Chuyên viên chính

Tuyển sinh lớp chứng chỉ chuyên viên chính 20021

Chuyên viên chính là công chức hành chính có yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cao về một hoặc một số lĩnh vực trong các cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên. Chức danh này có trách nhiệm thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ phức tạp trong cơ quan, đơn vị; tham mưu, tổng hợp xây dựng hoặc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương. Vậy học chứng chỉ chuyên viên chính ở đâu uy tín? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi nhé!

Chứng chỉ chuyên viên chính là gì?

Chứng chỉ chuyên viên chính được cấp cho nhưng người cán bộ công chức, viên chức tham gia khóa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và đủ điều kiện theo quy định của Luật pháp Việt Nam.

Cũng giống như chứng chỉ chuyên viên và chứng chỉ quản lý nhà nước, lãnh đạo cấp phòng thì thời hạn của chứng chỉ  chuyên viên chính đều không có thời hạn. Qúy anh/ chị học viên có thể thi được cấp chứng chỉ bởi Bộ Nội Vụ  và sử dụng rộng rãi trên toàn quốc.

lớp chuyên viên chính học viện hành chính
Lớp chuyên viên chính tại Thành phố Hồ Chí Minh

Học chuyên viên chính để làm gì?

 • Trong giai đoạn nước ta hiện nay, vị trí vai trò của người cán bộ ngày càng quan trọng trong việc xây dựng, hoạch định và thực thi chính sách phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy đội ngũ cán bộ ở các vị trí lãnh đạo quản lý; đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước phải là những người có trình độ chuyên môn cao, năng lực công tác tốt.
 • Nhằm nâng cao chất lượng cán bộ tại các cơ quan, đơn vị, công chức,viên chức ngạch chuyên viên và chuyên viên chính sao cho phù hợp với vị trí làm việc và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.
 • Thông qua việc học chứng chỉ này sẽ giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công vụ, góp phần triển khai các văn bản quản lý nhà nước một cách hiệu quả, đồng thời giúp học viên nâng cao năng lực kỹ năng, phong cách làm việc chuyên nghiệp trong quản lý, điều hành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên và chuyên viên chính phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

Điều kiện học chuyên viên chính

 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính
 • Chứng chỉ tiếng anh thi chuyên viên chính với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc
 • Chứng chỉ tin học thi chuyên viên chính với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Đối tượng được học chuyên viên chính

 • Cán bộ, công chức, viên chức có mã ngạch 01- 002 và tương đương;
 • Những cán bộ làm trong các tổ chức Đảng và đoàn thể có mức lương từ 3.33 trở lên;
 • Cán bộ, công chức,  viên chức có ít nhất 6 năm giữ ngạch chuyên viên
 • Các đối tượng khác có nhu cầu tham dự khóa học.
học chuyên viên chính mấy tháng
Lớp chuyên viên chính tại Hà Nội

Chương trình chuyên viên chính

Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính với những mục đích và các nội dung chương trình học cụ thể như sau:

Mục đích chung của khóa học

 • Phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ưng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.
 • Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.
 • Chứng chỉ hoàn thành chương trình Quản Lý Nhà Nước ngạch Chuyên viên chính là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch tương đương và cao hơn.

Nội dung chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 975/QĐ-BNV, ngày 28 tháng  08 năm 2013 của Bộ Nội vụ (phụ lục kèm theo).

Tổng thời gian học chuyên viên chính là 6 tuần (30 ngày làm việc), với tổng thời lượng là 240 tiết (30 ngày x 8 tiết/ngày); trong đó:

STTHoạt độngSố tiết
1Lý thuyết76
2Thảo luận, thực hành100
3Chuyên đề báo cáo16
4Ôn tập8
5Kiểm tra (2 lần)6
6Đi thực tế8
7Hướng dẫn viết tiểu luận cuối khóa4
8Viết tiểu luận cuối khóa18
9Khai giảng, bế giảng và phát chứng chỉ4
Tổng số240

Phần I

NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

STTChuyên đề, hoạt độngSố tiết
Lý thuyếtThảo luận, thực hànhTổng
1Lý luận về hành chính nhà nước448
2Pháp luật trong hành chính nhà nước448
3Quyết định hành chính nhà nước448
4Tổng quan về chính sách công448
5Quản lý nguồn nhân lực của tổ chức hành chính nhà nước448
6Quản lý tài chính công448
7Quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công448
8Chính phủ điện tử448
9Văn hóa công sở448
10Chuyên đề báo cáo: Cải cách hành chính ở bộ, ngành và địa phương448
11Chuyên đề báo cáo: Đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công ở bộ, ngành và địa phương448
Tổng số444488

Phần II

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH VÀ LÃNH THỔ

STTChuyên đềSố tiết
Lý thuyếtThảo luận, thực hànhTổng
1Kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ448
2Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn kết hợp quản lý nhà nước theo ngành/lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam8412
3Ôn tập4
4Kiểm tra (lần 1)4
Tổng số12828

Phần III

NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN

STTChuyên đềSố tiết
Lý thuyếtThảo luận, thực hànhTổng
1Kỹ năng thuyết trình trong hoạt động công vụ4812
2Kỹ năng phân tích công việc4812
3Kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức4812
4Kỹ năng phân công, phối hợp trong hoạt động công vụ4812
5Kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp4812
6Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật4812
7Kỹ năng đánh giá thực thi công vụ4812
8Ôn tập4
9Kiểm tra (lần 2)2
Tổng số285690

Phần IV

KHAI GIẢNG, ĐI THỰC TẾ, VIẾT TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA, BẾ GIẢNG

STTHoạt độngSố tiết
1Khai giảng1
2Đi thực tế8
3Hướng dẫn viết tiểu luận cuối khóa4
4Viết tiểu luận cuối khóa18
5Bế giảng và phát chứng chỉ3
Tổng số34

Thông báo chiêu sinh lớp chuyên viên chính 2021

Hiện tại Trung tâm Edulife là đơn vị liên kết với các trường như Học viện hành chính quốc gia, Học viện quản lý giáo dục… tổ chức các lớp luyện thi chứng chỉ chuyên viên chính uy tín hàng đầu, được đông đảo anh/ chị học viên theo học. Trung tâm liên tục chiêu sinh lớp chuyên viên chính tại Hà Nội trong năm 2021, cụ thể như sau:

 1. Đối tượng học chuyên viên chính : Tất cả những cán bộ công chức có nhu cầu đều có thể đăng ký theo học

2. Hình thức học: Học trực tuyến thông qua phần mềm Zoom.

3. Thời gian khai giảng: Khai giảng lớp chuyên viên chính liên tục các tháng trong năm

4. Hồ Sơ học lớp chuyên viên chính

 • 01 Phiếu đăng ký quản lý nhà nước theo mẫu quy định
 • 01 Bằng tốt nghiệp trình độ cao nhất bản photo công chứng
 • 03 ảnh chân dung 3×4 chụp mới.
 • Bản chứng minh thư photto công chứng.
 • Quyết định tuyển dụng công chức, quyết định nângg lương…
 • Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên…

5. Học phí: Qúy Anh/ Chị học viên vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn để được thông báo học phí chính xác nhất.

6. Thời gian học chuyên viên chính

Lịch học hết sức linh động. Các bạn có thể học các ngày trong tuần hoặc vào các buổi tối.

Để lựa chọn cho mình lớp chứng chỉ chuyên viên chính uy tín học viên vui lòng để lại thông tin liên hệ. Chuyên viên chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí:

Văn phòng tuyển sinh Edulife

Địa chỉ: Số 17, ngõ 167, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Website: Trangtuyensinh.vn

Bình Luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

chat

Phòng Tuyển SinhHỗ trợ 24/7

Hotline: O96 999 8170

Xin chào! Bạn có cần chúng tôi hỗ trợ gì không, đừng ngại hãy đặt câu hỏi để được tư vấn ngay

Vui lòng điền thông tin để bắt đầu nhận tư vấn: