Chuyên viên

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng chứng chỉ chuyên viên 2021

Nhu cầu về việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng cao, đặc biệt là trong giai đoạn phát triển và hội nhập quốc tế. Do đó, chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên được đưa ra để đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý.Tiêu chuẩn như thế nào và ai cần tham gia lớp học chứng chỉ quản lý nhà nước? Ở đâu lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên uy tín?

Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là gì? 

Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là yêu cầu đủ điều kiện để thi công chức hoặc nếu cán bộ, công chức, viên chức muốn thi nâng ngạch. Đồng thời cũng là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn nâng lương.

Học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên để làm gì

 • Trang bị, cập nhật kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc cho cán bộ, công chức, viên chức.
 • Tăng cường ý thức, nâng cao năng lực công tác trong nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao của cán bộ, công chức, viên chức, hỗ trợ hoàn thành công tác phục vụ nhân dân tốt hơn.
 • Cung cấp kiến thức chuẩn hóa ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội Vụ.
 • Là điều kiện để xem xét các quyết định bổ nhiệm viên chức; giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhà nước.
chứng chỉ chuyên viên học viện hành chính
Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Tiêu chuẩn lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị – hành chính, thạc sĩ quản lý hành chính công, tiến sĩ quản lý hành chính công.

Có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.

Có chứng chỉ tin học theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.”

Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên có thời hạn bao lâu? 

Chứng chỉ chuyên viên là chứng chỉ không có thời hạn. Chứng chỉ chuyên viên đại học nội vụ cấp có giá trị trên toàn quốc.

Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Khung chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên do Bộ Nội Vụ quy định. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về mục đích và chương trình đào tạo ngành sau đây nhé!

Mục đích chung của khóa học quản lý nhà nước

Trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về Quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc, đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhân dân nhằm nâng cao năng lực công tác của cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm được giao.

Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.

Chứng chỉ hoàn thành chương trình Quản Lý Nhà Nước ngạch Chuyên viên là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch.

chứng chỉ chuyên viên quản lý nhà nước
Chiêu sinh lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Nội dung chương trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành (phụ lục kèm theo).

Khối lượng kiến thức và thời gian

Chương trình  quản lý nhà nước ngạch chuyên viên gồm 16 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo, chia thành 3 phần chính:

 • Phần 1: Kiến thức chung, gồm 08 chuyên đề giảng dạy và 01 chuyên đề báo cáo, với tổng thời lượng là 108 tiết;
 • Phần 2: Kiến thức quản lý nhà nước đối với ngành và lãnh thổ, gồm 01 chuyên đề giảng dạy, 01 chuyên đề báo cáo, ôn tập, kiểm tra, với tổng thời lượng là 36 tiết;
 • Phần 3: Các kỹ năng, gồm 07 chuyên đề, ôn tập, kiểm tra với tổng thời lượng là 122 tiết;
 • Phần 4: Khai giảng, đi thực tế, viết tiểu luận tình huống, bế giảng: 54 tiết.

Tổng thời gian bồi dưỡng là 8 tuần (40 ngày làm việc) với tổng thời lượng là 320 tiết (8 tuần x 5 ngày/tuần x 8 tiết/ngày), trong đó:

STTHoạt độngSố tiết
1Lý thuyết100
2Thảo luận, thực hành120
3Chuyên đề báo cáo24
4Ôn tập16
5Kiểm tra6
6Hướng dẫn viết tiểu luận tình huống4
7Viết tiểu luận tình huống30
8Đi thực tế16
9Khai giảng, bế giảng4
Tổng cộng320

Cấu trúc của chương trình học chứng chỉ chuyên viên 

➤ Phần I: KIẾN THỨC CHUNG

STTChuyên đề, hoạt độngSố tiết
Lý thuyếtThảo luận, thực hànhTổng
1Nhà nước trong hệ thống chính trị8412
2Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước8412
3Công vụ, công chức8412
4Đạo đức công vụ8412
5Thủ tục hành chính nhà nước8412
6Quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước8412
7Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước8412
8Cải cách hành chính nhà nước8412
9Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý hành chính nhà nước tại bộ, ngành và địa phương8412
Tổng7236108

➤ Phần II: KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH VÀ LÃNH THỔ

STTChuyên đề, hoạt độngSố tiết
Lý thuyếtThảo luận, thực hànhTổng
1Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ8412
2Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành/lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam8412
3Ôn tập8
4Kiểm tra (lần 1)4
Tổng16836

➤ Phần III: CÁC KỸ NĂNG

STTChuyên đềSố tiết
Lý thuyếtThảo luận, thực hànhTổng
1Kỹ năng quản lý thời gian41216
2Kỹ năng giao tiếp hành chính41216
3Kỹ năng làm việc nhóm41216
4Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin41216
5Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ41216
6Kỹ năng soạn thảo văn bản41216
7Kỹ năng viết báo cáo41216
8Ôn tập8
9Kiểm tra (lần 2)2
Tổng2884122

➤ Phần IV: KHAI GIẢNG, ĐI THỰC TẾ, VIẾT TIỂU LUẬN, BẾ GIẢNG

STTHoạt độngSố tiết
1Khai giảng2
2Đi thực tế16
3Hướng dẫn viết tiểu luận tình huống4
4Viết tiểu luận tình huống30
5Bế giảng2
Tổng số54
khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên
Lớp chuyên viên

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên 2021

Công ty cổ phần Giáo dục Edulife phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Học viện Hành chính Quốc gia, Trường cán bộ quản lý văn hóa thể thao và du lịch khảo sát nhu cầu tham dự Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên và Chuyên viên chính. Thông tin tuyển sinh lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2021 cụ thể như sau:

1. Đối tượng học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

 • Công chức quản lý cấp phòng và tương đương;
 • Công chức, viên chức ngạch cán sự và tương đương
 • Công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương (bao gồm công chức dự bị) chưa qua khoá học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.
 • Đối tượng chuyển từ các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sang các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhưng chưa qua khoá học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.
 • Cán bộ, công chức thuộc ngạch cán sự, nhân viên, đã có trình độ Đại học được quy hoạch thi nâng ngạch chuyên viên.
 • Các đối tượng khác theo quy định.
 1. Thời gian học

Thời gian học: 02 tháng. Học viên có thể chọn thời gian học sau đây

 • Lớp buổi tối : 2, 3, 4, 5,6
 • Lớp vào thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.

3. Hình thức học: Trực tuyến thông qua phần mềm zoom.

4. Hồ sơ thủ tục đăng ký học lớp quản lý nhà nước

 • 01 Phiếu đăng ký (theo mẫu quy định)
 • 01 Quyết định cử đi học của cơ quan (nếu có).
 • 01 Bằng tốt nghiệp cao nhất photo công chứng.
 • 01 quyết định lương gần nhất hoặc quyết định tuyyển dụng, hoặc hợp đồng lao động còn thời hạn công chứng.
 • 03 ảnh chân dung mới chụp, kích cỡ 3x4cm (ghi rõ thông tin sau ảnh).
 • 01 Chứng minh photo công chứng.

5. Giảng viên giảng dạy

Là các giảng viên Trường học viện quản lý giáo dục ,Học Viện Hành Chính Quốc Gia và Trường cán bộ quản lý văn hóa thể thao và du lịch tham gia giảng dạy.

Sau khi tốt nghiệp khóa học, học viên được cấp “chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên theo QĐ của Bộ Nội vụ.

6. Thời gian nộp hồ sơ:

Bắt đầu nhận Hồ sơ: từ nay đến hết ngày khai giảng

7. Học phí:

 • Khóa học chuyên viên: 2.800.000đ
 • Khóa học chuyên viên chính: 3.200.000đ

8. Lịch Khai giảng:

 • Liên tục các tháng trong năm
 • Địa điểm nộp hồ sơ: Số 17, ngõ 167 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

Mọi chi tiết về khóa luyện thi cấp chứng chỉ chuyên viên quý anh/ chị học viên vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí:

Văn phòng tuyển sinh Edulife

Địa chỉ: Số 17, ngõ 167, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 096.999. 8190

Website: trangtuyensinh.vn

Bình Luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

chat

Phòng Tuyển SinhHỗ trợ 24/7

Hotline: O96 999 8170

Xin chào! Bạn có cần chúng tôi hỗ trợ gì không, đừng ngại hãy đặt câu hỏi để được tư vấn ngay

Vui lòng điền thông tin để bắt đầu nhận tư vấn: