VSTEPChứng chỉ B1Chứng chỉ Tiếng Anh

Hướng dẫn thi nói tiếng Anh B1, 14 chủ đề Speaking B1 Vstep

Bài thi nói Tiếng Anh B1 thường là phần mà nhiều thí sinh sợ nhất. Bởi lẽ việc tự học kỹ năng Speaking không hề dễ dàng. Trong bài viết dưới đây, Trang Tuyển Sinh sẽ giới thiệu tới bạn 14 topic thi nói tiếng Anh B1 Vstep và 15 topic thi nói B1 khung châu Âu. Cùng với đó là phần hướng dẫn chi tiết và các bài mẫu thi nói tiếng Anh B1. Đây là bộ tài liệu luyện nói tiếng Anh thi B1 bám sát đề thi chính thức, giúp bạn thi Speaking dễ dàng hơn rất nhiều! 

Cấu trúc bài thi nói Tiếng Anh B1 gồm mấy phần?

Bài thi nói  Tiếng Anh B1 Vstep theo chuẩn Bộ Giáo dục có cấu trúc 3 phần, tổng thời gian 12 phút. Cấu trúc chi tiết của đề thi nói B1 tiếng Anh như sau:

Phần thi Nội dung thi
✅  Phần 1 – Tương tác xã hội (3 phút)Gồm 2 bài thi, mỗi bài 3 câu hỏi xung quanh một chủ đề đơn giản, gần gũi như thức ăn, môn thể thao, trò chơi,…
✅  Phần 2 – Thảo luận chủ đề (4 phút)Gồm 1 tình huống và 3 giải pháp cho tình huống. Thí sinh chọn giải pháp phù hợp và giải thích lý do.
✅  Phần 3 – Phát triển chủ đề (5 phút)Gồm 1 chủ đề cho trước dưới dạng sơ đồ cây và một số câu hỏi gợi ý, thí sinh dựa vào đó để trình bày bài thuyết trình 

Trong thang điểm không chia rõ mức điểm tối đa cho từng phần thi nói tiếng Anh B1. Song để đỗ chứng chỉ Tiếng Anh B1, thí sinh chỉ cần đạt tối thiểu 4.0/10 điểm. Thông thường bạn chỉ cần hoàn thành phần 1 và phần 2 và có thể bỏ qua phần 3 là đủ số điểm yêu cầu. 

Các tiêu chí chấm điểm tiếng Anh B1 phần nói bao gồm: 

 • Từ vựng: Có thể sử dụng các tập hợp từ, cụm từ đơn giản thuộc các chủ đề nói tiếng Anh B1 thông dụng để diễn đạt ý mình muốn nói. Thí sinh chưa cần sử dụng những từ vựng học thuật, có độ khó cao. 
 • Ngữ pháp: Sử dụng thành thạo các cấu trúc câu đơn giản, một số ít các cấu trúc câu phức tạp. Chấp nhận một số lượng nhỏ lỗi ngữ pháp và lỗi diễn đạt. 
 • Khả năng tương tác: Có thể tương tác, giao tiếp về các chủ đề nói tiếng Anh trình độ B1 quen thuộc mà không cần chuẩn bị trước, dù có thể chưa thực sự trôi chảy. 
 • Nội dung: Cung cấp các thông tin, ý kiến tương đối cụ thể và có thể mô tả, tường thuật lại các sự kiện, tình huống.

Tóm lại, với trình độ B1 Speaking, bạn chỉ cần diễn đạt được ý tưởng của mình một cách chính xác, đủ ý cơ bản bằng vốn ngôn ngữ đơn giản. Trong phần tiếp theo, Trang Tuyển Sinh sẽ hướng dẫn chi tiết cách thực hiện một bài thi nói trình độ B1. 

>>> Tham khảo: Mẫu giới thiệu bản thân trong đề thi nói Tiếng Anh B1

thi nói tiếng Anh B1
20 topic speaking tiếng Anh B1

Hướng dẫn giải đề thi nói tiếng Anh B1 Vstep chi tiết

14 chủ đề nói tiếng Anh B1 thường gặp nhất, có tỷ lệ thi cao nhất trong số các chủ đề thi nói tiếng Anh B1 chuẩn Bộ Giáo dục (Vstep) bao gồm:

 1. Bản thân;
 2. Nhà cửa, gia đình, môi trường
 3. Cuộc sống hàng ngày
 4. Vui chơi, giải trí, thời gian rỗi
 5. Đi lại, du lịch;
 6. Mối quan hệ với những người xung quanh;
 7. Sức khỏe và chăm sóc thân thể;
 8. Giáo dục;
 9. Mua bán;
 10. Thực phẩm, đồ uống;
 11. Các dịch vụ;
 12. Các địa điểm, địa danh;
 13. Ngôn ngữ;
 14. Thời tiết.

Hướng dẫn chi tiết cách làm các bài topic thi nói tiếng Anh B1 Vstep chi tiết: 

Phần 1: Tương tác xã hội

Đề 1: Let’s talk about walking

Đây là một trong các chủ đề thi nói tiếng Anh B1 thường gặp và có thể linh hoạt biến đổi để phù hợp với nhiều topic khác như vận động, sở thích,… 

 • Do you like walking? When and where do you walk?
 • Do you think walking is important?
 • Do you think walking in the countryside is better than walking in the city? 

Hướng dẫn trả lời: 

 • Yes, I do love walking. I usually walk everyday. I walk from home to the bus station in the morning and afternoon, and I walk around the park in the evening. Sometimes, I walk to the supermarket. 
 • Yes, walking is important with health. It is a simple and low-impact form of exercise that is accessible to most people, and it can have numerous benefits for physical and mental health. Walking regularly can help improve cardiovascular health, strengthen bones and muscles, reduce the risk of chronic diseases such as diabetes and high blood pressure, and improve mental health by reducing stress and anxiety. It is also an excellent way to stay active and maintain a healthy weight.
 • No, I don’t think so. Walking in the countryside can provide a peaceful and tranquil environment, allowing individuals to connect with nature and enjoy fresh air. But walking in urban areas can provide opportunities for incidental exercise, such as walking to and from public transportation, which can contribute to overall physical activity levels

Đề 2: Let’s talk about your eating habits

 • Do you often eat healthy food?
 • What do you usually eat at school/ at work? 
 • What is the unhealthiest food you can think of?

Hướng dẫn trả lời

 • Yes, I often eat healthy food. Like brown rice, fish, beans, vegetables and salad/ I rarely eat junk foods or fast food like fried chicken, pizza or hamburger. 
 • I usually eat a house-made meal at work. I cook rice with meat or fish, prepare some veggies or salad and fruits and put it in a meal-box. I bring it to the office and use the microwave before eating.
 • The unhealthiest food I can think of is fried chicken. It is at high levels of calories, saturated fats, trans fats and sodium. Unhealthy food is fast food, junk food, processed and packaged snack foods, sugary drinks such as soda, highly processed meats, such as hot dogs and deli meats,… 

 Đề 3: Let’s talk about your favorite childhood game

 • What games did you enjoy playing when you were a child?
 • Who did you play with?
 • Did you need any skills to play the game? 

Hướng dẫn trả lời: 

 • When I was a child, I really loved playing games like playing with dolls, LEGO, Nintendo,… But I love dolls most. I remember I spent all my freetime to playing with dolls. I had a big collection of Barbie dolls, a lot of dresses and accessories. 
 • I played with dolls alone. Sometimes I brought dolls to my cousins or classmates and invited them to play with me.
 • Playing with dolls doesn’t require too many complex skills. I just dressed up for Barbie dolls, brushed their hair, put on accessories, and took them to a party or restaurant. 

Phần 2: Thảo luận giải pháp 

Đề 1: You are choosing a birthday gift for your friend. There are three suggestions: a book, a music show ticket, and a shopping coupon. Which do you think is the best choice?

Hướng dẫn trả lời:

 • Chọn phương án: I choose a shopping coupon as  a birthday gift for my friend
 • Giải thích lý do chọn phương án: My friend Lamy do love shopping. She loves dresses, shoes and bags. The best birthday gift choice is one that is tailored to your friend’s interests and preferences. So I think a shopping coupon at the store she usually goes to is the best choice.
 • So sánh với 2 phương án còn lại: She loves reading too but I don’t know too much about her taste of books. I think instead of a random book, she loves the shopping coupon more. And a music show ticket, she doesn’t really like to go out for music shows. So I don’t think a music show ticket is a good choice.
 • Kết luận: I think a shopping coupon is the most suitable birthday gift for my friend Lamy. 

Đề 2: You are planning your holiday. There are 3 suggestions: a beach holiday, a climbing holiday, and a sight-seeing holiday. Which do you think is the best choice for you? 

Hướng dẫn trả lời 

 • Chọn phương án: My holiday planning is a climbing trip with my friends. 
 • Giải thích lý do chọn phương án: I love climbing and my friends do. We love going to mountains and valleys. We enjoy the thrill of climbing and exploring mountain. So a climbing holiday might be a better fit. 
 • So sánh với 2 phương án còn lại:  I love beaches but I will go to the beaches next time with my family. A beach holiday might be the best choice if you enjoy relaxation and water activities. And if you enjoy learning about history and culture, a sight-seeing holiday might be the best choice.
 • Kết luận: When choosing a holiday destination, consider your interests, budget, and time availability

Phần 3: Phát triển chủ đề

Đề bài: Cheap air travel với 3 gợi ý như sau: Offer a flexible travelling mode, Reduces travelling costs, Creates business oppoturnities 

Câu hỏi gợi ý

 • Do you think that governments should encourage cheap flights?
 • Are there any problems with low-cost air travel?
 • Cheap air tickets should be offered on domestic flights or international flights?

Gợi ý: 

  • Những lợi ích của chuyến bay giá rẻ: Governments may choose to encourage cheap flights for various reasons. Cheap flights can be beneficial for promoting tourism and travel, which can stimulate economic growth and provide job opportunities. They can also make air travel more accessible to individuals who may not have been able to afford it otherwise.
  • Những mặt hạn chế của chuyến bay giá rẻ: On the other hand, cheap flights can have negative consequences on the environment, contributing to greenhouse gas emissions that contribute to climate change. Additionally, low-cost airlines may have to cut corners on safety and customer service to keep ticket prices low.
  • Chính phủ nên làm gì? They must also implement policies and measures to ensure that air travel remains sustainable and does not harm the environment or local communities. This could include investing in more fuel-efficient aircraft, promoting alternative forms of transportation, and implementing measures to manage the environmental impact of air travel.
  • Chuyến bay nội địa giá rẻ: Domestic flights tend to have more competition, as there are usually more airlines offering flights on popular routes within a country. This increased competition can lead to lower prices for domestic flights. Additionally, domestic flights tend to have shorter flight times, meaning airlines can offer more flights per day, which can help reduce operational costs and keep prices lower.
  • Chuyến bay quốc tế giá rẻ: On the other hand, international flights tend to have higher operational costs due to longer flight times, additional security measures, and various taxes and fees. However, international flights also tend to have a higher profit margin per passenger, especially on long-haul routes.
  • Nên áp dụng giá vé rẻ cho chuyến bay nào và vì sao? Ultimately, whether to offer cheap air tickets on domestic flights or international flights is up to individual airlines and their pricing strategies. They may choose to offer discounted tickets on either domestic or international flights based on market demand and competition. In some cases, airlines may offer lower fares on both domestic and international flights during certain times of the year or for promotional purposes.
thi nói tiếng Anh B1
Các chủ đề nói trong tiếng Anh B1

15 topic thi nói tiếng Anh B1 khung châu Âu

Đề thi B1 khung châu Âu sẽ có cấu trúc khác đáng kể so với bài thi Vstep. Phần thi nói chỉ gồm 1 đề với thời gian thi là 5 phút. Dưới đây là tài liệu 15 topic thi nói tiếng Anh B1 được tổng hợp thành tài liệu bản PDF. Bạn có thể tham khảo lời giải chi tiết của các chủ đề thi nói tiếng Anh B1 châu Âu trong tài liệu để thực hiện bài nói của mình. 

Link download: 15 chủ đề thi nói tiếng Anh B1 khung châu Âu 

Topic nói tiếng Anh B1 châu Âu: The means of transport you like most.

A car would be my preferred mode of transportation if I had to choose. It is now absolutely necessary for my family and I.

 • First off, driving a car is safer than riding a motorcycle because air bags, seat belts, car alarms, and other safety features keep us from getting hurt in an accident. It will be safer to drive a car at night on a deserted road than to ride a motorcycle.
 • Second, when you drive, the weather—such as rain, sun, storms, and darkness at night—never comes into play. The air conditioning in a car keeps you from getting dusty or damp, keeping you healthy.
 • The third option is an automobile, which is swift and comfortable. Within your immediate vicinity, you very much have the freedom to go wherever you want, whenever you want, without having to worry about the arrival and departure times of the public transportation system.
 • Furthermore, the CD and DVD players in the car will make you feel cozy and at ease. You can enjoy listening to music while driving. You can stop the journey and take a break if you’re exhausted.
 • Last but not least, if you and your family just have one automobile, you might be able to split up the use of it among everyone, giving everyone access to a vehicle whenever they need it.

>>> Tham khảo: Speaking B2 Vstep – Các chủ đề thường gặp và ví dụ cụ thể

Luyện thi nói tiếng Anh B1 ở đâu tốt nhất?

Trong số các kỹ năng thì kỹ năng Nói là kỹ năng rất khó để tự học nhanh chóng, hiệu quả. Bạn cần có giảng viên hướng dẫn chi tiết từ cách phân tích đề bài, form bài mẫu cho tới cách triển khai ý tưởng thành bài nói hoàn chỉnh. Ngoài ra, giảng viên có giúp bạn chỉnh sửa lỗi sai phát âm, cách nhấn nhá, cách dùng từ, đặt câu sao cho đúng và tự nhiên nhất. 

Đến với các lớp học ôn thi B1 Vstep cấp tốc tại Trang Tuyển Sinh, bạn sẽ được luyện nói B1 tiếng Anh cũng như 3 kỹ năng nghe, đọc và viết một cách chi tiết nhất, áp dụng giải đề thi ngay lập tức. Giáo trình được biên soạn bám sát cấu trúc đề và những nội dung chắc chắn thi. Do đó, thí sinh sẽ không phải học lan man mà chỉ tập trung học những nội dung quan trọng nhất để thi.

Chỉ với 10 buổi tương đương 20 giờ học, thí sinh sẽ nắm vững toàn bộ đề thi và tự tin chinh phục mức điểm khá – giỏi. 99% học viên tại Trang Tuyển Sinh chinh phục thành công chứng chỉ B1 Tiếng Anh ngay từ lần thi đầu tiên. 

Trang Tuyển Sinh là đơn vị đầu tiên cam kết đầu ra B1 Tiếng Anh với học viên bằng hợp đồng văn bản. Trong trường hợp học viên chưa đỗ chứng chỉ trong lần thi đầu tiên sẽ được miễn phí học lại – ôn thi lại cho tới khi nào thi đỗ. 

Tham khảo thêm thông tin về lớp học ôn thi B1 Tiếng Anh cấp tốc cam kết đầu ra theo địa chỉ:

Trang Tuyển Sinh

 • Số 15-17, ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
 • Số 352 đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, TPHCM
 • Hotline: 096.999.8170 – 0989.880.545
 • Website: trangtuyensinh.vn
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan

chat

Phòng Tuyển SinhHỗ trợ 24/7

Hotline: O96 999 8170

Xin chào! Bạn có cần chúng tôi hỗ trợ gì không, đừng ngại hãy đặt câu hỏi để được tư vấn ngay

Vui lòng chọn khu vực thi của bạn và điền thông tin để bắt đầu nhận tư vấn