Thông tin Lịch thi chứng chỉ tiếng anh A2 B1 B2 C1 của các trường được bộ giáo dục công nhận. Cập nhật lịch thi B1 Đại học Hà Nội, lịch thi A2 đại học Sư phạm Hà Nội…và 12 trường khác nữa…

LỊCH THI CHÍNH THỨC

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

ThángNgày thiHạn đăng ký
Tháng 9Không tổ chức thiKhông tổ chức thi
Tháng 10Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhấtVui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất
Tháng 11Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

– Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi

– Thí sinh tự do 1.800.000 đồng

Hồ sơ đăng ký

– Phiếu đăng ký dự thi ( theo mẫu của nhà trường)

– 3 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng).

– 01 bản photo công chứng Chứng minh nhân dân hoặc một trong các loại giấy tờ tuỳ thân khác như Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

Thời gian cấp chứng nhận

-Thời gian cấp chứng nhận: 10 ngày biết kết quả online, 20 ngày sau nhận chứng nhận

Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

ThángNgày thiHạn đăng ký
Tháng 916-17/09/202306/09/2023
Tháng 1007-08/10/2023 28/09/2023
Tháng 11Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhấtVui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Đối tượng dự thi

– Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi

– Đối với sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thu 1.100.000 đ/người, khi nộp tiền lệ phí thi phải nộp kèm theo bản photo thẻ sinh viên.
– Bậc 2 (A2): 1.500.000 đ/thí sinh
– Bậc 3-5 (B1, B2, C1): 1.800.000đ/thí sinh tự do

Hồ sơ đăng ký

+ Phiếu đăng ký dự thi cấp chứng chỉ (dán 02 ảnh 4×6 theo mẫu, chụp trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);
+ Bản sao Chứng minh thư nhân dân có công chứng hoặc thẻ căn cước công dân.

Thời gian cấp chứng nhận

-Thời gian cấp chứng nhận: 10 ngày biết kết quả online, 20 ngày sau nhận chứng nhận

Trường Đại học Hà Nội

ThángNgày thiHạn đăng ký
Tháng 9

 09-10/09/2023

26-27/09/2023

04/09/2023

20/09/2023

Tháng 1007-08/10/202302/10/2023
Tháng 11 Vui lòng đăng kí sớm để biết thông tin Vui lòng đăng kí sớm để biết thông tin

Hình thức thi: Thi trên máy

Đối tượng dự thi

– Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi

– Đối tượng tự do: 1.800.000

– Học viên, sinh viên, cán bộ giảng viên của trường: 1.200.000

Hồ sơ đăng ký

– Phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh.

– 3 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng) đã ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau để trong phong bì.

– 01 bản photo Chứng minh nhân dân hoặc một trong các loại giấy tờ tuỳ thân khác như Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

– Lưu ý: Thí sinh phải tự đi đăng kí thi. Không nhận hồ sơ đăng kí hộ. Khi đi đăng kí mang theo CMT gốc.

Trường Đại Học Thái Nguyên

ThángNgày thiHạn đăng ký
Tháng 0909-10/09/202303/09/2023
Tháng 1007-08/10/202301/10/2023
Tháng 11Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhấtVui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Đối tượng dự thi

– Trên máy tính

Đối tượng dự thi

– Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi

– Học viên cao học và các đối tượng khác: 1.500.000đ

Hồ sơ đăng ký

+ Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu).

+ 1 bản sao có công chứng một trong những giấy tờ tuỳ thân còn hiệu lực: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, thẻ học sinh (với đối tượng dự thi là học sinh tiểu học hoặc trung học cơ sở).

+ 04 ảnh 4×6 chụp không quá 6 tháng trước ngày đăng ký dự thi (01 ảnh dán vào đơn dự thi và 03 ảnh gửi kèm).

Thời gian cấp chứng nhận

-Thời gian cấp chứng nhận: 10 ngày biết kết quả online, 20 ngày sau nhận chứng nhận

Học viện An ninh nhân dân

ThángNgày thiHạn đăng ký
Tháng 919/09/202310 ngày trước thi
Tháng 1017-18/10/2023trước thi 15 ngày
Tháng 11Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhấtVui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi

– Thi trên máy / giấy

Đối tượng dự thi

– Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi

– Đối tượng tự do: 1.800.000

– Học viên, sinh viên, cán bộ giảng viên của trường: 1.200.000

Hồ sơ đăng ký

– Phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh.

– 3 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng) đã ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau để trong phong bì.

– 01 bản photo Chứng minh nhân dân hoặc một trong các loại giấy tờ tuỳ thân khác như Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

ThángNgày thiHạn đăng ký
Tháng 919-20/09/202308/09/2023
Tháng 1021-22/10/202303/10/2023
Tháng 11vui lòng đăng kí để nhận thông tin sớmvui lòng đăng kí để nhận thông tin sớm

Hình thức thi

– Thi trên máy tính

Đối tượng dự thi

– Cá nhân có nhu cầu được đánh giá năng lực ngoại ngữ hoặc có nhu cầu được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Lệ phí dự thi

– Đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh, thí sinh tự do: 1.800.000đ

– Đối với sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền: 1.500.000đ

* Lệ phí trên có thể được điều chỉnh sau khi có thông tin từ phía các đơn vị phối hợp, đảm bảo đúng quy định

Hồ sơ đăng ký

– 02 ảnh cỡ 4x6cm được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng
ký dự thi, mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày sinh;

– Bản sao một trong những loại giấy tờ tùy thân còn hiệu lực sau: CMND, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân, thẻ học sinh (đối với đối tượng dự thi là học sinh tiểu học hoặc trung học cơ sở);

– Phiếu đăng ký dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam (gồm thông tin về họ và tên; ngày sinh; số và ngày cấp giấy tờ tùy thân còn hiệu lực; thời gian, địa điểm, bậc năng lực đăng ký dự thi và các thông tin cần thiết khác).

– Khi đi thi mang theo CMT/ căn cước/ thẻ sinh viên gốc để đối chiếu.

Trường Đại học Thương mại

ThángNgày thiHạn đăng ký
Tháng 930/09-01/10/202319/09/2023
Tháng 1028-29/10/202317/09/2023
Tháng 11Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhấtVui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi

– Thi trên máy tính

Đối tượng dự thi

– Cá nhân có nhu cầu được đánh giá năng lực ngoại ngữ hoặc có nhu cầu được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Lệ phí dự thi

+ Đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh, thí sinh tự do: 1.800.000đ
+ Đối với sinh viên, cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Thương mại: 1.500.000đ
* Kinh phí trên có thể được điều chỉnh sau khi có thông tin từ phía các đơn vị phối hợp, đảm bảo đúng quy định.

Hồ sơ đăng ký

– 02 ảnh cỡ 4x6cm được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng
ký dự thi, mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày sinh;

– Bản sao một trong những loại giấy tờ tùy thân còn hiệu lực sau: CMND, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân, thẻ học sinh (đối với đối tượng dự thi là học sinh tiểu học hoặc trung học cơ sở);

– Phiếu đăng ký dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam (gồm thông tin về họ và tên; ngày sinh; số và ngày cấp giấy tờ tùy thân còn hiệu lực; thời gian, địa điểm, bậc năng lực đăng ký dự thi và các thông tin cần thiết khác).

– Khi đi thi mang theo CMT/ căn cước/ thẻ sinh viên gốc để đối chiếu.

Học viện Khoa học quân sự

ThángNgày thiHạn đăng ký
Tháng 10Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhấtVui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất
Tháng 11Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhấtVui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất
Tháng 12Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhấtVui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi

– Thi trên máy tính

Đối tượng dự thi

– Cá nhân có nhu cầu được đánh giá năng lực ngoại ngữ hoặc có nhu cầu được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Lệ phí dự thi: 1.800.000đ

* Lệ phí trên có thể được điều chỉnh sau khi có thông tin từ phía các đơn vị phối hợp, đảm bảo đúng quy định

Hồ sơ đăng ký

– 02 ảnh cỡ 4x6cm được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng
ký dự thi, mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày sinh;

– Bản sao một trong những loại giấy tờ tùy thân còn hiệu lực sau: CMND, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân, thẻ học sinh (đối với đối tượng dự thi là học sinh tiểu học hoặc trung học cơ sở);

– Phiếu đăng ký dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam (gồm thông tin về họ và tên; ngày sinh; số và ngày cấp giấy tờ tùy thân còn hiệu lực; thời gian, địa điểm, bậc năng lực đăng ký dự thi và các thông tin cần thiết khác).

– Khi đi thi mang theo CMT/ căn cước/ thẻ sinh viên gốc để đối chiếu.

Học viện Cảnh sát Nhân dân

ThángNgày thiHạn đăng ký
Tháng 10Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhấtVui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất
Tháng 11Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhấtVui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất
Tháng 12Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhấtVui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy

Đối tượng dự thi: Cá nhân có nhu cầu được đánh giá năng lực ngoại ngữ hoặc có nhu cầu được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam

Lệ phí dự thi: Đang cập nhật

* Kinh phí trên có thể được điều chỉnh sau khi có thông tin từ phía các đơn vị phối hợp, đảm bảo đúng quy định

Hồ sơ đăng ký:

– 01 phiếu đăng ký học và thi có dán ảnh, theo mẫu

– 01 bản sao công chứng một trong những loại giấy tờ tùy thân còn hiệu lực (chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/hộ chiếu).

– 02 ảnh chụp kích thước 4×6 không quá 06 tháng, mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh.

– 01 Biên lai đóng học phí hoặc IN hình ảnh chi tiết chuyển khoản

Lưu ý: Khi đi thi mang theo CMT/ căn cước/ thẻ sinh viên gốc để đối chiếu.

Đại học Bách khoa Hà Nội

ThángNgày thiHạn đăng ký
Tháng 910-11/09/2023Trước ngày thi 9 ngày
Tháng 1014-15/10/202330/09/2023
Tháng 11Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi

– Thi trên máy tính

Đối tượng dự thi

– Cá nhân có nhu cầu được đánh giá năng lực ngoại ngữ hoặc có nhu cầu được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Lệ phí dự thi:

– 1.800.000 (nếu là thí sinh tự do)

– 1.300.000 (nếu là sinh viên, cán bộ trường ĐHBK HN)

* Lệ phí trên có thể được điều chỉnh sau khi có thông tin từ phía các đơn vị phối hợp, đảm bảo đúng quy định

Hồ sơ đăng ký

– 02 ảnh cỡ 4x6cm được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng
ký dự thi, mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày sinh;

– Bản sao một trong những loại giấy tờ tùy thân còn hiệu lực sau: CMND, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân, thẻ học sinh (đối với đối tượng dự thi là học sinh tiểu học hoặc trung học cơ sở);

– Phiếu đăng ký dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam (gồm thông tin về họ và tên; ngày sinh; số và ngày cấp giấy tờ tùy thân còn hiệu lực; thời gian, địa điểm, bậc năng lực đăng ký dự thi và các thông tin cần thiết khác).

– Khi đi thi mang theo CMT/ căn cước/ thẻ sinh viên gốc để đối chiếu.

Đại học Ngoại Thương

ThángNgày thi  Hạn đăng ký
Tháng 0912-13/09/202305/09/2023
Tháng 1014-15/10/2023trước thi 10 ngày
Tháng 11  Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhấtVui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy

Đối tượng dự thi: Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi:

 • 1.200.000đ/thí sinh (đối với sinh viên Trường Đại học Ngoại thương)
 • 1.500.000đ/thí sinh (đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Ngoại thương)
 • 1.800.000đ/thí sinh (đối với trường hợp khác))

* Kinh phí trên có thể được điều chỉnh khi có thông tin từ phía các đơn vị phối
hợp, đảm bảo đúng quy định.

Hồ sơ đăng ký:

 • Phiếu đăng ký dự thi điền đầy đủ thông tin có dán ảnh 4cm x 6cm và chữ ký của thí sinh;
 • 02 ảnh cỡ 4cm x 6cm (ảnh chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi), mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh;
 • 01 bản sao có chứng thực giấy tờ tùy thân còn hiệu lực: chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu;
 • 01 bản photo minh chứng đã chuyển khoản qua ngân hàng (trường hợp nộp lệ phí thi qua ngân hàng)

Lưu ý: Thí sinh là CBVC, sinh viên, học viên, NCS của Trường Đại học Ngoại thương nộp kèm bản photo các giấy tờ có liên quan (thẻ cán bộ viên chức, thẻ sinh viên/học viên/NCS) khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế

ThángNgày thiHạn đăng ký
Tháng 624-25/06/202314/06/2023
Tháng 7Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhấtVui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất
Tháng 8Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhấtVui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Đối tượng dự thi

– Thi trên giấy/ trên máy

Đối tượng dự thi

– Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi

– Đang cập nhật…

Hồ sơ đăng ký

+ 2 ảnh 4*6, 1 ảnh 3*4

(Lưu ý: ảnh dán hồ sơ chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi, ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh đằng sau ảnh)

+ 1 bản photo có công chứng các giấy tờ tùy thân có hiệu lực sau: chứng minh nhân dân, thẻ công cước công dân, hộ chiếu.

+ Phiếu đăng kí dự thi theo mẫu

Thời gian cấp chứng nhận

-Thời gian cấp chứng nhận: 10 ngày biết kết quả online, 20 ngày sau nhận chứng nhận

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng

ThángNgày thiHạn đăng ký
Tháng 606-07/06/202326/05/2023
Tháng 7Hoãn Thi
Tháng 8Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất  Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Đối tượng dự thi

– Thi trên trên máy tính

Đối tượng dự thi

– Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi

– 1.500.000 đồng

Hồ sơ đăng ký

01 phiếu đăng ký dự thi, 02 ảnh 3×4 không quá 3 tháng, 01 bản sao CMND/ căn cước công dân công chứng

(Lưu ý: ảnh dán hồ sơ chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi, ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh đằng sau ảnh)

+ 1 bản photo có công chứng các giấy tờ tùy thân có hiệu lực sau: chứng minh nhân dân, thẻ công cước công dân, hộ chiếu.

+ Phiếu đăng kí dự thi theo mẫu

Thời gian cấp chứng nhận

-Thời gian cấp chứng nhận: 10 ngày biết kết quả online, 20 ngày sau nhận chứng nhận

Trường Đại học Vinh

ThángNgày thiHạn đăng ký
Tháng 603/06/202326/05/2023
Tháng 7 Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất  Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất
Tháng 8Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhấtVui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Đối tượng dự thi

– Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi

– Đối tượng tự do: 1.800.000đ
– Học sinh, sinh viên chính quy, học viên sau đại học, cán bộ đang làm việc tại trường ĐH Vinh: 1.500.000đ

Hồ sơ đăng ký

​- 02 ảnh 4×6 chụp không quá 6 tháng kể từ ngày đăng ký dự thi,mặt sau của ảnh ghi rõ họ tên,ngày tháng năm sinh.
– 01 bản sao công chứng một trong số các loại giấy tờ tùy thân còn hiệu lực,chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân.
– Phiếu đăng kí dự thi

Địa điểm thi:

– Địa điểm thu hồ sơ và nộp kinh phí dự thi: Trung tâm GDTX, tầng 5, nhà điều hành Trường Đại học Vinh, số 182 Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An)

Lưu ý:

– Hội đồng thi mở khi đủ tối thiểu 100 người đăng ký

Trường Đại học Quy Nhơn

ThángNgày thiHạn đăng ký
Tháng 624-25/06/20232 tuần trước thi
Tháng 7Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhấtVui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất
Tháng 8Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhấtVui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi

– Thi trên máy / giấy

Đối tượng dự thi

– Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi

– Đối tượng tự do:

– Học viên, sinh viên, cán bộ giảng viên của trường:

Hồ sơ đăng ký

– Phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh theo mẫu Mẫu-Phiếu đăng ký thi cấp chứng chỉ NLNN

– 3 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng) đã ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau để trong phong bì.

– 01 bản photo Chứng minh nhân dân hoặc một trong các loại giấy tờ tuỳ thân khác như Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy phép lái xe hoặc thẻ học sinh sinh viên.

Trường Đại Học Tây Nguyên

ThángNgày thiHạn đăng ký
Tháng 9Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhấtVui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất
Tháng 10Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhấtVui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất
Tháng 11Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhấtVui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi

– Thi trên máy / giấy

Đối tượng dự thi

– Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi

– Đối tượng tự do:

– Học viên, sinh viên, cán bộ giảng viên của trường:

Hồ sơ đăng ký

– Phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh, xem mẫu: http://tn.ttn.edu.vn/nnth/index.php/mauvanban

– 3 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng) đã ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau để trong phong bì.

– 01 bản photo Chứng minh nhân dân hoặc một trong các loại giấy tờ tuỳ thân khác như Căn cước công dân/Hộ chiếu.
– Khi đi thi mang theo CMT/ căn cước/ thẻ sinh viên gốc để đối chiếu.

Trường Đại học Sư phạm TPHCM

ThángNgày thiHạn đăng ký
Tháng 617/06/202306/06/2023
Tháng 7        22-23/07/202307/06-12/07/2023
Tháng 8Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhấtVui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Đối tượng dự thi

– Thi trên trên máy

Đối tượng dự thi

– Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi

+ Thí sinh tự do: 1.800.000 đồng.

+ Học sinh Trường Trung học Thực hành, sinh viên, học viên sau đại học, cán bộ nhân viên của Trường ĐH Sư phạm TpHCM: 1.200.000 đồng.

Hồ sơ đăng ký

– 2 ảnh 4×6 (không quá 6 tháng) + 1 CMND (bản sao có thị thực) + Phiếu đăng ký dự thi + 01 thẻ học sinh, sinh viên, CBNV nếu thuộc trường ĐH Sư phạm TpHCM

Thời gian cấp chứng nhận

– Thí sinh đạt yêu cầu nhận chứng chỉ sau 30 ngày kể từ ngày thi

Trường Đại học Sài Gòn

ThángNgày thiHạn đăng ký
Tháng 617-18/06/202309/06/2023
Tháng 715-16/07/202307/07/2023
Tháng 8 Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhấtVui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi

– Thi trên máy

Đối tượng dự thi

– Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi

+ Thí sinh tự do: 1.800.000 đồng.

+ Viên chức, học viên, sinh viên, học sinh Trường Đại học Sài Gòn, Trường Trung học Thực hành Sài Gòn, Trường Tiểu học Thực hành Sài Gòn: 1.200.000 đồng (Thí sinh nộp kèm bản photo giấy tờ có liên quan (thẻ viên chức, thẻ học viên, thẻ sinh viên, thẻ học sinh) khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi)

Hồ sơ đăng ký

+ Phiếu đăng ký dự thi

+ Bản sao một trong các loại giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, thẻ học sinh (đối với đối tượng dự thi là học sinh)

+ 02 ảnh 4×6 (được chụp không quá 6 tháng trước ngày đăng ký dự thi)

Chứng chỉ: Thí sinh đạt yêu cầu theo quy định sẽ được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Trường Đại học Văn Lang

ThángNgày thiHạn đăng ký
Tháng 620-21/06/202313/06/2023
Tháng 722-23/07/202315/072023
Tháng 8Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhấtVui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi

– Thi trên máy

Đối tượng dự thi

– Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi

– Đối tượng tự do: 1.800.000

– Học viên, sinh viên, cán bộ giảng viên của trường: 1.200.000

Hồ sơ đăng ký

– Phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh.

– 3 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng) đã ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau để trong phong bì.

– 01 bản photo Chứng minh nhân dân hoặc một trong các loại giấy tờ tuỳ thân khác như Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

Trường Đại học Cần Thơ

ThángNgày thiHạn đăng ký
Tháng 613-15/06/202318/04/2023- đủ hồ sơ
Tháng 705-09/07/202318/05/2023- đủ hồ sơ
Tháng 8Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhấtVui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi

– Thi trên máy

Đối tượng dự thi

– Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi

– Đối tượng tự do: 1.500.000

– Học viên, sinh viên, cán bộ giảng viên của trường: 1.200.000

Hồ sơ đăng ký

– Phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh.

– 3 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng) đã ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau để trong phong bì.

– 01 bản photo Chứng minh nhân dân hoặc một trong các loại giấy tờ tuỳ thân khác như Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

Trường Đại học Trà Vinh

ThángNgày thiHạn đăng ký
Tháng 6Không tổ chức thi
Tháng 715-16/07/2023
Tháng 8Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhấtVui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi

– Thi trên máy

Đối tượng dự thi

– Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi

– Đối tượng tự do: 1.800.000

– Học viên, sinh viên, cán bộ giảng viên của trường: 1.200.000

Hồ sơ đăng ký

– Phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh.

– 3 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng) đã ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau để trong phong bì.

– 01 bản photo Chứng minh nhân dân hoặc một trong các loại giấy tờ tuỳ thân khác như Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

ThángNgày thiHạn đăng ký
Tháng 602-04/06/202325/05/2023
Tháng 730/06-12/07/2023 23/06/2023
Tháng 8 Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhấtVui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy

Đối tượng dự thi

– Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi

– Đối tượng tự do: 1.800.000

– Học viên, sinh viên, cán bộ giảng viên của trường: 1.200.000

Hồ sơ đăng ký

– Phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh.

– 3 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng) đã ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau để trong phong bì.

– 01 bản photo Chứng minh nhân dân hoặc một trong các loại giấy tờ tuỳ thân khác như Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

Trường Đại Học Công nghiệp TP.HCM

ThángNgày thiHạn đăng ký
Tháng 614/06/202302/06/
Tháng 7 29-30/07/202319/07/2023
Tháng 8Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhấtVui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi

– Thi trên máy

Đối tượng dự thi

– Áp dụng với mọi đối tượng

Lệ phí dự thi

– Đối tượng tự do:

– Học viên, sinh viên, cán bộ giảng viên của trường:

Hồ sơ đăng ký

– Phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh.

– 3 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng) đã ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau để trong phong bì.

– 01 bản photo Chứng minh nhân dân hoặc một trong các loại giấy tờ tuỳ thân khác như Căn cước công dân/Hộ chiếu.
– Khi đi thi mang theo CMT/ căn cước/ thẻ sinh viên gốc để đối chiếu.

Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM

ThángNgày thiHạn đăng ký
Tháng 604/06/202320/05/
Tháng 722-23/07/202301/07/2023
Tháng 8Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhấtVui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi

– Thi trên máy tính

Đối tượng dự thi

– Cá nhân có nhu cầu được đánh giá năng lực ngoại ngữ hoặc có nhu cầu được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Lệ phí dự thi

– Đối với thí sinh tự do: 1.500.000đ

– Đối với thí sinh là sinh viên của HUFI: 1.200.000đ

* Lệ phí trên có thể được điều chỉnh sau khi có thông tin từ phía các đơn vị phối hợp, đảm bảo đúng quy định

Hồ sơ đăng ký

– 02 ảnh cỡ 4x6cm được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng
ký dự thi, mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày sinh;

– Bản sao một trong những loại giấy tờ tùy thân còn hiệu lực sau: CMND, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân, thẻ học sinh (đối với đối tượng dự thi là học sinh tiểu học hoặc trung học cơ sở);

– Phiếu đăng ký dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam (gồm thông tin về họ và tên; ngày sinh; số và ngày cấp giấy tờ tùy thân còn hiệu lực; thời gian, địa điểm, bậc năng lực đăng ký dự thi và các thông tin cần thiết khác).

– Khi đi thi mang theo CMT/ căn cước/ thẻ sinh viên gốc để đối chiếu.

Đại học Nam Cần Thơ

ThángNgày thiHạn đăng ký
Tháng 726/07/202310/07/2023
Tháng 8Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhấtVui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất
Tháng 9Vui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhấtVui lòng đăng ký để nhận lịch sớm nhất

Hình thức thi: Thi trên máy

Đối tượng dự thi: Cá nhân có nhu cầu được đánh giá năng lực ngoại ngữ hoặc có nhu cầu được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Lệ phí dự thi:

 • Đối với cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên Trường: 1.300.000 đồng/thí sinh
 • Đối với thí sinh tự do: 1.500.000 đồng/thí sinh

* Kinh phí trên có thể được điều chỉnh sau khi có thông tin từ phía các đơn vị phối hợp, đảm bảo đúng quy định

Hồ sơ đăng ký:

 • 01 phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh, theo mẫu của Trường Đại học Nam Cần Thơ
 • 01 bản sao công chứng một trong các loại giấy tờ tùy thân còn liệu lực (CMND/ CCCD/ Hộ chiếu).
 • 02 ảnh chụp kích thước (4×6) không quá 6 tháng trước ngày đăng ký dự thi, mặt sau của ảnh ghi rõ thông tin họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh (không tính ảnh đã dán trên phiếu đăng ký).
 • 01 biên lai đóng học phí hoặc in hình ảnh chi tiết chuyển khoản có xác nhận của phòng Tài chính – Kế hoạch Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Lưu ý: Khi đi thi mang theo CMT/ căn cước/ thẻ sinh viên gốc để đối chiếu.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM

ThángNgày thiHạn đăng ký
Tháng 620-21/06/202313/06/
Tháng 729-30/07/202321/07/2023
Tháng 8Dang cập nhậtĐang cập nhật

Hình thức thi: Thi trên máy

Đối tượng dự thi: Cá nhân có nhu cầu được đánh giá năng lực ngoại ngữ hoặc có nhu cầu được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Lệ phí dự thi:

– Đối với cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên Trường: 1.500.000đ
– Đối với thí sinh tự do: 1.800.000đ

* Kinh phí trên có thể được điều chỉnh sau khi có thông tin từ phía các đơn vị phối hợp, đảm bảo đúng quy định

Hồ sơ đăng ký:

– Phiếu đăng ký dự thi (mẫu)
– 01 bản sao có công chứng: chứng minh nhân dân, hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Lưu ý: Khi đi thi mang theo CMT/ căn cước/ thẻ sinh viên gốc để đối chiếu.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM

ThángNgày thiHạn đăng ký
Tháng 1019/10/202201/10/2022
Tháng 1116/11/202228/10/2022
Tháng 1214/12/202226/11/2022

Hình thức thi: Thi trên máy

Đối tượng dự thi: Cá nhân có nhu cầu được đánh giá năng lực ngoại ngữ hoặc có nhu cầu được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Lệ phí dự thi:

– Đối với cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên Trường: 1.500.000đ
– Đối với thí sinh tự do: 1.800.000đ

* Kinh phí trên có thể được điều chỉnh sau khi có thông tin từ phía các đơn vị phối hợp, đảm bảo đúng quy định

Hồ sơ đăng ký:

– Phiếu đăng ký dự thi (mẫu)
– 01 bản sao có công chứng: chứng minh nhân dân, hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Lưu ý: Khi đi thi mang theo CMT/ căn cước/ thẻ sinh viên gốc để đối chiếu.

Hiện tại chúng tôi đang cập nhật lịch thi chứng chỉ tiếng anh A2 B1 B2 tháng 1 bạn vui lòng xem các tháng thi khác hoặc liên hệ với chúng tôi để nhận ngay lịch thi gần nhất, trân trọng cảm ơn!

Hiện tại chúng tôi đang cập nhật lịch thi chứng chỉ tiếng anh A2 B1 B2 bạn vui lòng xem các tháng thi khác hoặc liên hệ với chúng tôi để nhận ngay lịch thi gần nhất, trân trọng cảm ơn!

Hiện tại chúng tôi đang cập nhật lịch thi chứng chỉ tiếng anh A2 B1 B2 bạn vui lòng xem các tháng thi khác hoặc liên hệ với chúng tôi để nhận ngay lịch thi gần nhất, trân trọng cảm ơn!

Trường Đại học Ngoại Ngữ – ĐH Huế

Ngày ThiHạn Đăng Ký
03/04/202124/03/2021

ĐH Thái Nguyên

Ngày ThiHạn Đăng Ký
04/04/202129/03/2021

Đại học Văn Lang

Ngày ThiHạn Đăng Ký
10/04/202103/04/2021

Đại Học Ngân hàng TpHCM

Ngày ThiHạn Đăng Ký
10/04/202102/04/2021

Trường Đại học Hà Nội

Ngày ThiHạn Đăng Ký
10/04/202101/04/2021

Đại học Cần Thơ

Ngày ThiHạn Đăng Ký
16/04/2021 29/03/2021

ĐH Ngoại Ngữ – ĐHQGHN

Ngày ThiHạn Đăng Ký
17/04/202102.04.2021

ĐH Ngoại Ngữ – ĐH Đà Nẵng

Ngày ThiHạn Đăng Ký
17/04/202107/04/2021

Đại học Trà Vinh

Ngày ThiHạn Đăng Ký
19/04/202110/04/2021

Đại Học Vinh

Ngày ThiHạn Đăng Ký
24/04/202105/10/2020 – 09/10/2020

Trường Đại học Trà Vinh

Ngày ThiHạn Đăng Ký
20-21/10/2020trước ngày tổ chức thi 15 ngày

Đại học Sư phạm Tp HCM

Ngày ThiHạn Đăng Ký
27/04/202109/04/2021

Hiện tại chúng tôi đang cập nhật lịch thi chứng chỉ tiếng anh A2 B1 B2 bạn vui lòng xem các tháng thi khác hoặc liên hệ với chúng tôi để nhận ngay lịch thi gần nhất, trân trọng cảm ơn!

Hiện tại chúng tôi đang cập nhật lịch thi chứng chỉ tiếng anh A2 B1 B2 bạn vui lòng xem các tháng thi khác hoặc liên hệ với chúng tôi để nhận ngay lịch thi gần nhất, trân trọng cảm ơn!

Lịch thi chứng chỉ tiếng anh Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN

Ngày thi: 25/07/2020

Định dạng đề thi: Vstep (B1, B2, C1)

Hạn đăng ký: 29/06/2020-03/07/2020

Đối tượng:

– Sv hệ liên kết quốc tế ĐHNN-ĐHQGHN

– Học viên sđh, NCS ĐHQGHN

– Sinh viên không chuyên ĐHNN-ĐHQGHN

– Sinh viên không chuyên ĐHQGHN

Lệ phí:

Thí sinh tự do 1.800.000 đồng

Hồ sơ:

– Phiếu đăng ký dự thi ( theo mẫu của nhà trường)

– 3 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng).

– 01 bản photo Chứng minh nhân dân hoặc một trong các loại giấy tờ tuỳ thân khác như Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

– 01 bản photo thẻ học viên,

Thời gian cấp chứng nhận: 10 ngày biết kết quả online, 20 ngày sau nhận chứng nhận

Lịch thi chứng chỉ tiếng anh A2 B1 B2 Đại học Sư Phạm Hà Nội

Ngày thi:15/08/2020

Định dạng đề thi: A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Thông tin cần biết
1. Ngày thi: 15-16/08/2020.
2. Thời gian nhận hồ sơ:
– Nhà trường nhận hồ sơ qua đường bưu điện từ ngày 20/7 đến 27/7/2020. Thời gian được tính theo dấu bưu điện.
– Địa chỉ: Trung tâm Đảm bảo chất lượng, phòng 616 nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Đối tượng: Những người có nhu cầu
4. Hồ sơ đăng ký:
Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
+ Phiếu đăng ký dự thi cấp chứng chỉ (dán 02 ảnh 4×6 theo mẫu, chụp trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);
+ Bản sao Chứng minh thư nhân dân có công chứng hoặc thẻ căn cước công dân.
Kinh phí:
– Đối với sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thu 1.100.000 đ/người, khi nộp tiền lệ phí thi phải nộp kèm theo bản photo thẻ sinh viên.
– Học viên cao học: 1.800.000
Hồ sơ thí sinh chuyển phát nhanh đến địa chỉ: P403 nhà Hiệu bộ-Phòng Sau đại học, Trường DHSP Hà Nội, sô 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Nhà trường thu kinh phí dự thi bằng hình thức chuyển khoản theo định mức kinh phí như sau
Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Số tài khoản: 2151.000.043.7126
Tại ngân hàng: BIDV chi nhánh Cầu Giấy

Nội dung chuyển khoản: Họ và tên- ngày tháng năm sinh- thi CCTA A2/3 bậc.
– Thời hạn: Kinh phí dự thi được coi là hợp lệ khi được ghi có trên tài khoản Nhà Trường trước 17h00 ngày 27/07/2020. Thí sinh cần lưu ý chuyển khoản trước thời điểm trên, không để ngày cuối mới chuyển khoản.

Đăng ký nhận mẫu đơn và thông tin liên quan

Lịch thi ĐH Ngoại Ngữ – ĐHQGHN

Ngày thi: 15/08/2020

Định dạng đề thi: Vstep.2/ Vstep .3-5

Thông tin cần biết
Hạn đăng ký: 20.7.2020 đến ngày 24.7.2020

Đối tượng: Mọi đối tượng

Lệ phí: Thí sinh tự do 1.800.000 đồng

Hồ sơ:

– Phiếu đăng ký dự thi ( theo mẫu của nhà trường)

– 3 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng).

– 01 bản photo công chứng Chứng minh nhân dân hoặc một trong các loại giấy tờ tuỳ thân khác như Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

Thời gian cấp chứng nhận: 10 ngày biết kết quả online, 20 ngày sau nhận chứng nhận

Đăng ký nhận mẫu đơn và thông tin liên quan

Đơn vị tổ chức: Đại học Ngoại Ngữ – ĐH Huế

Ngày thi:18/08/2020

Định dạng đề thi: A2, Vstep (B1, B2, C1)

Thông tin cần biết
1. Ngày thi: 18/08/2020 (Dự kiến)

2. Hạn đăng ký: 08/07-07/08

3. Hình thức thi: Thi trên máy

4. Hồ sơ thi:

+ 2 ảnh 4*6, 1 ảnh 3*4

(Lưu ý: ảnh dán hồ sơ chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi, ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh đằng sau ảnh)

+ 1 bản photo có công chứng các giấy tờ tùy thân có hiệu lực sau: chứng minh nhân dân, thẻ công cước công dân, hộ chiếu.

+ Phiếu đăng kí dự thi theo mẫu

5. Tài liệu ôn thi chứng chỉ tiếng Anh A2, B1, B2, C1 trực tuyến

 

Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Sài Gòn

Ngày thi: 22/08/2020

Định dạng đề thi: A2, VSTEP (B1-B2-C1)

Thông tin cần biết
Thời gian thi: 22, 23/08/2020

Hạn nộp hồ sơ: 14/08/2020

Hình thức thi: Trên máy tính

Đối tượng: Tất cả các đối tượng có nhu cầu.

Lệ phí:

+ Thí sinh tự do: 1.800.000 đồng.

+ Viên chức, học viên, sinh viên, học sinh Trường Đại học Sài Gòn, Trường Trung học Thực hành Sài Gòn, Trường Tiểu học Thực hành Sài Gòn: 1.200.000 đồng (Thí sinh nộp kèm bản photo giấy tờ có liên quan (thẻ viên chức, thẻ học viên, thẻ sinh viên, thẻ học sinh) khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi)

Hồ sơ:

+ Phiếu đăng ký dự thi

+ Bản sao một trong các loại giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, thẻ học sinh (đối với đối tượng dự thi là học sinh)

+ 02 ảnh 4×6 (được chụp không quá 6 tháng trước ngày đăng ký dự thi)

Chứng chỉ: Thí sinh đạt yêu cầu theo quy định sẽ được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Đơn vị tổ chức: ĐH Thái Nguyên

Ngày thi: 25/08/2020

Định dạng đề thi: A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Thông tin cần biết
1. Ngày thi: 25/08/2020

Hạn nộp hồ sơ: 13/07-17/08/2020

Định dạng đề thi: A2, 3 bậc Vstep (B1, B2, C1)

2. Hình thức thi: Trên máy tính

3. Lệ phí dự thi: 1.500.000đ

4. Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

+ Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu).

+ 1 bản sao có công chứng một trong những giấy tờ tuỳ thân còn hiệu lực: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, thẻ học sinh (với đối tượng dự thi là học sinh tiểu học hoặc trung học cơ sở).

+ 04 ảnh 4×6 chụp không quá 6 tháng trước ngày đăng ký dự thi (01 ảnh dán vào đơn dự thi và 03 ảnh gửi kèm).

 

Đơn vị tổ chức: Đại học Sư phạm Tp HCM

Ngày thi: 25/08/2020

Định dạng đề thi: A2, VSTEP(B1-B2-C1)

Thông tin cần biết
Thời gian thi: 25, 26/8/2020

Hạn nộp hồ sơ: từ 03/06/2020 đến 03/08/2020

Hình thức thi: Trên máy tính

Đối tượng: Mọi đối tượng

Lệ phí:

+ Thí sinh tự do: 1.800.000 đồng.

+ Học sinh Trường Trung học Thực hành, sinh viên, học viên sau đại học, cán bộ nhân viên của Trường ĐH Sư phạm TpHCM: 1.200.000 đồng.

Hồ sơ: 2 ảnh 4×6 (không quá 6 tháng) + 1 CMND (bản sao có thị thực) + Phiếu đăng ký dự thi + 01 thẻ học sinh, sinh viên, CBNV nếu thuộc trường ĐH Sư phạm TpHCM

Chứng chỉ: Thí sinh đạt yêu cầu nhận chứng chỉ sau 30 ngày kể từ ngày thi

Đơn vị tổ chức: Đại Học Vinh

Ngày thi: 29/08/2020

Định dạng đề thi: A2, VSTEP(B1-B2-C1)

Thông tin cần biết
1. Thời gian thi : 29 – 30/08/2020
2. Hạn đăng kí: Sẽ thông báo trước ngày thi khoảng 15 ngày
3. Đối tượng đăng kí: Mọi đối tượng có nhu cầu
4. Hồ sơ đăng kí:
​- 02 ảnh 4×6 chụp không quá 6 tháng kể từ ngày đăng ký dự thi,mặt sau của ảnh ghi rõ họ tên,ngày tháng năm sinh.
– 01 bản sao công chứng một trong số các loại giấy tờ tùy thân còn hiệu lực,chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân.
– Phiếu đăng kí dự thi
5. Lệ phí thi :
– Đối tượng tự do: 1.800.000đ
– Học sinh, sinh viên chính quy, học viên sau đại học, cán bộ đang làm việc tại trường ĐH Vinh: 1.500.000đ
6. Địa điểm thi: ​
Địa điểm thu hồ sơ và nộp kinh phí dự thi: Trung tâm GDTX, tầng 5, nhà điều hành Trường Đại học Vinh, số 182 Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An).
7. Lưu ý: Trường chỉ tổ chức thi nếu số lượng thi sinh đăng ký tối thiểu đủ 100 người.

Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Hà Nội
Ngày thi:05/09/2020

Định dạng đề thi: A2, VSTEP(B1-B2-C1)

Thông tin cần biết
Trường Đại học Hà Nội tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh trình độ A2, trình độ B1-B2-C1 ngày 05/09/2020

Hạn nộp hồ sơ đăng ký: Trước 16h00 ngày 27/08/2020.
Đối tượng: Mọi đối tượng có nhu cầu

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Lệ phí: 1.8 triệu đồng

Hồ sơ:

+ Đơn đăng kí dự thi (theo mẫu)

+ 03 ảnh 3×4 (Chụp trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)

+ 01 bản sao Giấy chứng minh nhân dân (có công chứng) và bản gốc để đối chiếu.

Lưu ý:

Nhà trường bảo lưu quyền không tổ chức thi nếu số lượng đăng kí dưới 20 người.

Thí sinh phải tự đi đăng kí thi. Không nhận hồ sơ đăng kí hộ. Khi đi đăng kí mang theo CMT gốc.

Đăng ký nhận mẫu đơn và tài liệu liên quan:

Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Hà Nội
Ngày thi:06/09/2020

Định dạng đề thi: VSTEP(B1-B2-C1)

Thông tin cần biết
Trường Đại học Hà Nội tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh trình độ A2, trình độ B1-B2-C1 ngày 06/09/2020

Hạn nộp hồ sơ đăng ký: Trước 16h00 ngày 27/08/2020.
Đối tượng: Mọi đối tượng có nhu cầu

Hình thức thi: Thi trên máy tính

Lệ phí: 1.8 triệu đồng

Hồ sơ:

+ Đơn đăng kí dự thi (theo mẫu)

+ 03 ảnh 3×4 (Chụp trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)

+ 01 bản sao Giấy chứng minh nhân dân (có công chứng) và bản gốc để đối chiếu.

Lưu ý:

Nhà trường bảo lưu quyền không tổ chức thi nếu số lượng đăng kí dưới 20 người.

Thí sinh phải tự đi đăng kí thi. Không nhận hồ sơ đăng kí hộ. Khi đi đăng kí mang theo CMT gốc.

Đăng ký nhận mẫu đơn và tài liệu liên quan:

Đơn vị tổ chức: ĐH Thái Nguyên
Ngày thi:08/09/2020

Định dạng đề thi: A2, VSTEP( B1-B2-C1)

Thông tin cần biết
1. Ngày thi: 08/09/2020

Hạn nộp hồ sơ: 19/08-01/09/2020

Định dạng đề thi: A2, 3 bậc Vstep (B1, B2, C1)

2. Hình thức thi: Trên máy tính

3. Lệ phí dự thi: 1.500.000đ

4. Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

+ Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu).

+ 1 bản sao có công chứng một trong những giấy tờ tuỳ thân còn hiệu lực: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, thẻ học sinh (với đối tượng dự thi là học sinh tiểu học hoặc trung học cơ sở).

+ 04 ảnh 4×6 chụp không quá 6 tháng trước ngày đăng ký dự thi (01 ảnh dán vào đơn dự thi và 03 ảnh gửi kèm).

Đăng ký nhận mẫu đơn và tài liệu liên quan:

Đơn vị tổ chức: Đại học Sư phạm Tp HCM
Ngày thi:09/09/2020

Định dạng đề thi: A2, VSTEP(B1-B2-C1)

Thông tin cần biết
Thời gian thi: 08/09 – 09/09/2020

Hạn nộp hồ sơ: tại trường từ 01/08-25/08, gửi qua bưu điện trước ngày 20/08

Hình thức thi: Trên máy tính

Đối tượng: Mọi đối tượng

Lệ phí:

+ Thí sinh tự do: 1.800.000 đồng.

+ Học sinh Trường Trung học Thực hành, sinh viên, học viên sau đại học, cán bộ nhân viên của Trường ĐH Sư phạm TpHCM: 1.200.000 đồng.

Hồ sơ: 2 ảnh 4×6 (không quá 6 tháng) + 1 CMND (bản sao có thị thực) + Phiếu đăng ký dự thi + 01 thẻ học sinh, sinh viên, CBNV nếu thuộc trường ĐH Sư phạm TpHCM

Chứng chỉ: Thí sinh đạt yêu cầu nhận chứng chỉ sau 30 ngày kể từ ngày thi

Đăng ký nhận mẫu đơn và tài liệu liên quan:

Đơn vị tổ chức: Đại học Sư Phạm Hà Nội
Ngày thi:12/09/2020

Định dạng đề thi: A2, VSTEP (B1,B2,C1)

Thông tin cần biết
1. Ngày thi: 12-13/09/2020.
2. Thời gian nhận hồ sơ:
-Nhà trường nhận hồ sơ qua đường bưu điện từ ngày 31/08 đến 01/09/2020. Thời gian được tính theo dấu bưu điện.
– Địa chỉ: Trung tâm Đảm bảo chất lượng, phòng 616 nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Đối tượng: Những người có nhu cầu
4. Hồ sơ đăng ký:
Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
+ Phiếu đăng ký dự thi cấp chứng chỉ (dán 02 ảnh 4×6 theo mẫu, chụp trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);
+ Bản sao Chứng minh thư nhân dân có công chứng hoặc thẻ căn cước công dân.
Kinh phí:

+ Bậc 3-5 (B1, B2, C1): 1.800.000đ/thí sinh tự do (đối với sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thu 1.100.000 đ/người, khi nộp tiền lệ phí thi phải nộp kèm theo bản photo thẻ sinh viên).

+ Bậc 2 (A2): 1.500.000 đ/thí sinh.

Hồ sơ thí sinh chuyển phát nhanh đến địa chỉ: P403 nhà Hiệu bộ-Phòng Sau đại học, Trường DHSP Hà Nội, sô 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Nhà trường thu kinh phí dự thi bằng hình thức chuyển khoản theo định mức kinh phí như sau
Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Số tài khoản: 2151.000.043.7126
Tại ngân hàng: BIDV chi nhánh Cầu Giấy

Nội dung chuyển khoản: Họ và tên- ngày tháng năm sinh- thi CCTA A2/3 bậc.
Thời hạn: Kinh phí dự thi được coi là hợp lệ khi được ghi có trên tài khoản Nhà Trường trong ngày 31/8/2020 và 1/9/2020. Thí sinh cần lưu ý chuyển khoản trước thời điểm trên, không để ngày cuối mới chuyển khoản.

Đăng ký nhận mẫu đơn và tài liệu liên quan:

Đơn vị tổ chức: Đại học Ngoại Ngữ – ĐH Huế
Ngày thi:15/09/2020

Định dạng đề thi: A2, Vstep (B1, B2, C1)

Thông tin cần biết
1. Ngày thi: 15 – 16/09/2020 (Dự kiến)

2. Hạn đăng ký: 18/08-07/09/2020

3. Hình thức thi: Thi trên máy

4. Hồ sơ thi:

+ 2 ảnh 4*6 dán vào Phiếu đăng ký dự thi, 1 ảnh 3*4 dán ở Danh sách phòng thi.

(Lưu ý: ảnh dán hồ sơ chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi, ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh đằng sau ảnh)

+ 1 bản photo có công chứng các giấy tờ tùy thân có hiệu lực sau: chứng minh nhân dân, thẻ công cước công dân, hộ chiếu.

Lệ phí thi: 1500000 đồng

5. Tài liệu ôn thi chứng chỉ tiếng Anh A2, B1, B2, C1 trực tuyến

Đăng ký nhận mẫu đơn và tài liệu liên quan:

Đơn vị tổ chức: ĐH Ngoại Ngữ – ĐHQGHN
Ngày thi:19/09/2020

Định dạng đề thi: A2, VSTEP (B1- B2- C1)

Thông tin cần biết
Hạn đăng ký: 31/08/2020-07/09/2020

Đối tượng: Mọi đối tượng

Lệ phí:

Thí sinh tự do 1.800.000 đồng

Hồ sơ:

– Phiếu đăng ký dự thi ( theo mẫu của nhà trường)

– 3 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng).

– 01 bản photo Chứng minh nhân dân hoặc một trong các loại giấy tờ tuỳ thân khác như Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

Thời gian cấp chứng nhận: 10 ngày biết kết quả online, 20 ngày sau nhận chứng nhận

Đăng ký nhận mẫu đơn và tài liệu liên quan:

Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Sài Gòn
Ngày thi:19/09/2020

Định dạng đề thi: A2, VSTEP (B1-B2-C1)

Thông tin cần biết
Thời gian thi: 19/09-20/09/2020

Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2020

Hình thức thi: Trên máy tính

Đối tượng: Tất cả các đối tượng có nhu cầu.

Lệ phí:

+ Thí sinh tự do: 1.800.000 đồng.

+ Viên chức, học viên, sinh viên, học sinh Trường Đại học Sài Gòn, Trường Trung học Thực hành Sài Gòn, Trường Tiểu học Thực hành Sài Gòn: 1.200.000 đồng (Thí sinh nộp kèm bản photo giấy tờ có liên quan (thẻ viên chức, thẻ học viên, thẻ sinh viên, thẻ học sinh) khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi)

Hồ sơ:

+ Phiếu đăng ký dự thi

+ Bản sao một trong các loại giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, thẻ học sinh (đối với đối tượng dự thi là học sinh)

+ 02 ảnh 4×6 (được chụp không quá 6 tháng trước ngày đăng ký dự thi)

Chứng chỉ: Thí sinh đạt yêu cầu theo quy định sẽ được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Đăng ký nhận mẫu đơn và tài liệu liên quan:

Đơn vị tổ chức: Đại Học Vinh
Ngày thi:19/09/2020

Định dạng đề thi: A2, VSTEP(B1-B2-C1)

Thông tin cần biết
1. Thời gian thi : 19 -20/09/2020
2. Hạn đăng kí: Sẽ thông báo trước ngày thi khoảng 15 ngày
3. Đối tượng đăng kí: Mọi đối tượng có nhu cầu
4. Hồ sơ đăng kí:
– 02 ảnh 4×6 chụp không quá 6 tháng kể từ ngày đăng ký dự thi,mặt sau của ảnh ghi rõ họ tên,ngày tháng năm sinh.
– 01 bản sao công chứng một trong số các loại giấy tờ tùy thân còn hiệu lực,chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân.
– Phiếu đăng kí dự thi
5. Lệ phí thi :
– Đối tượng tự do: 1.800.000đ
– Học sinh, sinh viên chính quy, học viên sau đại học, cán bộ đang làm việc tại trường ĐH Vinh: 1.500.000đ
6. Địa điểm thi: ​Địa điểm thu hồ sơ và nộp kinh phí dự thi: Trung tâm GDTX, tầng 5, nhà điều hành Trường Đại học Vinh, số 182 Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An).
7. Lưu ý: Trường chỉ tổ chức thi nếu số lượng thi sinh đăng ký tối thiểu đủ 100 người.

Đăng ký nhận mẫu đơn và tài liệu liên quan:

Đơn vị tổ chức: Đại học Văn Lang
Ngày thi:26/09/2020

Định dạng đề thi: A2, B1, B2, C1 (Vstep)

Thông tin cần biết
1. Ngày thi: 26-27/09/2020
2. Đối tượng: Sinh viên, học viên cao học, Nghiên cứu sinh và các đối tượng có nhu cầu
3. Hình thức thi : Trên máy tính
4. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h ngày 18/09/2020
5. Hồ sơ dự thi:
– Phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh.

– 3 ảnh 4x6cm (chụp trong vòng 06 tháng) đã ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau để trong phong bì.

– 01 bản photo Chứng minh nhân dân hoặc một trong các loại giấy tờ tuỳ thân khác như Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy phép lái xe.

6. Lệ phí thi:

– Đối tượng tự do: 1.800.000

– Học viên, sinh viên, cán bộ giảng viên của trường: 1.200.000

7. Thủ tục đăng ký: Thủ tục đăng ký online
Bước 1: Nộp lệ phí qua ngân hàng
+ Tên tài khoản: Trường Đại học Văn Lang

+ Số tài khoản: 0071000555888_ Ngân hàng VCB HCM

+ Nội dung ghi: Họ và tên- số CMND/CCCD- Số điện thoại- VSTEP-Ngày thi

Bước 2: Gửi hồ sơ qua bưu điện về phòng 2.01- Cơ sở 1- Trường Đại học Văn Lang, 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
Bước 3: Gửi phiếu đăng ký dự thi (đã điền đầy đủ thông tin), thông tin đã nộp lệ phí thi về email khaothitienganh@vanlanguni.edu.vn

Đăng ký nhận mẫu đơn và tài liệu liên quan:

Đơn vị tổ chức: Đại học Ngoại Ngữ – ĐH Huế
Ngày thi:26/09/2020

Định dạng đề thi: A2, Vstep (B1, B2, C1)

Thông tin cần biết
1. Ngày thi: 25 – 27/09/2020 (Dự kiến)

2. Hạn đăng ký: Khoảng 10 ngày trước ngày thi (Sẽ thông báo cụ thể khi có lịch chính thức)

3. Hình thức thi: Thi trên giấy/ trên máy

4. Hồ sơ thi:

+ 4 ảnh 4*6, 3 ảnh dán vào Phiếu đăng ký dự thi, 1 ảnh dán ở Danh sách phòng thi.

(Lưu ý: ảnh dán hồ sơ chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi, ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh đằng sau ảnh)

+ 1 bản photo có công chứng các giấy tờ tùy thân có hiệu lực sau: chứng minh nhân dân, thẻ công cước công dân, hộ chiếu.

5. Tài liệu ôn thi chứng chỉ tiếng Anh A2, B1, B2, C1 trực tuyến

Đăng ký nhận mẫu đơn và tài liệu liên quan:

Đơn vị tổ chức: Đại học Cần Thơ
Ngày thi:29/09/2020

Định dạng đề thi: A2, VSTEP (B1-B2-C1)

Thông tin cần biết
1.Thời gian thi: 29-30/09 và 01/10/2020

Hạn đăng ký: 14/9/2020 -18/9/2020
Buổi sáng: 7:00 -10:30; Buổi chiều: 13:00 – 16:30.

2. Hình thức thi: Trên máy tính

3. Hồ sơ dự thi gồm có:

– Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu), có dán ảnh 4×6 cm và điền đầy đủ thông tin;

– 03 ảnh 4×6 cm (ảnh chụp không quá 6 tháng);

– 01 bản sao có công chứng chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, và thẻ học sinh/sinh viên/học viên sau đại học/công chức/viên chức/người lao động của Trường Đại học cần Thơ (nếu có), thí sinh trình bản chính để đối chiếu.

Lệ phí thi:

– Chi phí dự thi cho đối tượng dự thi là học sinh Trường THPT Thực hành Sư phạm Trường Đại học cần Thơ, công chức, viên chức, học viên sau đại học và sinh viên của Trường Đại học cần Thơ là 1.200.000 đồng/thí sinh.

– Chi phí dự thi cho các đối tượng còn lại là 1.500.000 đồng/thí sinh.

Đăng ký nhận mẫu đơn và tài liệu liên quan:

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày ThiHạn Đăng Ký
17/10/202021/09/2020 – 25/09/2020

Đại học Sư Phạm Hà Nội

Ngày ThiHạn Đăng Ký
09,10,11/10/202023/09/2020

Đại học Hà Nội

Ngày ThiHạn Đăng Ký
13.10.2020
18.10.2020
24.10.2020
01.10.2020
14.10.2020
–.–.—-

Trường Đại Học Thái Nguyên

Ngày ThiHạn Đăng Ký
17/10/202012/10/2020

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế

Ngày ThiHạn Đăng Ký
03/10/2020 , 24/10/2020Trước thi ~ 10 ngày

Đại học Sư phạm Tp HCM

Ngày ThiHạn Đăng Ký
03/10/202005/09-02/10/2020

Trường Đại học Vinh

Ngày ThiHạn Đăng Ký
20/10/2020Trước thi ~ 15 ngày

Trường Đại học Sài Gòn

Ngày ThiHạn Đăng Ký
17/10/202009/10/2020

Đại học Văn Lang

Ngày ThiHạn Đăng Ký
20/10/2020Trước ngày thi khoảng 15 ngày

Trường Đại học Cần Thơ

Ngày ThiHạn Đăng Ký
16,17,18/10/202005/10/2020 – 09/10/2020

Trường Đại học Trà Vinh

Ngày ThiHạn Đăng Ký
20-21/10/202010/10/2020

Lịch thi tháng 11 bạn bui lòng xem theo danh sách cách trường

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày ThiHạn Đăng Ký
19/12/202023.11.2020 – 27.11.2020

Trường Đại học Hà Nội

Ngày ThiHạn Đăng Ký
13/12/2020

22/12/2020

26/12/2020

09/12/2020

11/12/2020

23/12/2020

Trường Đại Học Thái Nguyên

Ngày ThiHạn Đăng Ký
20/12/202026/11-14/12/2020

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế

Ngày ThiHạn Đăng Ký
05/12/202011-26/11/2020

Đại học Sư phạm Tp HCM

Ngày ThiHạn Đăng Ký
08/12/202018/10/2020 – 21/11/2020

Trường Đại học Vinh

Ngày ThiHạn Đăng Ký
26/12/202015/12/2020

Trường Đại học Sài Gòn

Ngày ThiHạn Đăng Ký
26/12/202018/12/2020

Đại học Văn Lang

Ngày ThiHạn Đăng Ký
19/12/202012/12/2020

Trường Đại học Cần Thơ

Ngày ThiHạn Đăng Ký
11/12/202023/11/2020

Trường Đại học Trà Vinh

Ngày ThiHạn Đăng Ký
15/12/202005/12/2020

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

Ngày ThiHạn Đăng Ký
05/12/2020

29/12/2020

20/11/2020

15/12/2020

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng

Ngày ThiHạn Đăng Ký
28/11/202019/11/2020
chat

Phòng Tuyển SinhHỗ trợ 24/7

Hotline: O96 999 8170

Xin chào! Bạn có cần chúng tôi hỗ trợ gì không, đừng ngại hãy đặt câu hỏi để được tư vấn ngay

Vui lòng chọn khu vực thi của bạn và điền thông tin để bắt đầu nhận tư vấn