Chức danh nghề nghiệp

Tuyển sinh khóa học chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Mỗi bậc chức danh nghề nghiệp sẽ có những nhiệm vụ, những tiêu chuẩn riêng. Với mỗi hạng chức danh giáo viên mầm non cũng sẽ được quy định khác nhau. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông tin chi tiết về khóa học chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non nhé.

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non được hiểu là năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và là trình độ của viên chức mầm non trong công tác giảng dạy, chăm sóc trẻ tại các cơ sở công lập. Việc tuyển dụng giáo viên mầm non phải dựa trên căn cứ, các điều kiện và tiêu chuẩn theo luật định.

Nhiệm vụ chức danh nghề nghiệp mầm non

 • Chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo kế hoạch của trường, của tổ chuyên môn.
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng, giáo dục trẻ đã được phân công từ cấp trên.
 • Thực hiện tốt công tác giáo dục hòa nhập và quyền của trẻ em.
 • Luôn trau dồi đạo đức nghề nghiệp, đối xử công bằng, tôn trọng trẻ; bảo vệ quyền lợi ích của trẻ.
 • Rèn luyện sức khỏe, đạo đức để hoàn thành khóa học.
 • Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với ban phụ huynh, người giám hộ để thực hiện tốt nhiệm vụ, công việc của mình.
chức danh nghề nghiệp mầm non
Điều kiện học chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm mầm non

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp

 • Chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, của nhà nước cũng như các quy định của nền giáo dục mầm non.
 • Yêu nghề, yêu trẻ, có tính kiên trì, chịu khó.
 • Có kiến thức, kỹ năng và khả năng sư phạm theo yêu cầu của vị trí việc làm.
 • Là những người có tư cách đạo đức, phẩm chất tốt; uy tín nghề giáo, đối xử công bằng, tôn trọng các bé; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; đoàn kết, tương trợ, hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp;
 • Ngoài ra bạn cần thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo; quy định về hành vi, ứng xử và trang phục.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

 • Sở hữu bằng cao đẳng, đại học hoặc cao hơn tùy vào từng hạng chức danh nghề nghiệp mầm non yêu cầu khác nhau.
 • chứng chỉ chức danh nghề nghiệp theo đúng quy định của nhà nước.

Tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

 • Thực hiện đúng chương trình giáo dục mầm non.
 • Làm việc nhóm cùng đồng nghiệp, phối hợp với phụ huynh giáo dục con trẻ tốt nhất.
 • Biết quản lý, sử dụng, bảo quản và giữ gìn có hiệu quả tài sản cơ sở vật chất, thiết bị của nhóm/Lớp, trường;
 • Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

Xem thêm:

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
Xếp hạng giáo viên mầm non

Điều kiện thăng hạng giáo viên mầm non

Từ 20.3.2021 thì giáo viên dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non phải đủ thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tương ứng theo đúng quy định. Thăng hạng chức danh nghề nghiệp mầm non được quy định chi tiết tại Điểm D khoản 4 Điều 5 thông tư 01/2021/TT – BGDĐT. Cụ thể như sau:

 • Thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 1 phải có thời gian giữ hạng 2 hoặc tương đương đủ từ 6 năm trở lên, tính tới thời điểm nộp hồ sơ.
 • Xét thăng hạng giáo viên mầm non hạng 2 phải có thời gian giữ chức danh mầm non hạng 3 hoặc tương đương 9 năm trở lên.

Hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

Năm 2021 là mốc đánh dấu mới trong việc thay đổi việc xếp hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non.

Giáo viên mầm non hạng 4

Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định 03 hạng chức danh nghề nghiệp: Giáo viên mầm non hang 2, Giáo viên mầm non hang 3, Giáo viên mầm non hang 4. Trong đó từng hạng cụ thể sẽ có những yêu cầu cụ thể:

 • Giáo viên mầm non hạng 2 yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng II.
 • Giáo viên mầm non hạng 3 yêu cầu phải có chứng chỉ giáo viên mầm non hạng 3
 • Giáo viên mầm non hạng 4 không yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non.

Giáo viên mầm non chỉ phải đi học để có chứng chỉ khi muốn giữ hạng hoặc thăng hạng giáo viên mầm non từ hạng 4 lên hạng 3 hoặc từ hạng 3 lên hạng 2.

Giáo viên mầm non hạng 3

Tiêu chuẩn về nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 3 được quy định tại thông Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT Cụ thể như sau:

 • Mã số: V.07.02.26
 • Điều kiện xếp hạng: Phải có chứng chỉ giáo viên mầm non hạng 3. Giáo viên mới trúng tuyển thì cần có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày tuyển dụng.

Giáo viên mầm non hạng 2

Nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng 2 như sau: 

 • Thực hiện các nhiệm vụ của giáo mầm non hạng 3.
 • Báo cáo, dạy minh họa, hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện chương trình, hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
 • Tham gia các hoạt động chuyên môn, đề xuất nội dung bồi dưỡng.
 • Mã số: V.07.02.25
 • Phải có chứng chỉ giáo viên mầm non hạng 2

Giáo viên mầm non hạng 1

Giáo viên mầm non hạng 1 có nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng 2.

 • Mã số:V.07.02.24
 • Phải có chứng chỉ giáo viên mầm non hạng 1
xếp hạng giáo viên mầm non
Các hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên mầm non

Xem thêm:

Chương trình đào tạo chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non 

Khung chương trình đào tạo chứng chỉ chức danh nghề nghiệp do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định. Sau đây chúng tôi sẽ tổng hợp chương trình học chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non.

Mục tiêu đào tạo chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

 • Nhằm giúp giáo viên thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm non.
 • Rèn luyện kỹ năng biên tập hoặc biên soạn nội dung tài liệu bồi dưỡng GVMN.
 • Tham gia bồi dưỡng chuyên môn cho GVMN.
 • Tham gia ban giám khảo các hội thi, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm của cấp học Mầm non.
 • Nhằm đánh giá, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.
 • Hướng dẫn đánh giá thực tập sư phạm mầm non cho sinh viên nếu có.

Nội dung chương trình học chức danh nghề nghiệp mầm non

Nội dung học lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp mầm non với tổng 240 tiết theo Bộ quy định. Bao gồm 3 phần:

 • Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (gồm 4 chuyên đề).
 • Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (gồm 7 chuyên đề).
 • Phần III. Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

Xem chi tiết chương trình học: Quyết định 2186/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2016 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
Giáo viên mầm non

Tuyển sinh khóa chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non 

Đối tượng 

 • Đối tượng theo học là những giảng viên đang công tác tại các trường mầm non.
 • Những người đã bổ nhiệm và giữ vị trí công tác phù hợp với nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 2, 3.
 • Những người có nhu cầu học để nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Thời gian học 

 • Học viên được lựa chọn học vào các buổi tối trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 hoặc ngày thứ 7, chủ nhật.
 • Thời gian học: Chỉ từ 2 – 3 tháng

Hình thức học 

 • Học online linh hoạt và phù hợp với mọi đối tượng.

Học phí 

Học phí theo quy định của nhà trường. Chỉ từ 2.5 triệu đồng/ người ( Bao gồm tài liệu ôn tập và lệ phí thi)

Hồ sơ đăng ký 

 • 01 mẫu đăng ký theo mẫu của trường.
 • 01 bảng điểm photo công chứng, bằng tốt nghiệp công chứng.
 • 02 ảnh 3×4 chụp không quá 6 tháng.
 • 01 quyết định tuyển dụng công chức bản photo công chứng.
 • 01 quyết định bổ nhiệm ngạch, bậc bản photo công chứng.

Bằng cấp 

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên đáp ứng đủ điều kiện sẽ được cấp bằng chuẩn Bộ giáo dục.

Như vậy thông qua bài viết này các bạn đã nắm rõ những quy định, những điểm mới đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non. Để tham gia khóa đào tạo chứng chỉ chức danh nghề nghiệp quý anh/ chị học viên vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần giáo dục Liên Việt 

Địa chỉ: Số 17, ngõ 167, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Website: Trangtuyensinh.vn

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan