Lãnh đạo cấp phòng

Kỹ năng tham mưu tổ chức kế hoạch công tác lãnh đạo cấp phòng

Kỹ năng lãnh đạo cấp phòng là gì? Nội dung của các kỹ năng tham mưu và kỹ năng lập kế hoạch, triển khai kế hoạch của lãnh đạo cấp phòng có vai trò ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé!

Kỹ năng lãnh đạo cấp phòng là gì?

Kỹ năng lãnh đạo là một trong những kỹ năng cực kỳ quan trọng để bạn trở thành một nhà lãnh đạo giỏi.

Các nội dung của kỹ năng lãnh đạo cấp phòng

Kỹ năng lãnh đạo cấp phòng là các kỹ năng bạn sử dụng trong việc tổ chức, sắp xếp, tham mưu lãnh đạo cấp phòng để đạt được mục tiêu chung trong công việc. Kỹ năng lãnh đạo cấp phòng tốt thì mới cho phép bạn thúc đẩy cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ, công việc của mình.

Kỹ năng lãnh đạo là một kỹ năng kết hợp của nhiều kỹ năng khác nhau như: Tổ chức lập kế hoạch, phối hợp thực hiện các hoạt động, giải quyết các vấn đề mưu thuẫn, tổ chức cuộc họp, hội nghỉ. Đồng thời là người xây dựng và thay đổi văn hóa, ra các quyết định quan trọng…

kỹ năng quản lý của lãnh đạo cấp phòng
Kỹ năng tham mưu 

Các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng lãnh đạo cấp phòng

Sự quyết đoán

Một người lãnh đạo cấp phòng thường là những người có tầm nhìn xa trông rộng cũng như có tính quyết đoán cao. Sự quyết đoán sẽ giúp họ nhanh chóng đưa ra được những quyết định trong những tình huống cần thiết.

Tính công bằng, chính trực

Kỹ năng lãnh đạo cấp phòng đòi hỏi người lãnh đạo phải có tính công bằng và chính trực. Chính các yếu tố này giúp nhà lãnh đạo trước hết là làm gương cho cấp dưới, sau đó là đưa ra các định hướng và lựa chọn đạo đức giúp phòng ban duy trì hình ảnh tốt đẹp.

Xây dựng mối quan hệ

Kỹ năng lãnh đạo cấp phòng đòi hỏi khả năng xây dựng và duy trì đội ngũ cấp dưới mạnh mẽ. Nhìn thấy những ưu điểm của các cá nhân để giúp họ phát huy nó nhằm đạt được mục tiêu chung.

Giải quyết vấn đề

Kỹ năng giải quyết vấn đề đòi hỏi người lãnh đạo phải mềm mỏng, bình tĩnh. Mỗi tình huống diễn ra hoàn toàn khác nhau, nên người lãnh đạo cấp phòng có thể vận dụng kỹ năng, kinh nghiệm của mình để đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất.

Khả năng giảng dạy, bồi dưỡng

Một nhà lãnh đạo giỏi là người có trình độ chuyên môn, năng lực cao, có kinh nghiệm để dẫn dắt nhân viên làm việc hiệu quả. Kỹ năng lãnh đạo cấp phòng giỏi sẽ dẫn dắt, định hướng cho nhân viên làm việc hiệu quả.

>>> Xem thêm:

Kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạo cấp phòng

Một nhà lãnh đạo giỏi phụ thuộc vào rất nhiều kỹ năng: Kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng thực hiện kế hoạch và kỹ năng triển khai công việc.

Kỹ năng lập kế hoạch của lãnh đạo cấp phòng

Lập kế hoạch là việc ra quyết định mang tính chất đặc thù để xác định các mục tiêu cụ thể trong tương lai. Việc lập kế hoạch bắt đầu từ việc xác định mục tiêu, chiến lược, chính sách và kế hoạch chi tiết thực hiện…

Vai trò của việc lập kế hoạch lãnh đạo cấp phòng

 • Thể hiện phương hướng hoạt động trong tương lai.
 • Phối hợp tốt giữa các bộ, các cá nhân trong cùng đơn vị
 • Giảm tải sự bất ổn, lường trước sự rủi ro.
 • Giảm chồng chéo và lãng phí nguồn lực khi lập kế hoạch
 • Thiết lập tiêu chuẩn kiểm tra và thực hiện.

Quy trình lập kế hoạch của lãnh đạo cấp phòng

Bước 1: Phân tích bối cảnh

Bước 2: Lập mục tiêu cụ thể

Bước 3: Xây dựng các phương án, giải pháp

Bước 4: Đánh giá, điều chỉnh và ra phương án thực hiện kế hoạch

Bước 5: Ra bản kế hoạch

Phân loại kế hoạch của lãnh đạo cấp phòng

Chia theo cấp độ

 • Kế hoạch chiến lược: Kế hoạch cho 5 năm trở lên với quy mô rộng cho cả tổ chức.
 • Kế hoạch tác nghiệp: Kế hoạch 1 năm cho riêng từng phòng ban.

Chia theo thời gian

 • Kế hoạch dài hạn: Kế hoạch cho trên 5 năm
 • Kế hoạch trung hạn: 1- 5 Năm
 • Kế hoạch ngắn hạn: Dưới 1 năm

Chia theo mức độ cụ thể:

 • Kế hoạch định hướng: Là kế hoạch chung chung chưa xác định mục tiêu cụ thể
 • Kế hoạch cụ thể: Là các kế hoạch mang tính mục tiêu chi tiết.
kiến thức kỹ năng quản lý lãnh đạo cấp phòng
Lãnh đạo cấp phòng và vận dụng kiến thức kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng

Kỹ năng thực hiện kế hoạch của lãnh đạo cấp phòng

Kỹ năng thực hiện kế hoạch là việc vận dụng các kinh nghiệm thực tiễn để biến các kế hoạch trên văn bản thành thực tiễn để đạt được những mục tiêu chung.

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch như: Nguồn nhân lực, sự điều động của cấp trên, năng lực lãnh đạo, cơ sở vật chất… Ngoài ra còn có các yếu tố như do chính bản kế hoạch không phù hợp với thực tiễn, thay đổi các văn bản quy định…

Kỹ năng triển khai công việc của lãnh đạo cấp phòng

Việc triển khai công việc của lãnh đạo cấp phòng tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nắm vững các kỹ năng sau đây thì việc thực hiện công việc trong bản kế hoạch của lãnh đạo cấp phòng diễn ra thuận lợi, dễ đạt được mục tiêu chung theo dự kiến.

Kỹ năng phân công công việc

Là một nhà lãnh đạo cấp phòng đòi hỏi bạn phải có kỹ năng phân công công việc cho từng thành viên trong phòng ban của mình. Mỗi cá nhân sẽ có những ưu điểm nổi bật riêng. Nhà lãnh đạo cần nhìn nhận đúng để giao đúng trọng trách nhiệm vụ để phát huy được lợi thế.

Kỹ năng ủy quyền

Khi triển khai công việc nhà lãnh đạo có quyền ủy quyền cho một người cấp dưới đứng ra thực hiện, giám sát bản kế hoạch. Cần lựa chọn người có năng lực tốt để thực hiện công việc này.

Ngoài ra , còn rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến việc thực hiện công việc như: Kỹ năng tổ chức làm việc nhóm, giải quyết xung đột, kỹ năng kiểm tra, giám sát, kỹ năng đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch, kỹ năng báo cáo…

kinh nghiệm lãnh đạo cấp phòng
Nội dung chủ yếu trong công tác tham mưu của lãnh đạo cấp phòng

Kỹ năng tham mưu lãnh đạo cấp phòng

Tham mưu với các nội dung tham mưu của lãnh đạo cấp phòng cụ thể như sau:

Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo cấp phòng là gì?

Tham mưu là việc đề xuất các phương án tối ưu về nội dung, cách thức và điều kiện thực hiện để giúp cấp trên hoàn thành chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu chung của tổ chức.

Kỹ năng tham mưu là việc lãnh đạo cấp phòng đề xuất các phương án, cách thức thực hiện kế hoạch cụ thể nhằm giúp cơ quan lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu chung của phòng ban.

 • Là cơ sở pháp lý giúp cấp bao quát vấn đề và xử lý kịp thời.
 • Tư vấn, đề xuất, đưa ra các phương án tham mưu cho cấp trên
 • Tham mưu và hỗ trợ cho lãnh đạo cơ quan trong công tác điều hành, quản lý, mang lại hiệu quả công việc tốt nhất.

Nội dung tham mưu của lãnh đạo cấp phòng

 • Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị; tham mưu kiện toàn, tổ chức bộ máy của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 • Tham mưu kiện toàn và phát triển đội ngũ nhân sự của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 • Tham mưu trong công tác xây dựng chương trình kế hoạch của cơ quan, đơn vị, theo dõi việc thực hiện các chương trình công tác của cơ quan.
 • Tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị ban hành các văn bản chỉ đạo nghiệp vụ; đôn đốc các bộ phận thực hiện đúng kế hoạch đề ra.
 • Thiết lập cơ chế quản lý điều hành, phản hồi thông tin giữa các cấp quản lý; nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện quy trình thủ tục, biểu mẫu phục vụ quản lý điều hành nội bộ; tổ chức phổ biến hướng dẫn, giám sát đơn vị thực hiện theo đúng hệ thống đã thiết lập;
 • Tham mưu trong xây dựng quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế văn hóa công sở, nội quy cơ quan…
 • Tham mưu về kiểm tra đánh giá kết quả, phát hiện xử lý tình huống; tham mưu để xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát hoạt động của cơ quan, đơn vị.
 • Tham mưu kiện toàn và phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Hy vọng thông qua bài viết này các bạn đã có những thông tin chi tiết về kỹ năng lãnh đạo cấp phòng. Để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi bạn cần rèn luyện thường xuyên, tham gia khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ lãnh đạo cấp phòng để được cấp chứng chỉ.

Rate this post

Trịnh Huyền Thanh

Là tác giả nổi tiếng của website Trang Tuyển Sinh (Trangtuyensinh.vn), Trịnh Huyền Thanh đã dành 5 năm để nghiên cứu và tích lũy những kiến thức quý giá về Chứng chỉ tiếng Anh . Cô chia sẻ các bài viết giàu thông tin với độc giả của mình và đã tạo dựng được danh tiếng trong lĩnh vực này. Bài viết của cô được đánh giá cao về độ chi tiết và hữu ích, mang đến cho người đọc những thông tin chính xác và đáng tin cậy.Bên cạnh khả năng viết xuất sắc, Trịnh Huyền Thanh còn được khen ngợi vì cách tiếp cận công việc đầy nhiệt huyết và tận tâm. Cô không ngừng tìm kiếm những kiến thức mới để cung cấp cho độc giả những thông tin cập nhật và chính xác nhất. Những đóng góp của cô đã biến Trangtuyensinh.vn thành một nguồn tài nguyên quý giá cho người học tiếng Anh, giúp họ cảm thấy tự tin và thành công hơn trong học tập và thi cử.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
chat

Phòng Tuyển SinhHỗ trợ 24/7

Hotline: O96 999 8170

Xin chào! Bạn có cần chúng tôi hỗ trợ gì không, đừng ngại hãy đặt câu hỏi để được tư vấn ngay

Vui lòng chọn khu vực thi của bạn và điền thông tin để bắt đầu nhận tư vấn