Chức danh nghề nghiệp

Tuyển sinh khóa chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung Học Cơ Sở

Khóa học chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS được đông đảo giáo viên các trường cấp 2 công lập theo học. Chương trình học này có gì đặc biệt? Học ở đâu uy tín? Bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những thông tin chi tiết nhất!

Chức danh nghề nghiệp THCS là gì?

Chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS là trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người giáo viên cấp 2. Đây chính là căn cứ để bạn thực hiện công tác tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở công lập.

Mỗi giáo viên THCS đều phải tham gia khóa học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp. Sau khi kết thúc khóa học, những người đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ.

Chứng chỉ này không ghi thời hạn sử dụng, chỉ ghi ngày cấp bằng. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành thì chứng chỉ này có giá trị sử dụng lâu dài, trên phạm vi toàn quốc. Nó sẽ thay đổi khi Bộ giáo dục ra những quy định thay thế khác.

Đối tượng theo học chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

 • Là những người có bằng cử nhân chuyên ngành liên quan đào tạo giáo viên.
 • Những người đã và đang giảng dạy tại các trường THCS.
 • Sinh viên đã tốt nghiệp, có nhu cầu học để tham gia thi tuyển giáo viên vào các trường Trung học cơ sở.

Thời gian học chức danh nghề nghiệp THCS bao lâu?

Với lượng chương trình học do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định, các đơn vị đào tạo không được phép cắt xén bớt các học phần, nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo. Với 240 tín chỉ thì thời gian học phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

 • Khả năng của học viên. Nếu học một lần đạt tiêu chuẩn thì chỉ cần 2- 3 tháng.
 • Tùy thuộc vào lịch học của nhà trường. Nếu anh chị học viên lựa chọn học 3 buổi/ tuần thì sẽ hoàn thành chương trình học trước so với người chọn lịch học 2 buổi/ tuần.

Lệ phí học chức danh nghề nghiệp giáo viên bao nhiêu?

Lệ phí thi do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định. Thông thường đối với một khóa học chức danh nghề nghiệp thường 2.5 triệu đồng. Lệ phí này chưa bao gồm tài liệu và lệ phí ôn tập.

Để biết chính xác lệ phí ôn tập tại thời điểm anh chị học viên đăng ký thì hãy liên hệ ngay với nhà trường để biết thêm thông tin chi tiết.

chức danh nghề nghiệp của giáo viên thcs
Xếp hạng giáo viên THCS

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT quy định các tiêu chuẩn như sau:

Tiêu chuẩn chung về đạo đức, nghề nghiệp 

Chức danh nghề nghiệp gv THCS ( giáo viên trung học cơ sở) cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

 • Chấp hành đường lối chính sách của Đảng và nhà nước Việt Nam.
 • Yêu trẻ, đối xử công bằng, minh bạch giữa các học sinh.
 • Nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất nghề giáo
 • Có định hướng phát triển nghề nghiệp tốt.
 • Luôn nâng cao sự gương mẫu trước học sinh.

Các tiêu chuẩn riêng chức danh nghề nghiệp THCS hạng 3,2,1

HạngChức danh nghề nghiệp THCS hạng 3Chức danh nghề nghiệp THCS hạng 2Chức danh nghề nghiệp THCS hạng 1
Tiêu chuẩn về nhiệm vụXây dựng kế hoạch giáo dục dạy học với môn học được phân công.Tất các các nhiệm vụ của giáo viên hạng 3 và một số nhiệm vụ sau:Tất cả các nhiệm vụ của giáo viên hạng 2 và một số nhiệm vụ sau:
Dạy học và giáo dục học sinh theo chương trình, kế hoạch của nhà trường và tổ chuyên môn tổ chức.Làm báo cáo dạy minh họa ở các lớp bồi dưỡng giáo viên.Biên soạn hoặc thẩm định, lựa chọn sách giáo khoa, tài liệu giáo dục địa phương.
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo quy định.Hướng dẫn; đánh giá các sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ từ cấp trường trở lên.Làm báo cáo viên chia sẻ kinh nghiệm hoặc dạy minh họa ở các lớp tập huấn.
Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn

Tham gia nghiên cứu khoa học.

Tham gia đoàn đánh giá ngoài; hoặc công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên từ cấp trường trở lên.Chủ trì triển khai, hướng dẫn đồng nghiệp triển khai các chủ trương, nội dung đổi mới của ngành.
Hoàn thành các khóa đào tạo, chương trình bồi dưỡng theo quy định

Thực hiện nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công.

Tham gia đánh giá, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.Tham gia công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên từ cấp huyện trở lên.
Tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡngCó bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên.Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên.Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên.
Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III.Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II.Có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng I.
Tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn nghiệp vụCó khả năng ứng dụng công nghệ thông tin

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

Như tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III. Ngoài ra còn một số tiêu chuẩn như sau:Như tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp hạng II và một số tiêu chuẩn như sau:
Được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở

Được nhận bằng khen từ cấp huyện trở lên, hoặc đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường trở lên.

Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh trở lên.

Được bằng khien cấp tỉnh trở lên.

Đạt giáo viên dạy giỏi hoặc giáo viên chủ nhiệm giỏi..

gv thcs hạng 3
Chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

Xem thêm:

Các hạng của giáo viên THCS

Chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS được chia thành 3 hạng. Mỗi hạng có những quy định về mã số, tiêu chuẩn riêng.

Giáo viên THCS hạng 3

giáo viên THCS hạng 3 là hạng thấp nhất trong chức danh nghề nghiệp giáo viên cấp 2. Những tiêu chuẩn về nhiệm vụ, đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ đã được chúng tôi phân tích ở bảng trên.

 • Theo quy định thì mã chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 3: V.07.04.32
 • Hệ số lương của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 3: hệ số lương từ 2.34 đến hệ số lương 4.89.

GV THCS hạng 2 

Giáo viên THCS hạng 2 với các tiêu chuẩn đã được chúng tôi phân tích ở bảng trên.

 • Giáo viên THCS hạng 2 được xét thăng hạng từ hạng 2 lên.
 • Mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2: V.07.04.31
 • Mức lương tương ứng: Hệ số lương từ 4.00 đến hệ số lương 6.38;

GV THCS hạng 1 

 • Giáo viên THCS hạng 1 được xét thăng hạng từ giáo viên hạng 2 lên.
 • Mã số chức danh tương ứng là: V.07.04.30
 • Hệ số lương của viên chức hạng 1: Từ 4.4 đến hệ số lương 6.78

Điều kiện xét thăng hạng giáo viên THCS

Điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS:

 • Điều kiện giáo viên THCS hạng 2: Giáo viên phải giữ hạng III hoặc tương đương từ 9 năm trở lên; phải có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên THCS hạng 2.
 • Điều kiện giáo viên THCS hạng 1: Giáo viên phải giữ hạng II hoặc tương đương từ 6 năm trở lên; phải có chứng chỉ chuẩn hạng I.

Xem thêm danh sách những trường được cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

quy định chức danh nghề nghiệp giáo viên thcs
Mã số hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

Xem thêm:

Chương trình học chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

Khung chương trình đào tạo chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định.

Mục tiêu đào tạo chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS:

 • Cung cấp kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở.
 • Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng 1, 2,3.
 • Nhằm cập nhật xu thế phát triển giáo dục THCS trên thế giới, nắm bắt để phát triển giáo dục THCS Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Với thời lượng chương trình học chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I, II là 240 tín chỉ bao gồm cả thực hành và lý thuyết. Khung chương trình học được quy định tại Thông tư 12/2021 Bộ giáo dục và Đào tạo. 

giáo viên thcs hạng ii
Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở

Thông báo tuyển sinh chức danh nghề nghiệp THCS

Đối tượng 

 • Những người có nhu cầu học để nâng cao kiến thức, kỹ năng

Thời gian học

 • Lịch học hết sức linh hoạt từ thứ 2 đến thứ 6 hoặc thứ 7,chủ nhật trong tuần.
 • Khóa học ngắn hạn: Chỉ từ 2.5 tháng

Hình thức học 

 • Học online thông qua các phần mềm. Phù hợp với mọi đối tượng ở xa, người đi làm…

Lệ phí 

Lệ phí theo học chỉ từ 2.5 triệu/ khóa học. ( Bao gồm cả lệ phí thi và tài liệu ôn thi)

Hồ sơ đăng ký 

 • 01 phiếu đăng  ký theo mẫu của trường.
 • 01 bằng tốt nghiệp photo công chứng, bảng điểm photo công chứng.
 • 04 ảnh 3×4 mới chụp không quá 6 tháng.
 • 01 thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh thư công chứng.
 • 01 quyết định tuyển dụng công chức bản photo công chứng.
 • 01 quyết định bổ nhiệm ngạch, bậc bản photo công chứng.

Bằng cấp 

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên đáp ứng đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ chuẩn Bộ giáo dục. Bằng cấp có giá trị sử dụng trên phạm vi toàn quốc.

Bài viết này chúng tôi đã mang đến cho các bạn những thông tin chi tiết về khóa học cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS. Mọi thông tin khóa học quý học viên vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí:

Công ty cổ phần Giáo dục Liên Việt

Địa chỉ: Số 17, ngõ 167, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0962780856

Website: Trangtuyensinh.vn

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan