Chuyên viên chính

Tiêu chuẩn, điều kiện thi nâng ngạch chuyên viên chính

Chuyên viên chính là chức danh trong bộ máy lãnh đạo của các cơ quan nhà nước. Là những người có trình độ chuyên môn, nghiệp vu cao. Bên cạnh đó họ là những người cần đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi nâng nggạch chuyên viên theo quy định. Bài viết này chúng ta sẽ cùng các bạn tìm hiểu chi tiết vấn đề này nhé!

Tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính

Thông tư 11/2014/TT-BNV và 13/2010/TT-BNV quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức. Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, để được nâng ngạch chuyên viên chính, cán bộ, công chức, viên chức cần đáp ứng những điều kiện để thi chuyên viên chính sau đây:

 • Ngạch chuyên viên chính cần phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị – hành chính, hoặc bằng thạc sỹ/ tiến sỹ quản lý hành chính công.
 • Điều kiện bắt buộc tiếp theo là các bạn cần có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc áp dụng tại Việt Nam theo thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Chứng chỉ tin học cần đạt được trình độ theo quy định tại thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.
điều kiện để thi chuyên viên chính
Điều kiện thi chuyên viên chính

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

Tiêu chuẩn thi nâng ngạch chuyên viên chính xét về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ thì ngạch chuyên viên chính cần đáp ứng các điều kiện theo luật định sau đây:

 • Chuyên viên chính cần nắm vững các đường lối chủ trương của Đảng và nhà nước cũng như hệ thống chính trị, nắm vững các kỹ năng chuyên môn.
 • Tham gia chủ trì, tổ chức xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng các đề án, chương trình công tác, đánh giá tác động về kinh tế, xã hội đối với các chính sách của đảng và nhà nước.
 • Thành thạo các kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính đúng quy chuẩn , bảo về các ý kiến, nội dung mình đã đề xuất để giải quyết công việc thuộc nhiệm vụ mình được giao.
 • Biết hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách và quy định về quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực công tác, đưa ra các đề xuất biện pháp thực hiện và đánh giá.
 • Phối hợp, kiểm tra, tổng kết việc thực thi chính sách theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương đã được giao.
 • Ngoài ra, tiêu chuẩn của ngạch chuyên viên chính cần nắm được xu thế phátt triển theo lĩnh vực công tác, tiến hành tổ chức nghiên cứu phục vụ quản lý và xử lý thông tin tốt.

Khoản 2 Điều 1 Thông tư 05/2017/TT-BNV Quy định về thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương đã chủ trì, xây dựng hoặc thẩm định ít nhất 1 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành… .

Công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

điều kiện tiêu chuẩn thi nâng ngạch chuyên viên chính
Điều kiện thi chuyên viên chính

>>> Xem thêm: Kết quả dự thi chuyên viên chính qua các năm

Quyền lợi của chuyên viên chính là gì?

Chuyên viên chính Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 Bậc 8
Hệ số lương 4.4 4.75 5.08 5.42 5.76 6.1 6.44 6.78
Mức lương đến 30/6/2019 6,1160 6,6025 7,0612 7,5338 8,0064 8,479 8,9516 9,4242
Mức lương từ 1/7/2019 6,5560 7,0626 7,5692 8,0758 8,5824 9,0890 9,5956 10,1022

Như vậy với bảng hệ số lương như trên thì đối với ngạch chuyên viên chính có 8 bậc lương. Bậc 1 với hệ số lương là 4,40 sau đó sẽ nâng lương theo thâm niên công tác. Thông thường sẽ được nâng lương theo 2-3 năm một lần. Mức lương cao nhất của ngạch chuyên viên chính tính tới thời điểm hiện tại là 6.44. Tùy năng lực và yêu cầu của các đơn vị mà chuyên viên chính thức có thể được đề xuất thi thăng hạng lên chuyên viên cao cấp.

>>> Xem thêm: Kinh nghiệm thi chuyên viên chính

Quy định thi chuyên viên chính

Sở Nội vụ có ban hành Công văn 297/SNV-TCCCVC về việc lập danh sách và hồ sơ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính. Theo đó đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ đăng ký như sau:

Quy định về thi chuyên viên chính

Công chức hành chính

 • Đối tượng dự thi là công chức theo duy định của luật cán bộ công chức, viên chức năm 2019
 • Cán bộ theo quy định của luật cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương hiện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính.

Các đối tượng dự thi này được gọi chung là công chức và đang giữ ngạch chuyên viên (theo mã số 01.003).

tiêu chuẩn thi nâng ngạch chuyên viên chính
Thi chuyên viên chính cần điều kiện gì

Viên chức hành chính trong đơn vị sự nghiệp công lập

Viên chức hành chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập được tuyển dụng theo đúng quy định của pháp luật. Đổng thời viên chức làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, quản trị, văn phòng, kế hoạch, tài chính và các bộ phận không trực tiếp thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập và đang giữ ngạch chuyên viên (mã số 01.003).

>>> Xem thêm: Viên chức có được thi chuyên viên chính không?

Điều kiện dự thi chuyên viên chính

Công chức, viên chức dự thi phải đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định sau đây:

 • Xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm liền kề trước năm dự thi nâng ngạch, thăng hạng.
 • Phải là người có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đực tốt, không thuộc đối tượng bị xử lý kỷ luật.
 • Một trong những điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên chính là bạn cần phải có năng lực chuyên môn tốt để đảm bảo thực hiện tốt công việc của mình.
 • Điều kiện bắt buộc đối với các thí sinh là cần đảm bảo các văn bằng chứng chỉ như: Bằng đại học, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.
 • Về thời gian công tác cán bộ công chức, viên chức dự thi nâng ngạch thăng hạng chuyên viên chính phải giữ thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương 9 năm trở lên ( không tính thời gian tập sư, thử việc). Bên cạnh đó chuyên viên cần có 1 năm gần nhất được xếp lương chuyên viên, tính đến thời gian nộp hồ sơ.
 • Thi thăng hạng chuyên viên chính thì trong thời hạn giữ ngạch đã chủ trì hoặc tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 1 văn bản quy phạm pháp luật, đền án, chương trình nghiên cứu cấp bộ, ngành hoặc tỉnh.
 • Công chức, viên chức dự thi nâng ngạch, thi thăng hạng chuyên viên chính thì trong thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương đã chủ trì hoặc tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành hoặc cấp tỉnh, cấp…
tiêu chuẩn thi chuyên viên chính 2021
Tiêu chuẩn thi chuyên viên chính

Tiêu chuẩn thi chuyên viên chính

 • Về tiêu chuẩn chuyên viên chính: Công chức, viên chức dự thi chuyên viên chính phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng như sau:
  Thí sinh cần có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.
 • Sở hữu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hành chính, hoặc bằng thạc sỹ/ tiến sỹ quản lý hành chính công.
 • Có chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học theo quy định tại thông tư 01/2014/TT-BGDĐT và thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

>>> Xem ngay: Tuyển sinh lớp chứng chỉ chuyên viên chính

Yêu cầu chung dự thi nâng ngạch chuyên viên

Điều 7 Thông tư 11/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính bao gồm các yêu cầu sau:

 • Đang giữ ngạch cán sự hoặc tương đương ít nhất 03 năm.
 • Giữ ngạch nhân viên hoặc tương đương ít nhất 05 năm;
 • Đối với công chức, viên chức trong các tổ chức chính trị – xã hội; doanh nghiệp nhà nước: có hệ số lương tương đương từ 3,00 trở lên.
 • Các cán bộ quân nhân tham gia quản lý có hàm từ thượng úy trở lên.
 • Phải là những người hoàn thành nhiệm vụ được giao trong 3 năm liền, đồng thời có tư chất đạo đức tốt, tư tưởng chính trị vững vàng.
 • Trải qua các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên theo quy định Bộ Nội Vụ.

Một số điều kiện nâng ngạch chuyên viên chính khác như bằng đại học phù hợp với vị trí chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận công việc cũng như các điều kiện về bằng tin học, ngoại ngữ như đã phân tích ở trên.

tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính
Tiêu chuẩn nâng ngạch chuyên viên chính

Hồ sơ thi chuyên viên chính

Hồ sơ thi nâng ngạch chuyên viên chính các bạn chuẩn bị bao gồm:

 • 01 Bản sơ yếu lý lịch công chức; viên chức theo quy định hiện hành. Được lập chậm nhất 30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch; thăng hạng. Lưu ý bản sơ yếu cần có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức.
 • 01 Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức; viên chức theo các tiêu chuẩn; điều kiện quy định.
 • 01 Bản sao các văn bằng; chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.( Bằng đại học, bằng tin học, bằng ngoại ngữ theo các quy định hiện hành… )
 • 01 Bản sao quyết định của người có thẩm quyền cử xây dựng; văn bản; chương trình; đề án; đề tài nghiên cứu khoa học và sản phẩm minh chứng đã được cấp có thẩm quyền thông qua.
 • 01 Bản sao quyết định việc điều động, luân chuyển đối với đối tượng quy định.
 • 01 Bản sao quyết định tuyển dụng công chức; viên chức; bản sao các quyết định lương để chứng minh có thời gian giữ ngạch; chức danh nghề nghiệp chuyên viên; hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên và 01 năm gần nhất được xếp lương ngạch chuyên viên.
 • 01 quyết định cử đi học chuyên viên chính. (Nếu có)

Lưu ý: Thí sinh để hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi công chức; viên chức bỏ vào túi hồ sơ riêng và gửi về đơn vị tổ chức thi theo đúng quy định.

Đăng ký lớp bồi dưỡng chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch Chuyên Viên và Chuyên Viên Chính; khai giảng liên tục. Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Đăng ký ngay

Thông qua bài viết này các bạn đã nắm rõ các quy định tiêu chuẩn; điều kiện thi chuyên viên chính. Hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng và lên phương án ôn tập để đạt được kết quả như mong muốn. Mọi thông tin học viên thắc mắc hoặc đăng kí thi vui lòng liên hệ :

Công ty cổ phần giáo dục Liên Việt

Địa chỉ: Số 17, ngõ 167 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

Email: chungchi@trangtuyensinh.vn

Website: Trang tuyển sinh

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan