Chức danh nghề nghiệp

Khóa học chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT 2021

Khóa học tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT dành cho các đối tượng là giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở trường cấp 3 công lập. Chương trình học như thế nào? Đăng ký học ở đâu? Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết khóa học chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT nhé!

Chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT là gì?

Chức danh nghề nghiệp cho giáo viên THPT là chức năng, nhiệm vụ, trình độ của giáo viên. Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp được cấp cho những người đã tham gia đầy đủ khóa học bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp THPT, do các đơn vị được Bộ giáo dục và Đào tạo cấp phép.

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT được cấp cho các học viên tham gia khóa bồi dưỡng. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, chương trình học của Bộ giáo dục và đơn vị đào tạo đưa ra. Bằng cấp có giá trị trên phạm vi toàn quốc.

Đối tượng theo học chức danh nghề nghiệp GV THPT

 • Các cá nhân đã tốt nghiệp bằng cử nhân chuyên ngành đào tạo giáo viên THPT
 • Các thầy cô giáo đang giảng dạy tại các trường THPT công lập trên toàn quốc
 • Những người có nhu cầu học.

>>> Xem thêm: Danh sách các trường được cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT

gv thpt hạng 2
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông

Điều kiện thăng hạng giáo viên THPT

Việc xét thăng hạng phải dựa trên những điều kiện được Bộ giáo dục và Đào tạo đã quy định. Cụ thể việc xét thăng hạng đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Điều kiện giáo viên THPT hạng 2:

 • Người giáo viên phải giữ chức danh nghề nghiệp hạng 3.
 • Hoặc giữ vị trí tương đương từ 9 năm trở lên
 • Có chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 2

Điều kiện giáo viên THPT hạng 1

 • Người giáo viên phải giữ chức danh nghề nghiệp THPT hạng 2
 • Hoặc giữ vị trí tương đương 6 năm trở lên
 • Có chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 1.

Hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT

Cũng giống như chức danh nghề nghiệp THCS, chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT cũng được chia làm 3 hạng: Giáo viên hạng 1, giáo viên hạng 2, giáo viên hạng 3. Mỗi hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên có những tiêu chuẩn, điều kiện riêng và mã chức danh riêng.

Hạng giáo viên THPT Điều kiện, tiêu chuẩn
Chức danh nghề nghiệp GV THPT hạng 3
 • Đây là hạng thấp nhất trong ngạch giáo viên THPT.
 • Hạng 3 cần có chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 3.
 • Giáo viên THPT hạng 3 với mã số V.07.05.15
Giáo viên THPT hạng 2
 • Được xét nâng hạng từ giáo viên THPT hạng 3 lên GV THPT hạng 2
 • Có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 2
 • Mã số V.07.05.14
Giáo viên THPT hạng 1
 • Đây chính là hạng cao nhất trong ngạch giáo viên các cấp.
 • Có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 1
 • Mã chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng 1 THPT: V.07.05.13
chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập

Xem thêm:

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên THPT

Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp

 • Phải là người có tư cách đạo đức tốt, chấp hành đúng, đủ các chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước đưa ra.
 • Có tinh thần trách nhiệm, yêu học sinh, đối xử công bằng với học sinh
 • Giữ gìn phẩm chất đạo đức, truyền thống nghề giáo

Sau đây là điểm khác nhau về mặt các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, trình độ đào tạo và chức năng nhiệm vụ của giáo viên THPT hạng 1, 2, 3.

Tiêu chuẩn Giáo viên THPT hạng 3 Giáo viên THPT hạng 2 Giáo viên THPT hạng 1
Tiêu chuẩn về chức năng, nhiệm vụ Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục bộ môn thuộc chuyên môn, xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn

Thực hiện các nhiệm vụ dạy học theo kế hoạch của trường

Tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, quá trình rèn luyện của học sinh.

Tiến hành báo cáo, dạy minh họa lớp bồi dưỡng giáo viên cấp trường, quận, huyện

Dạy thử nghiệm mô hình và phương pháp dạy học mới

Hướng dẫn nghiên cứu khoa học, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học

Tham gia đánh giá công tác chuyên môn cho giáo viên từ cấp trường trở lên

Soạn và thẩm định sách giáo khoa, tài liệu dạy học, tài liệu bồi dưỡng cho giáo viên.

Nhằm trong ban tổ chức, ban giám khảo hoặc ban ra đề trong hội thi của giáo viên từ cấp tỉnh trở lên.

Tiến hành ra đề và chấm thi cho các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh trở lên.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với giáo viên trung học phổ thông có bằng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành đào tạo giáo viên THPT trở lên.

Có các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông tùy từng hạng.

Tốt nghiệp bằng cử nhân chuyên ngành đào giáo viên THPT.

Có các chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng 2.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với giáo viên THPT.

Có các chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 1.

Tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy theo phương pháp mới

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học vào công tác giảng dạy

Ngoài những tiêu chuẩn của giáo viên THPT hạng 2 thì còn phải:

Được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở

Được công nhận là giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường

Được công nhận chiến sỹ thi đua cấp bộ ngành trở lên.

Được bằng khen cấp tỉnh trở lên

Hoặc đạt một trong những danh hiệu như giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh trở lên.

Chương trình đào tạo chức danh nghề nghiệp THPT giáo viên

Chương trình đào tạo chức danh nghề nghiệp giáo viên do Bộ giáo dục quy định. Tùy mỗi cấp THPT hay THCS sẽ có những học phần khác nhau. Cùng tìm hiểu chương trình đào tạo chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 1, 2, 3 sau đây nhé!

Nội dung học chương trình học chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT

Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung

Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp

Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

Cấu trúc chương trình đào tạo chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II THPT

STT Nội dung Số tiết
Tổng Lý thuyết Thảo luận, thực hành
I Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 60 32 28
1 Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nước 12 8 4
2 Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo 12 8 4
3 Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 12 8 4
4 Giáo viên THPT với công tác tư vấn học sinh trong trường THPT 16 8 8
Ôn tập và kiểm tra phần I 8 8
II Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 132 76 56
5 Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường THPT 20 12 8
6 Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II 20 12 8
7 Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THPT 20 12 8
8 Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THPT 24 16 8
9 Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường THPT 20 12 8
10 Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường THPT 20 12 8
Ôn tập và kiểm tra phần II 8 8
III Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 44 4 40
1 Tìm hiểu thực tế 24 24
2 Hướng dẫn viết thu hoạch 4 4
3 Viết thu hoạch 16 16
Khai giảng, bế giảng 4 4
Tổng cộng: 240 112 128

Cấu trúc chương trình đào tạo chức danh nghề nghiệp hạng I giáo viên THPT

STT Nội dung Số tiết
Tổng Lý thuyết Thảo luận, thực hành
I Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung 60 32 28
1 Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 12 8 4
2 Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam 12 8 4
3 Xu hướng đổi mới quản lý giáo dục phổ thông và quản trị trường THPT 12 8 4
4 Động lực và tạo động lực cho giáo viên 16 8 8
Ôn tập và kiểm tra phần I 8 8
II Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp 132 76 56
5 Quản lý hoạt động dạy học và phát triển chương trình giáo dục nhà trường THPT 20 12 8
6 Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I 20 12 8
7 Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trong trường THPT 20 12 8
8 Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trường THPT 24 16 8
9 Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở trường THPT 20 12 8
10 Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường và liên kết, hợp tác quốc tế 20 12 8
Ôn tập và kiểm tra phần II 8 8
III Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch 44 4 40
1 Tìm hiểu thực tế 24 24
2 Hướng dẫn viết thu hoạch 4 4
3 Viết thu hoạch 16 16
Khai giảng, bế giảng 4 4
Tổng cộng: 240 112 128

Tài liệu thi chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT

Thông báo tuyển sinh chức danh giáo viên THPT

1.Đối tượng

 • Tất cả các thầy cô giáo THPT có mong muốn theo học
 • Những người đã có bằng cử nhân mong muốn theo học để thi tuyển vào các cơ sở THPT công lập.

2. Thời gian học

 • Lịch học hết sức linh động, học viên có thể học các ngày cuối tuần.
 • Thời gian đào tạo ngắn hạn: Chỉ từ 2.5 tháng

3. Hình thức học

 • Đào tạo trực tuyến thông qua các phần mềm. Phù hợp với tất cả mọi đối tượng.

4. Lệ phí

 • Lệ phí ôn thi chỉ từ 2.5 triệu/ đồng đã bao gồm tài liệu và lệ phí thi.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • 01 Phiếu đăng ký theo mẫu của trường
 • 01 bằng tốt nghiệp và bảng điểm photo công chứng
 • 01 bản chứng minh thư và căn cước công dân công chứng
 • 01 bản quyết định tuyển dụng công chức công chứng
 • 01 bản quyết định nâng ngạch, nâng bậc…

6 Bằng cấp

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT.

Hy vọng bài viết này chúng tôi đã mang đến những thông tin hữu ích nhất cho quý thầy cô trong việc lựa chọn các khóa bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT. Mọi thông tin về khóa học học viên vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần Giáo dục Edulife

Địa chỉ: Số 17, ngõ 167, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0962780856

Website: Trangtuyensinh.vn

Để lại bình luận của bạn

Thông tin liên hệ sẽ được giữ bí mật.

Bài viết liên quan