Chức danh nghề nghiệp

Tuyển sinh khóa học chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Mỗi bậc chức danh nghề nghiệp sẽ có những nhiệm vụ, những tiêu chuẩn riêng. Với mỗi hạng chức danh giáo viên mầm non cũng sẽ được quy định chi tiết tại thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV. Bài viết này chúng tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu kỹ hơn về khóa học chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non nhé!

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non là gì? 

Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau như trong nghề nghiệp giáo viên, bác sỹ…. Việc tuyển dụng viên chức phải dựa trên các căn cứ công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp.

Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non được hiểu là năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và là trình độ của viên chức mầm non trong công tác giảng dạy, chăm sóc trẻ tại các cơ sở công lập. Việc tuyển dụng giáo viên mầm non phải dựa trên căn cứ, các điều kiện và tiêu chuẩn theo luật định.

Nhiệm vụ chức danh nghề nghiệp mầm non

Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chung sau đây:

 • Thứ nhất, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp mầm non chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo kế hoạch của trường và tổ chuyên môn. Chịu trách nhiệm về chất lượng, giáo dục trẻ theo nhóm, lớp đã được phân công từ phía cấp trên. Thực hiện tốt công tác giáo dục hòa nhập và quyền của trẻ.
 • Thứ hai, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non là  trau dồi đạo đức nghề nghiệp; gương mẫu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em.
 • Thứ ba, bạn cần rèn luyện để có sức khỏe tốt, hoàn thành các khóa học, bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ tốt nhất.
 • Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với ban phụ huynh, phụ huynh hoặc người giám hộ các trẻ nhằm thực hiện tốt công các nuôi dạy trẻ, chăm sóc trẻ một cách tốt nhất.
ngạch chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
Khóa học chức danh nghề nghiệp mầm non

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non và các tiêu chuẩn đối với chức danh này được quy định cụ thể như sau:

Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

 • Giáo viên mầm non cần phải chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và địa phương, cũng như các quy định của cấp trên về giáo dục mầm non.
 • Phải là những người yêu nghề, yêu trẻ, có đức tính kiên trì, chịu khó. Đồng thời có kiến thức, có kỹ năng cần thiết và có khả năng sư phạm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.
 • Là những người có tư cách đạo đức, phẩm chất tốt
 • Là người yêu nghề, yêu trẻ, chịu khó, kiên nhân, có tinh thần trách nhiệm cao, có kiến thức, kỹ năng cần thiết; có khả năng sư phạm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ;
 • Tư cách đạo đức tốt, giữ gìn phẩm chất, uy tín nghề giáo, đối xử công bằng, tôn trọng các bé; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; đoàn kết, tương trợ, hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp;
 • Ngoài ra bạn cần thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo; quy định về hành vi, ứng xử và trang phục.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

 • Sở hữu bằng cao đẳng, đại học hoặc cao hơn tùy vào từng hạng chức danh nghề nghiệp mầm non yêu cầu khác nhau.
 • chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo đúng quy định của nhà nước.

Tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

 • Thực hiện đúng chương trình giáo dục mầm non.
 • Làm việc nhóm cùng đồng nghiệp, phối hợp với phụ huynh giáo dục con trẻ tốt nhất.
 • Biết quản lý, sử dụng, bảo quản và giữ gìn có hiệu quả tài sản cơ sở vật chất, thiết bị của nhóm/Lớp, trường;
 • Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

Xem thêm:

Hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Năm 2021 là mốc đánh dấu mới trong việc thay đổi việc xếp hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non.

Điểm mới về xếp hạng chức danh nghề nghiệp

Trước 20/3/2021

Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định 03 hạng chức danh nghề nghiệp: Giáo viên mầm non hang 2, Giáo viên mầm non hang 3, Giáo viên mầm non hang 4. Trong đó:

 • Giáo viên mầm non hạng 2 yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng (sau đây gọi là chứng chỉ) giáo viên mầm non hạng II.
 • Giáo viên mầm non hạng 3 yêu cầu phải có chứng chỉ giáo viên mầm non hạng 3
 • Giáo viên mầm non hạng 4 không yêu cầu phải có chứng chỉ.

Giáo viên chỉ phải đi học để có chứng chỉ khi muốn  giữ hạng hoặc thăng hạng giáo viên mầm non từ hạng 4 lên hạng 3 hoặc từ hạng 3 lên hạng 2.

Hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non sau ngày 20/3/2021

Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT quy định 03 hạng chức danh nghề nghiệp là hạng 3, hạng 2 và hạng 1. Cụ thể như sau:

Hạng Điều kiện xếp hạng giáo viên mầm non Mã số
Giáo viên mầm non hạng 1
 • Phải có chứng chỉ giáo viên mầm non hạng 1
V.07.02.24
Giáo viên mầm non hạng 2
 • Phải có chứng chỉ giáo viên mầm non hạng 2
V.07.02.25
Giáo viên mầm non hạng 3
 • Phải có chứng chỉ giáo viên mầm non hạng 3
 • Giáo viên mới trúng tuyển thì cần có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày tuyển dụng.
V.07.02.26

Như vậy, đối với giáo viên mầm non mới được tuyển dụng sau ngày 20/3/2021 và được bổ nhiệm vào giáo viên mầm non hạng 3 thì bắt buộc phải đi học và có chứng chỉ trong vòng 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

xếp hạng giáo viên mầm non
Các hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên mầm non

Điều kiện thăng hạng giáo viên mầm non

Từ 20.3.2021 thì giáo viên dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non phải đủ thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tương ứng theo đúng quy định. Thăng hạng chức danh nghề nghiệp mầm non được quy định chi tiết tại Điểm D khoản 4 Điều 5 thông tư 01/2021/TT – BGDĐT. Cụ thể như sau:

 • Đối tượng dự thi chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 1 phải có thời gian giữ chức danh giáo viên mầm non hạng 2 hoặc tương đương đủ từ 6 năm trở lên tính đến thời điểm hạn nộp hồ sơ.
 • Xét thăng hạng giáo viên mầm non hạng 2 phải có thời gian giữ chức danh mầm non hạng 3 hoặc tương đương từ 9 năm trở lên tính đến thời điểm hạn nộp hồ sơ.

Xem thêm:

Chương trình đào tạo chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non 

Khung chương trình đào tạo chứng chỉ chức danh nghề nghiệp do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định. Sau đây chúng tôi sẽ tổng hợp chương trình học chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non.

Mục tiêu đào tạo chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

 • Nhằm giúp giáo viên thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm non.
 • Rèn luyện kỹ năng biên tập hoặc biên soạn nội dung tài liệu bồi dưỡng GVMN.
 • Tham gia bồi dưỡng chuyên môn cho GVMN.
 • Tham gia ban giám khảo các hội thi, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm của cấp học Mầm non.
 • Nhằm đánh giá, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.
 • Hướng dẫn đánh giá thực tập sư phạm mầm non cho sinh viên nếu có.

Nội dung chương trình học chức danh nghề nghiệp mầm non

TT Nội dung Số tiết
Tổng Lý thuyết Thảo luận, thực hành
I Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 60 32 28
1 Quyết định hành chính nhà nước 12 08 04
2 Giáo dục mầm non trong xu thế đổi mới 12 08 04
3 Kỹ năng tạo động lực làm việc cho GVMN 12 08 04
4 Kỹ năng quản lý xung đột 16 08 08
Ôn tập và kiểm tra phần I 08 08
II Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 132 70 62
5 Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường 20 12 08
6 Xây dựng nhà trường thành cộng đồng học tập 20 12 08
7 Kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá ngoài trường mầm non 20 10 10
8 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong GDMN 16 10 06
9 Kỹ năng biên soạn tài liệu bồi dưỡng về GDMN 16 10 06
10 Tổ chức sinh hoạt chuyên môn phát triển năng lực nghề nghiệp dưới hình thức “nghiên cứu bài học” 16 08 08
11 Đạo đức của cán bộ quản lý trong giải quyết các vấn đề ở nhà trường mầm non và cộng đồng 16 08 08
Ôn tập và kiểm tra phần II 08 08
III Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 44 04 40
1 Tìm hiểu thực tế 24 24
2 Hướng dẫn viết thu hoạch 04 04
3 Viết thu hoạch 16 16
Khai giảng, bế giảng 04 04
Tổng cộng: 240 106 134

Ban hành kèm theo Quyết định số 2186/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2016 

Tuyển sinh khóa chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non 

1. Đối tượng 

 • Đối tượng theo học là những giảng viên đang công tác tại các trường mầm non.
 • Những người đã bổ nhiệm và giữ vị trí công tác phù hợp với nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 2,3.
 • Những người có nhu cầu học để nâng cao kỹ năng chuyên môn

2. Thời gian học 

 • Học viên được lựa chọn học vào các buổi tối trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 hoặc ngày thứ 7, chủ nhật.
 • Thời gian học: Chỉ từ 2 tháng

3. Hình thức học 

 • Học online linh hoạt và phù hợp với mọi đối tượng.

4. Học phí 

Học phí theo quy định của nhà trường. Chỉ từ 2.5 triệu đồng/ người ( Bao gồm tài liệu ôn tập và lệ phí thi)

5. Hồ sơ đăng ký 

 • 01 mẫu đăng ký theo mẫu của trường
 • 01 bảng điểm photo công chứng, bằng tốt nghiệp công chứng.
 • 02 ảnh 3×4 chụp không quá 6 tháng.
 • 01 quyết định tuyển dụng công chức (photo công chứng)
 • 01 quyết định bổ nhiệm ngạch, bậc ( photo công chứng)

6. Bằng cấp 

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên đáp ứng đủ điều kiện sẽ được cấp bằng chuẩn Bộ giáo dục.

Như vậy thông qua bài viết này các bạn đã nắm rõ những quy định, những điểm mới đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non. Để tham gia khóa đào tạo chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quý anh/ chị học viên vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần giáo dục Edulife

Địa chỉ: Số 17, ngõ 167, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Website: Trangtuyensinh.vn

Để lại bình luận của bạn

Thông tin liên hệ sẽ được giữ bí mật.

Bài viết liên quan