Chức danh nghề nghiệp

Tuyển sinh khóa chức danh nghề nghiệp giảng viên

Chức danh nghề nghiệp giảng viên được đông đảo học viên là giảng viên các trường đại học trên cả nước lựa chọn theo học. Quy định, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cũng như các chương trình học có điều gì đặc biệt. Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết thông báo tuyển sinh khóa chức danh nghề nghiệp giảng viên năm 2021 nhé!

Chức danh nghề nghiệp giảng viên là gì?

Chức danh nghề nghiệp giảng viên bao gồm các tiêu chí về trình độ chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ tùy vào từng dạng chức danh 1,2,3.

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giảng viên được cấp cho các đối tượng là giảng viên đã tham gia khóa học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng 1, hạng 2, hạng 3. Chứng chỉ có thời hạn lâu dài, cho tới khi Bộ giáo dục và Đào tạo có những quyết định thay đổi mới. Đồng thời bằng cấp có giá trị trên phạm vi toàn quốc.

Đối tượng cần học chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính

 • Cá nhân đã tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo giảng viên đại học
 • Những thầy cô giảng viên đang giảng dạy tại các trường đại học trên toàn quốc có nhu cầu học.

Để lựa chọn cho mình một đơn vị tổ chức ôn thi chứng chỉ chức danh nghề nghiệp uy tín,quý thầy cô có thể tham khảo thêm danh sách: Những trường được cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp.

Chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học
Khóa cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học

Các hạng chức danh nghề nghiệp của giảng viên

Hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên Đại học chia làm 4 loại: Trợ giảng hạng 3, Giảng viên hạng 3, giảng viên hạng 2, giảng viên hạng 1. Mỗi hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên có những tiêu chuẩn và mã số khác nhau.

Giảng viên hạng 3

 • Giảng viên hạng 3 là hạng thấp nhất hay còn gọi là giảng viên
 • Mã chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học hạng 3 là V.07.01.03
 • Có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng 3

Giảng viên chính hạng 2

 • Giảng viên hạng 2 được xét thăng hạng từ hạng 3
 • Mã chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học hạng 2: V.07.01.02
 • Có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng 2

Giảng viên cao cấp ( hạng 1)

 • Giảng viên hạng 1 là hạng cao nhất và được xét thăng hạng từ hạng 2
 • Mã chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng 1: V.07.01.01
 • Có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng 1

Điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên

Xét thăng hạng giảng viên chính:

 • Phải giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên hoặc tương đương 9 năm trở lên.
 • Đồng thời phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng 2)

Xét thăng hạng giảng viên cao cấp

 • Phải giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hoặc tương đương 6 năm.
 • Đồng thời có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng 1)
chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng 3
Khóa học chức danh nghề nghiệp dành cho giảng viên

Xem thêm:

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên

Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp

 • Chấp hành đúng chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước
 • Có định hướng nghề nghiệp và tinh thần phát huy truyền thống nghề giáo.
 • Tận tụy với công việc và luôn đối xử công bằng với sinh viên.

Sau đây chúng tôi sẽ tổng hợp bảng so sánh các tiêu chuẩn khác nhau về chức năng nhiệm vụ, trình độ chuyên môn của trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, giảng viên…

Các tiêu chuẩn Trợ giảng( hạng III) Giảng viên (hạng III) Giảng viên chính ( hạng II) Giảng viên ( hạng I)
Tiêu chuẩn về chức năng, nhiệm vụ Làm công tác hỗ trợ giảng, giảng viên chính, giảng viên cao cấp trong hoạt động giảng dạy

Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ

Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể.

Tiến hành giảng dạy, hướng dẫn đồ án, chấm đồ án khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên

Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo.

Biên soạn sách giáo án, tài liệu tham khảo, chuyên khảo thuộc chuyên ngành.

Giảng dạy, hướng dẫn và chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

Tham gia xây dựng phát triển chương trình đào tạo, đề xuất chủ trương, phương án phát triển.

Tham gia chủ nhiệm lớp, đánh giá kết quả học tập rèn luyện của sinh viên.

Tham gia giảng dạy, chấm đồ án, khóa luận

Hướng dẫn luận văn thạc sỹ, tiến sỹ..

Tham gia giảng dạy, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên

Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn Có bằng đại học chuyên ngành phù hợp với vị trí làm việc.

Có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng.

Có bằng đại học chuyên ngành phù hợp với vị trí làm việc.

Có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III.

Có bằng đại học chuyên ngành phù hợp với vị trí làm việc.

Có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng II

Có bằng đại học chuyên ngành phù hợp với vị trí làm việc.

Có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng I

Tiêu chuẩn về chuyên môn Sử dụng công nghệ thông tin thành thạo, ứng dụng ngoại ngữ, tin học

Biết cách sử dụng, sử dụng thành thạo, an toàn các thiết bị giảng dạy

Có khả năng nghiên cứu khoa học

Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy

Sử dụng thành thạo tin học, ngoại ngữ trong công tác giảng dạy

Chủ trì thực hiện ít nhất 01 (một) nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên.

Chủ trì hoặc tham gia biên soạn ít nhất 01 (một) sách phục vụ đào tạo, được hội đồng khoa học thẩm định.

Tác giả của ít nhất 03 (ba) bài báo khoa học là công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN.

Chủ trì ít nhất 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở

Hoặc chủ trì 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cao hơn

Hướng dẫn ít nhất 2 học viên cấp bằng thạc sỹ

Chủ trì biên soạn ít nhất 01 sách phục vụ đào tạo, được hội đồng khoa học thẩm định.

Tác giả của ít nhất 06 (sáu) bài báo khoa học là công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên đã được công bố trên tạp chí khoa học.

 

Tiêu chuẩn chức danh nhiệm vụ
Các tiêu chuẩn chức danh nhiệm vụ

Chương trình đào tạo chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giảng viên

Chương trình học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định. Cùng tìm hiểu chương trình học mà chúng tôi đã tổng hợp sau đây nhé!

Chương trình đào tạo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng 3

TT Nội dung Số Tiết
Tổng Lý thuyết Thảo luận, thực hành
I Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 60 32 28
1 Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển giáo dục và GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 12 8 4
2 Những vấn đề cơ bản về nhà nước 12 8 4
3 Quản lý nhà nước về GDĐH 12 8 4
4 Một số kỹ năng tự phát triển nghề nghiệp của giảng viên đại học 16 8 8
Ôn tập và kiểm tra phần I 8 8
II Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 132 70 62
5 Phát triển đội ngũ giảng viên trong các cơ sở GDĐH 20 12 8
6 Đào tạo đại học và phát triển chương trình đào tạo đại học 20 12 8
7 Hình thức và phương pháp dạy học đại học 20 10 10
8 Kiểm định chất lượng GDĐH 16 10 6
9 Giảng viên với nhiệm vụ NCKH và chuyển giao công nghệ 16 10 6
10 Giảng viên với công tác quản lý và tư vấn cho sinh viên 16 8 8
11 Hợp tác, liên kết đào tạo và NCKH 16 8 8
Ôn tập và kiểm tra phần II 8 8
III Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 44 4 40
1 Tìm hiểu thực tế 24 24
2 Hướng dẫn viết thu hoạch 4 4
3 Viết thu hoạch 16 16
Khai giảng, bế giảng 4 4
Tổng cộng: 240 106 134

Chương trình đào tạo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng 2

TT Nội dung Số tiết
Tổng Lý thuyết Thảo luận, thực hành
I Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 60 26 34
1 Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế 12 6 6
2 Lý luận về hành chính nhà nước 12 6 6
3 Quản lý GDĐH trong cơ chế thị trường định hướng XHCN 12 6 6
4 Một số kỹ năng chung trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên đại học 16 8 8
Ôn tập và kiểm tra phần I 8 8
II Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 132 64 68
5 Phát triển đội ngũ giảng viên trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế 16 8 8
6 Quản lý đào tạo và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ 28 12 16
7 Phương pháp dạy học đại học theo định hướng phát triển năng lực 24 12 12
8 Đảm bảo chất lượng GDĐH 12 8 4
9 Quản lý hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ 16 8 8
10 Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH 16 8 8
11 WTO và hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo 12 8 4
Ôn tập và kiểm tra phần II 8 8
III Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 44 4 40
1 Tìm hiểu thực tế 24 24
2 Hướng dẫn viết thu hoạch 4 4
3 Viết thu hoạch 16 16
Khai giảng, bế giảng 4 4
Tổng cộng: 240 94 146

Tuyển sinh khóa chức danh nghề nghiệp dành cho giảng viên 2021

1. Đối tượng

 • Tất cả các đối tượng là giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp tại các trường đại học công lập có mong muốn theo học.

2. Thời gian học

 • Lịch học hết sức linh động vào các ngày cuối tuần: Thứ 7 và chủ nhật
 • Thời gian đào tạo ngắn hạn: Chỉ từ 2.5 tháng

3. Hình thức học

 • Học online thông qua phần mềm Zoom, Google Meet. Phù hợp với mọi đối tượng nhất là những người đã đi làm.

4. Lệ phí thi

 • Lệ phí thi chỉ từ 2.5 triệu/ khóa ( Đã bao gồm lệ phí thi và tài liệu, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào)

5. Hồ sơ đăng ký

 • 01 phiếu đăng ký dự thi theo mẫu của trường.
 • 01 bằng đại học và phiếu điểm photo công chứng.
 • 01 chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân photo công chứng.
 • 04 ảnh 3×4 chụp không quá 6 tháng
 • 01 quyết định trúng tuyển công chức
 • 01 quyết định thăng hạng, nâng bậc.

6. Bằng cấp

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học chuẩn Bộ giáo dục.

Hy vọng với những thông tin chúng tôi đã chia sẻ sẽ mang lại nhiều điều hữu ích cho các bạn. Để lựa chọn và tham gia các khóa học ngắn hạn uy tín quý thầy cô vui lòng liên hệ với Edulife để được tư vấn miễn phí:

Công ty cổ phần Giáo dục Edulife

Địa chỉ: Số 17, ngõ 167, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0962780856

Website: Trangtuyensinh.vn

Để lại bình luận của bạn

Thông tin liên hệ sẽ được giữ bí mật.

Bài viết liên quan