viên hạng 2
 • Giảng viên hạng 1

Mỗi hạng chức danh sẽ có những tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên khác nhau được quy định tại Thông tư 40/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Giảng viên hạng 3

Giảng viên hạng 3 được quy định tại Điều 5 Thông tư 40/20220. Nhiệm vụ của giảng viên hạng này là giảng dạy, hướng dẫn, chấm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên.

 • Giảng viên hạng 3 là hạng thấp nhất hay còn gọi là giảng viên
 • Có bằng thạc sĩ trở lên
 • Mã chức danh nghề giảng viên đại học hạng 3 là V.07.01.03
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng 3

Giảng viên chính hạng 2

Điều 6 Thông tư 40/2020 quy định rõ nhiệm vụ, tiêu chuẩn trình độ đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên hạng 2

 • Giảng viên hạng 2 được xét thăng hạng từ hạng 3
 • Mã chức danh nghề giảng viên đại học hạng 2: V.07.01.02
 • Có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng 2

Giảng viên cao cấp hạng 1

Giảng viên cao cấp là hạng cao nhất và được quy định tại Điều 7 Thông tư 40/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

 • Giảng viên hạng 1 được xét thăng hạng từ hạng 2
 • Mã chức danh nghề giảng viên hạng 1: V.07.01.01
 • Có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng 1

Điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên

Xét thăng hạng giảng viên chính:

 • Phải giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên hoặc tương đương 9 năm trở lên.
 • Đồng thời phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng 2).

Xét thăng hạng giảng viên cao cấp

 • Phải giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hoặc tương đương 6 năm.
 • Đồng thời có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng 1).
chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng 3
Khóa học chức danh nghề nghiệp dành cho giảng viên

Xem thêm:

Tiêu chuẩn chức danh nhiệm vụ
Mã số chức danh nghề nghiệp giảng viên

Chương trình đào tạo chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giảng viên

Chương trình học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định. Các đơn vị đào tạo không được phép cắt giảm các học phần đã đề ra.

Chương trình đào tạo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng 3

TT Nội dung Số Tiết
Tổng Lý thuyết Thảo luận, thực hành
I Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 60 32 28
1 Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển giáo dục và GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 12 8 4
2 Những vấn đề cơ bản về nhà nước 12 8 4
3 Quản lý nhà nước về GDĐH 12 8 4
4 Một số kỹ năng tự phát triển nghề nghiệp của giảng viên đại học 16 8 8
Ôn tập và kiểm tra phần I 8 8
II Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 132 70 62
5 Phát triển đội ngũ giảng viên trong các cơ sở GDĐH 20 12 8
6 Đào tạo đại học và phát triển chương trình đào tạo đại học 20 12 8
7 Hình thức và phương pháp dạy học đại học 20 10 10
8 Kiểm định chất lượng GDĐH 16 10 6
9 Giảng viên với nhiệm vụ NCKH và chuyển giao công nghệ 16 10 6
10 Giảng viên với công tác quản lý và tư vấn cho sinh viên 16 8 8
11 Hợp tác, liên kết đào tạo và NCKH 16 8 8
Ôn tập và kiểm tra phần II 8 8
III Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 44 4 40
1 Tìm hiểu thực tế 24 24
2 Hướng dẫn viết thu hoạch 4 4
3 Viết thu hoạch 16 16
Khai giảng, bế giảng 4 4
Tổng cộng: 240 106 134

Chương trình đào tạo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng 2

TT Nội dung Số tiết
Tổng Lý thuyết Thảo luận, thực hành
I Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 60 26 34
1 Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế 12 6 6
2 Lý luận về hành chính nhà nước 12 6 6
3 Quản lý GDĐH trong cơ chế thị trường định hướng XHCN 12 6 6
4 Một số kỹ năng chung trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên đại học 16 8 8
Ôn tập và kiểm tra phần I 8 8
II Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 132 64 68
5 Phát triển đội ngũ giảng viên trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế 16 8 8
6 Quản lý đào tạo và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ 28 12 16
7 Phương pháp dạy học đại học theo định hướng phát triển năng lực 24 12 12
8 Đảm bảo chất lượng GDĐH 12 8 4
9 Quản lý hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ 16 8 8
10 Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH 16 8 8
11 WTO và hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo 12 8 4
Ôn tập và kiểm tra phần II 8 8
III Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 44 4 40
1 Tìm hiểu thực tế 24 24
2 Hướng dẫn viết thu hoạch 4 4
3 Viết thu hoạch 16 16
Khai giảng, bế giảng 4 4
Tổng cộng: 240 94 146

Tuyển sinh khóa chức danh nghề nghiệp dành cho giảng viên 2022

Đối tượng

 • Tất cả các đối tượng là giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp tại các trường đại học công lập có mong muốn theo học.

Thời gian học

 • Lịch học hết sức linh động vào các ngày cuối tuần: Thứ 7 và chủ nhật
 • Thời gian đào tạo ngắn hạn: Chỉ từ 2.5 tháng

Hình thức học

 • Học online thông qua phần mềm Zoom, Google Meet. Phù hợp với mọi đối tượng nhất là những người đã đi làm.

Lệ phí thi

 • Lệ phí thi chỉ từ 2.5 triệu/ khóa ( Đã bao gồm lệ phí thi và tài liệu, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào)

Hồ sơ đăng ký

 • 01 phiếu đăng ký dự thi theo mẫu của trường.
 • 01 bằng đại học và phiếu điểm photo công chứng.
 • 01 chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân photo công chứng.
 • 04 ảnh 3×4 chụp không quá 6 tháng
 • 01 quyết định trúng tuyển công chức
 • 01 quyết định thăng hạng, nâng bậc.

Bằng cấp

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ chuẩn Bộ giáo dục, có giá trị sử dụng trên phạm vi toàn quốc.

Hy vọng với những thông tin chúng tôi đã chia sẻ sẽ mang lại nhiều điều hữu ích cho các bạn. Để lựa chọn và tham gia các khóa học ngắn hạn uy tín quý thầy cô vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí:

Công ty cổ phần Giáo dục Liên Việt

Địa chỉ: Số 17, ngõ 167, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0962780856

Website: Trangtuyensinh.vn

Để lại bình luận của bạn

Thông tin liên hệ sẽ được giữ bí mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan