Chức danh nghề nghiệp

Tuyển sinh khóa chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

Khóa học chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS được đông đảo giáo viên các trường cấp 2 công lập theo học. Chương trình học này có gì đặc biệt? Học ở đâu uy tín? Bài viết này Edulife sẽ giới thiệu tới các bạn những thông tin chi tiết nhất!

Chức danh nghề nghiệp THCS là gì?

Chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS là trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người giáo viên cấp 2. Đây chính là căn cứ để bạn thực hiện công tác tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở công lập.

Mỗi giáo viên trường THCS đều phải tham gia khóa học bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Sau khi kết thúc những người đủ điều kiện đều được cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Chứng chỉ này có thời hạn lâu dài, cho tới khi Bộ giáo dục và Đào tạo đưa ra những quyết định thay đổi.

Đối tượng theo học chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

 • Là những người có bằng cử nhân chuyên ngành liên quan đào tạo giáo viên.
 • Những người đã và đang giảng dạy tại các trường THCS.
 • Sinh viên đã tốt nghiệp, có nhu cầu học để tham gia thi tuyển giáo viên vào các trường Trung học cơ sở.
gv thcs hạng 3
Chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

Xem thêm:

Các hạng của giáo viên THCS

Chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS được chia thành 3 hạng. Mỗi hạng có những quy định về mã số, tiêu chuẩn riêng.

Giáo viên THCS hạng 3: 

 • Giáo viên THCS hạng 3 là hạng thấp nhất trong bậc xếp hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở.
 • Mã chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 3 là: V.07.04.32
 • Hệ số lương của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 3: hệ số lương từ 2.34 đến hệ số lương 4.89.

GV THCS hạng 2: 

 • Giáo viên THCS hạng 2 được xét thăng hạng từ hạng 2 lên.
 • Mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2: V.07.04.31
 • Mức lương tương ứng: Hệ số lương từ 4.00 đến hệ số lương 6.38;

Gv thcs hạng 1 (Giáo viên THCS hạng 1)

 • Gíao viên THCS hạng 1 được xét thăng hạng từ giáo viên hạng 2 lên.
 • Mã số chức danh tương ứng là: V.07.04.30
 • Hệ số lương của viên chức hạng 1: Từ 4.4 đến hệ số lương 6.78

Điều kiện xét thăng hạng giáo viên THCS

Điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS:

 • Điều kiện giáo viên THCS hạng 2 yêu cầu giáo viên phải giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III hoặc tương đương từ 9 năm trở lên và phải có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên THCS hạng 2.
 • Điều kiện giáo viên THCS hạng 1 yêu cầu giáo viên phải giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II hoặc tương đương từ 6 năm trở lên và phải có chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I.

Xem thêm danh sách những trường được cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp: Tại đây

quy định chức danh nghề nghiệp giáo viên thcs
Mã số hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

Xem thêm:

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

Thông tư chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS số 03/2021/TT-BGDĐT quy định các tiêu chuẩn như sau:

Tiêu chuẩn chung về đạo đức, nghề nghiệp 

Chức danh nghề nghiệp gv thcs ( giáo viên trung học cơ sở) cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

 • Chấp hành đường lối chính sách của Đảng và nhà nước.
 • Yêu trẻ, đối xử công bằng, minh bạch giữa các học sinh.
 • Nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất nghề giáo
 • Có định hướng phát triển nghề nghiệp tốt.
 • Luôn nâng cao sự gương mẫu trước học sinh.

Các tiêu chuẩn riêng chức danh nghề nghiệp THCS hạng 3,2,1

Hạng Chức danh nghề nghiệp THCS hạng 3 Chức danh nghề nghiệp THCS hạng 2 Chức danh nghề nghiệp THCS hạng 1
Tiêu chuẩn về nhiệm vụ, yêu cầu vị trí làm việc Xây dựng kế hoạch giáo dục của môn học được phân công. Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên trung học cơ sở hạng II phải thực hiện các nhiệm vụ sau: Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng II, giáo viên trung học cơ sở hạng I phải thực hiện những nhiệm vụ sau:
Dạy học và giáo dục học sinh theo chương trình, kế hoạch và phương pháp dạy học của nhà trường và tổ chuyên môn tổ chức. Làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở các lớp bồi dưỡng giáo viên. Tham gia biên soạn hoặc thẩm định hoặc lựa chọn sách giáo khoa, tài liệu giáo dục địa phương
Thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo quy định. Tham gia hướng dẫn hoặc đánh giá các sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ từ cấp trường trở lên; Làm báo cáo viên, chia sẻ kinh nghiệm hoặc dạy minh họa ở các lớp tập huấn
Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; tham gia nghiên cứu khoa học. Tham gia đoàn đánh giá ngoài; hoặc công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên từ cấp trường trở lên; Chủ trì triển khai, hướng dẫn đồng nghiệp triển khai các chủ trương, nội dung đổi mới của ngành
Hoàn thành các khóa đào tạo, chương trình bồi dưỡng theo quy định và thực hiện nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công. Tham gia công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên từ cấp huyện trở lên
Tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở
Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III. Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II. Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I.
Tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn nghiệp vụ Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao. Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong và sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao; Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao
Được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở; hoặc được nhận bằng khen, giấy khen từ cấp huyện trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi từ cấp trường trở lên,… Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi,…

Chương trình học chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

Khung chương trình đào tạo chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định.

Mục tiêu đào tạo chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

 • Cung cấp kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở.
 • Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng 1, 2,3.
 • Nhằm cập nhật xu thế phát triển giáo dục THCS trên thế giới, nắm bắt để phát triển giáo dục THCS Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Chương trình đào tạo chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

1. Chương trình đào tạo chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 1

STT Số tiết
Nội dung Tổng Lý thuyết Thảo luận, thực hành
I Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 60 32 28
1 Chuyên đề 1.  Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 12 8 4
2 Chuyên đề 2. Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam 12 8 4
3 Chuyên đề 3. Xu hướng đổi mới quản lý giáo dục phổ thông  (GDPT) và quản trị nhà trường THCS 12 8 4
4 Chuyên đề 4 Động lực và tạo động lực cho giáo viên THCS 16 8 8
Ôn tập và kiểm tra phần I 8 8
 II Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 132 76 56
5 Chuyên đề 5. Xu hướng đổi mới quản lý hoạt động dạy học và giáo dục ở trường THCS 20 12 8
6 Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I 20 12 8
7 Chuyên đề 7. Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trong trường THCS 20 12 8
8 Chuyên đề 8. Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trường THCS 24 16 8
9 Chuyên đề 9. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở trường THCS 20 12 8
10 Chuyên đề 10. Xây dựng môi trường văn hóa,  phát triển thương hiệu nhà trường và liên kết, hợp tác quốc tế 20 12 8
Ôn tập và kiểm tra phần II 8 8
III Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 44 4 40
1 Tìm hiểu thực tế 24 24
2 Hướng dẫn viết thu hoạch 4 4
3 Viết tiểu luận 16 16
Khai giảng, bế giảng và phát chứng chỉ 4 4
Tổng cộng: 240 112 128

2. Chương trình đào tạo chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2

TT Nội dung Số tiết
Tổng Lý thuyết Thảo luận, thực hành
I Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 60 32 28
1 Chuyên đề 1. Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nước 12 8 4
2 Chuyên đề 2. Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo 12 8 4
3 Chuyên đề 3. Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng XHCN 12 8 4
4 Chuyên đề 4. Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trong trường THCS 16 8 8
Ôn tập và kiểm tra phần I 8 8
II Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 132 76 56
5 Chuyên đề 5. Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường THCS 20 12 8
6 Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II 20 12 8
7 Chuyên đề 7. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THCS 20 12 8
8 Chuyên đề 8. Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THCS 24 16 8
9 Chuyên đề 9. Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường THCS 20 12 8
10 Chuyên đề 10 . Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường THCS 20 12 8
Ôn tập và kiểm tra phần II 8 8
III Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 44 4 40
1 Tìm hiểu thực tế 24 24
2 Hướng dẫn viết thu hoạch 4 4
3 Viết thu hoạch 16 16
Khai giảng, bế giảng và phát chứng chỉ 4 4
Tổng cộng: 240 112 128

 

giáo viên thcs hạng ii
Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở

Thông báo tuyển sinh chức danh nghề nghiệp THCS

1. Đối tượng 

 • Những người có nhu cầu học để nâng cao kiến thức, kỹ năng

2. Thời gian học

 • Lịch học hết sức linh hoạt từ thứ 2 đến thứ 6 hoặc thứ 7,chủ nhật trong tuần.
 • Khóa học ngắn hạn: Chỉ từ 2.5 tháng

3. Hình thức học 

 • Học online thông qua các phần mềm. Phù hợp với mọi đối tượng ở xa, người đi làm…

4. Lệ phí 

Lệ phí theo học chỉ từ 2.5 triệu/ khóa học. ( Bao gồm cả lệ phí thi và tài liệu ôn thi)

5. Hồ sơ 

 • 01 phiếu đăng  ký theo mẫu của trường
 • 01 bằng tốt nghiệp photo công chứng, bảng điểm photo công chứng.
 • 04 ảnh 3×4 mới chụp không quá 6 tháng
 • 01 thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh thư công chứng.
 • 01 quyết định tuyển dụng công chức( Bản photo công chứng)
 • 01 quyết định bổ nhiệm ngạch, bậc ( Bản photo công chứng)

6. Bằng cấp 

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên đáp ứng đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ chuẩn Bộ giáo dục. Bằng cấp có giá trị sử dụng trên phạm vi toàn quốc.

Bài viết này chúng tôi đã mang đến cho các bạn những thông tin chi tiết về khóa học cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS. Mọi thông tin khóa học quý học viên vui lòng liên hệ với Edulife để được tư vấn miễn phí:

Công ty cổ phần Giáo dục Edulife

Địa chỉ: Số 17, ngõ 167, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0962780856

Website: Trangtuyensinh.vn

Để lại bình luận của bạn

Thông tin liên hệ sẽ được giữ bí mật.

Bài viết liên quan