Chức danh nghề nghiệp

Chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên có được thi thăng hạng không?

Chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên được quy định như thế nào? Có được đăng ký thi và xét thăng hạng hay không? Bài viết này chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc nói trên nhé!

Chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên là gì?

Hiện nay chức danh tuyên truyền viên chưa được phân định rõ ràng về chức năng quản lý Nhà nước giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Căn cứ theo Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 26/6/1993 của Bộ trưởng – Trưởng ban tổ chức chính phủ thì:

Tuyên truyền viên là công chức chuyên môn nghiệp vụ trong trung tâm thông tin triển lãm hoặc đội thông tin lưu động trực tiếp hoạt động tuyên truyền nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trung tâm thông tin triển lãm và đội thông tin lưu động không thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nhiệm vụ chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên

  • Nhiệm vụ, biên soạn trình bày các thể loại tin tức, phản ánh và phổ biến thời sự, tình hình nhiệm vụ của các địa phương.
  • Tuyên truyền bằng hình thức thuyết minh, phát thanh, nói chuyện theo đề cương biên tập đã được duyệt.
  • Cắt, kẻ khẩu hiệu, biểu ngữ cổ động; phóng, sao chép tranh cổ động, tranh triển lãm, chụp ảnh, sử dụng camera làm băng tuyên truyền bằng tiếng, bằng hình.
  • Sử dụng được một số nhạc cụ dân tộc, nhạc cụ mới, hát dân ca, ngâm thơ, biểu diễn tạp ký phục vụ nội dung tuyên truyền.

Nhiệm vụ vừa có nội dung thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có nội dung thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nghề nghiệp tuyên truyền viên
Nhiệm vụ của tuyên truyền viên

Xem thêm:

Tuyên truyền viên có được thi thăng hạng hay không?

Việc giữ ngạch tuyên truyền viên mã ngạch 17a. 177 không được thi thăng hạng lên biên tập viên hạng III vì đây là hai chức danh nghề nghiệp khác nhau. Bởi nguyên tắc thăng hạng từ thấp lên cao liền kề được áp dụng trong cùng một chức danh nghề nghiệp.

Thông tư 03/2021 BTTTT quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông, bao gồm:

  • Biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 4/7/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc ngành thông tin và truyền thông.
  • An toàn thông tin, quản trị viên hệ thống, kiểm định viên công nghệ thông tin, phát triển phần mềm quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin và Thông tư số 02/2018/TT-BNV ngày 8/1/2018 của Bộ Nội vụ quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin.
  • Âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim quy định tại Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông và Thông tư số 05/2018/TT-BNV ngày 9/5/2018 của Bộ Nội vụ quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ các bạn nắm rõ thông tin chi tiết về chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên.

Để lại bình luận của bạn

Thông tin liên hệ sẽ được giữ bí mật.

Bài viết liên quan