Tin tức

Quy định về chuẩn ngoại ngữ, tin học với công chức, viên chức

Nếu đang có ý định dự thi công chức, ngoài những điều kiện bắt buộc về trình độ đào tạo cũng như bằng cấp phù hợp, chắc chắn hồ sơ của bạn sẽ không thể thiếu chứng chỉ tiếng Anh và chứng chỉ Tin học theo thông tư 03. Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn về các quy định về chuẩn ngoại ngữ, tin học với công chức, viên chức nhé!

Điều kiện chung dự thi công chức, viên chức

Theo quy định tại Điều 35 Luật cán bộ, công chức năm 2008, việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế. Cá nhân có các điều kiện sau đây mới được tham gia đăng ký dự tuyển công chức, viên chức:

 • Người có quốc tịch Việt Nam
 • Đủ 18 tuổi trở lên
 • Có đầy đủ đơn dự tuyển và lý lịch rõ ràng, không thuộc các trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự…
 • Có đầy đủ các văn bằng chứng chỉ theo quy định hiện hành. Trong số đó là bằng cấp bằng tiếng Anh thi công chức là một trong số những điều kiện bắt buộc.
 • Là người có phẩm chất đạo đức tốt.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật cán bộ công chức năm 2010:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

>>> Xem thêm: Có nên mua chứng chỉ tiếng anh lấy ngay?

Quy định về chuẩn ngoại ngữ, tin học với công chức, viên chức

Theo Công văn 1814/SNV-ĐTBDTD về điều kiện ngoại ngữ tin học thi tuyển công chức, viên chức. Người đăng ký tham gia tuyển dụng công chức, viên chức phải thực hiện đúng các quy định mới về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ngoài các điều kiện dự tuyển khác.

Quy định về chứng chỉ tiếng Anh thi công chức

Người đăng ký tham gia thi tuyển công chức, viên chức phải có đủ các điều kiện theo quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức, các quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; trong đó cần thực hiện đúng các quy định mới và chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ quản lý nhà nước theo ngạch đối với công chức, chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Đối với chứng chỉ ngoại ngữ: Tùy thuộc vào đơn vị thi tuyển yêu cầu cần ngoại ngữ gì thì cần có chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng. Nếu yêu cầu tiếng Anh thì sẽ quy định chứng chỉ A2 trở lên nằm trong KNLNN 6 Bậc dùng cho Việt Nam. Để có đủ điều kiện dự thi công chức, người đăng ký cần phải đạt ít nhất từ trình độ tiếng Anh A1 (đối với ngoại ngữ yêu cầu là tiếng Anh) – hoặc có thể sử dụng một số loại chứng chỉ Quốc tế có giá trị tương đương nếu đơn vị thi tuyển cho phép.

Theo thông tin Công bố của Bộ GD&ĐT về việc công nhận năng lực ngoại ngữ theo KNLNN 6 Bậc dùng cho Việt Nam tương đương với khung tham chiếu châu Âu về ngôn ngữ (CEFR). Hiện tại có nhiều đơn vị được Bộ GD&ĐT cho phép thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ theo KNLNN 6 Bậc là các trường đại học lớn trên toàn quốc.

quy định về chuẩn ngoại ngữ, tin học với công chức, viên chức
Quy định về chuẩn ngoại ngữ với công chức, viên chức

>>> Xem thêm: Chứng chỉ tin học đại học quốc gia Hà Nội

Quy định về chứng chỉ tin học thi công chức

Chứng chỉ Tin học là một phần không thể thiếu trong hồ sơ thi công chức cũng như tiêu chí đánh giá của nhà tuyển dụng tại Việt Nam. Cá nhân thi công chức yêu cầu tối thiểu phải có chứng chỉ Tin học cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT (hoặc chứng chỉ quốc tế IC3).

Cá nhân đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản phải đáp ứng yêu cầu của tất cả các Module quy định. Cá nhân đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao phải đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, đồng thời đáp ứng yêu cầu của tối thiểu 3 mô đun trong số các mô đun được quy định.

quy định về chuẩn ngoại ngữ, tin học với công chức, viên chức
Quy định về chuẩn Tin học với công chức, viên chức

Chứng chỉ tiếng Anh thi viên chức

Thi viên chức cần chứng chỉ tiếng Anh gì? Điều kiện trình độ ngoại ngữ thi viên chức được quy định cụ thể tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam. Việc công nhận trình độ ngoại ngữ tương đương thực hiện theo Hướng dẫn số 4645/SGD&ĐT-GDTX-CN ngày 14/12/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Đối với chương trình tiếng Anh thực hành A,B,C: Ban hành theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ GD&ĐT chứng chỉ tiếng Anh A1, A2, B1, B2, C1, C2 ban hành theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ GD&ĐT trước đây được tạm thời quy đổi theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam. Ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT như sau:

 • Trình độ A theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT và trình độ A1 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 1 của Khung 6 bậc;
 • Trình độ B theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT và trình độ A2 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 2 của Khung 6 bậc.
 • Trình độ C theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT và trình độ B1 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 3 của Khung 6 bậc.
 • Trình độ B2 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 4 của Khung 6 bậc.
 • Trình độ C1 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 5 của Khung 6 bậc.
 • Trình độ C2 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 6 của Khung 6 bậc.

Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: Các chứng chỉ này đã được cấp và vẫn còn thời hạn sử dụng có thể thay thế tiếng Anh trình độ A2, B1, B2, C1, C2 theo quy định.

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh thi viên chức phải đạt tiếng Anh bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam.

quy định về chuẩn ngoại ngữ, tin học với công chức, viên chức
Thi viên chức cần chứng chỉ Tiếng Anh gì?

>>> Xem thêm: Chứng chỉ tin học nâng cao

Chứng chỉ tiếng Anh thi công chức thuế

Như đã phân tích ở trên thì công chức thuế cũng yêu cầu phải có bằng tiếng Anh A2 trở lên theo KNLNN 6 bậc áp dụng tại Việt Nam. Đưa vào bảng quy đổi sau sang các chứng chỉ quốc tế thì chứng chỉ tiếng Anh thi công chức thuế phải là người có TOEIC 150 trở lên và IELTS 3.0 trở lên.

chứng chỉ tiếng Anh thi công chức
Bảng quy đổi chứng chỉ tiếng Anh thi công chức, viên chức

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức hành chính, văn thư

Thông tư 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 quy định rõ về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư Bộ Nội Vụ đã có những quy định cụ thể. Chính thức bãi bỏ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ về chứng chỉ ngoại ngữ và tin học của công chức chuyên ngành hành chính và chuyên ngành văn thư. Với ngạch công chức hành chính cao cấp, khoản 3 Điều 5 Thông tư 02/2021 chỉ yêu cầu:

 • Bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp.
 • Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị – hành chính hoặc giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị;
 • Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước theo chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp.

So với Thông tư 11/2014/TT-BNV hiện áp dụng thì quy định bằng tiếng Anh thi công chức đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính không còn cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học…Quy định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/08/2021.

Thông qua bài viết này các bạn đã có thêm những thông tin, kiến thức chính xác nhất về quy định về chuẩn ngoại ngữ, tin học với công chức, viên chức. Các bạn cũng hiểu rõ thi viên chức có cần chứng chỉ tiếng Anh hay không? Nếu bạn đang có ý định đăng ký thi tuyển công chức sắp tới thì ngay từ bây giờ hãy lựa chọn cho mình những khóa luyện thi tiếng Anh, tin học để có thể lấy bằng đúng thời hạn.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên với chúng tôi – Trung tâm Edulife:

Địa chỉ: Số 17, ngõ 167 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 096 999 8253

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
8 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tuấn
Tuấn
1 năm trước

mình cần thi a2

Nguyễn Hương Liên
Nguyễn Hương Liên
1 năm trước

Mình đăng ký bằng ngoại ngữ C1 ạ

Hà
1 năm trước

em cần tư vấn ạ?

Trần công thảo
Trần công thảo
3 năm trước

Em ở tphcm, em cần thi bằng a2 mong được tư vấn.

Trịnh văn tú
Trịnh văn tú
3 năm trước

Em cần thi a2, 0967010123

Hoàng thị thơm
Hoàng thị thơm
3 năm trước

E cần tư vấn ạ

Edulife
Edulife
3 năm trước
Trả lời  Hoàng thị thơm

Bạn để lại thông tin tại form để được hỗ trợ nhanh nhất

Phượng
Phượng
3 năm trước

Em ở đăk lăk. Không có điều kiện ra hà nội thi. Trường có cách nào tạo điều kiện không ạ?

Bài viết liên quan

chat

Phòng Tuyển SinhHỗ trợ 24/7

Hotline: O96 999 8170

Xin chào! Bạn có cần chúng tôi hỗ trợ gì không, đừng ngại hãy đặt câu hỏi để được tư vấn ngay

Vui lòng chọn khu vực thi của bạn và điền thông tin để bắt đầu nhận tư vấn