Chứng chỉ Tiếng AnhChứng chỉ A2

Chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh A2 kèm bài tập luyện thi miễn phí

Ngữ pháp Tiếng Anh A2 có những chủ đề gì? Vận dụng lý thuyết ngữ pháp vào các bài tập trong đề thi A2 ra sao? Cùng Trang Tuyển Sinh tìm hiểu trong bài viết đưới dây!

Ngữ pháp tiếng Anh A2 gồm những gì?

Trình độ A2 tương đương với bậc 2 trong KNLNN 6 bậc Vstep, bậc A2 trong khung châu Âu CEFR, thuộc trình độ sơ cấp tiếng Anh. Do đó, các chủ điểm ngữ pháp khá đơn giản. Thí sinh chỉ cần nắm vững những chủ điểm bao gồm: các thì, danh từ, động từ, tính từ, giới từ, trạng từ,…

Các thì cơ bản trong ngữ pháp tiếng anh thi A2

Đối với ngữ pháp tiếng anh trình độ A2, bạn cần nắm vững các kiến thức cơ bản về định nghĩa, cách sử dụng, cấu trúc và cách chia động từ của các thì sau:

 • Hiện tại đơn: S + V(s/es) + O
 • Hiện tại tiếp diễn: S + am/is/are + V-ing
 • Hiện tại hoàn thành: S + have/has + V3/ed + O
 • Hiện tại hoàn thành tiếp diễn: S + have/has + been + V-ing
 • Quá khứ đơn: S + V-ed
 • Quá khứ tiếp diễn: S + was/were + V-ing + O
 • Quá khứ hoàn thành:  S + had + V3/ed + O
 • Quá khứ hoàn thành tiếp diễn: S + had + been + V-ing + O
 • Tương lai gần: S + am/is/are + going to + V
 • Tương lai đơn: S + will/shall + V
 • Tương lai tiếp diễn: S + will/shall + be + V-ing
 • Tương lai hoàn thành: S + shall/will + have + V3/ed
 • Tương lai hoàn thành tiếp diễn: S + shall/will + have been + V-ing + O

Kiến thức về các thì là phần kiến thức cơ sở không chỉ xuất hiện trong bài thi tiếng anh A2, mà nó còn là nền tảng cơ bản để học lên ngữ pháp phức tạp hơn, xuất hiện trong các bài thi B1, B2, TOEIC, IELTS…

Ngữ pháp tiếng Anh A2
Cấu trúc các thì trong ngữ pháp tiếng Anh

Động từ trong ngữ pháp tiếng Anh A2

Động từ trong ngữ pháp tiếng anh nói chung là những từ, cụm từ chỉ hoạt động của một chủ thể, nó là thành phần không thể thiếu trong câu. Đối với trình độ A2 tiếng anh, bạn cần lưu ý đến những loại động từ sau đây:

Động từ có quy tắc 

Trong thì quá khứ đơn, các động từ có quy tắc sẽ được thêm đuôi -ed. Ví dụ: want-> wanted

Quy tắc thêm đuôi -ed đặc biệt của động từ có quy tắc: 

 • Động từ bằng e hoặc ee: chỉ thêm -d (hire -> hired)
 • Động từ tận cùng bằng y, trước y là phụ âm thì đổi y thành i và thêm ed (study -> studied)
 • Động từ chỉ có 1 âm tiết tận cùng bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm thì gấp đôi phụ âm trước khi thêm -ed (Prefer -> Preferred)
 • Động từ tận cùng bằng l: gấp đôi phụ âm l (ngay cả khi trọng âm không ở âm tiết cuối ) và thêm -ed (Cancel -> Cancelled)

Động từ bất quy tắc

Động từ bất quy tắc là những động từ có hình thức riêng khi chia ở thì quá khứ, không gắn thêm – ed. Mỗi động từ sẽ có một cách chia khác nhau nhưng vẫn có một số quy tắc thành lập chung:

 • Động từ có nguyên gốc tận cùng là “eed” thì cách chia ở phân từ 2 (V2) và phân từ 3 (V3) là “ed”.
 • Động từ có V1 tận cùng “ay” thì V2, V3 là “aid”
 • Động từ V1 có tận cùng “d” thì là “t”
 • Động từ V1 có tận cùng “ow” thì V2 là “ew”, V3 là “own”.
 • Động từ V1 có tận cùng “ear” thì V2 là “ore”, V3 là “orn” (động từ hear ngoại lệ)
 • Động từ V1 có nguyên âm “i” thì V2 là “a”, V3 là “u”
 • Động từ có V1 tận cùng “m” hoặc “n” thì V2,V3 giống nhau và thêm “t”

>>> Xem trọn bộ bảng 360 động từ bất quy tắc: TẠI ĐÂY

Động từ khuyết thiếu: Là chủ điểm ngữ pháp được dùng để diễn tả khả năng, dự định, sự cấm đoán hay sự cần thiết… Một số động từ khuyết thiếu phổ biến có thể kể tới là: can, could, should, may, might, must, will, would và shall. Trong câu, động từ khuyết thiếu có vị trí theo cấu trúc như sau:

 • Khẳng định: S + modal verb + V (nguyên thể)
 • Phủ định:  S + modal verb + not + V (nguyên thể)
 • Nghi vấn: Modal verb + S +  V (nguyên thể)?

>>> Xem chi tiết các động từ khuyết thiếu trong ngữ pháp tiếng Anh thi A2 TẠI ĐÂY

Các thể động từ trong ngữ pháp tiếng anh A2

Thể của động từ là một dạng ngữ pháp nhằm xác định một hành động, sự kiện hoặc một trạng thái của động từ theo góc độ, góc nhìn nhận từ phía người nói. Thể động từ chỉ trực tiếp về trạng thái của động từ đó. Khi học ngữ pháp tiếng anh thi A2 cần chú ý tới các thể động từ sau:

 • Động từ nguyên thể: Một từ duy trì dạng nguyên thể, thường phụ thuộc vào chủ ngữ hoặc cấu trúc của cụm từ trước đó. Động từ nguyên mẫu thường được theo sau bởi một số động từ, diễn tả tương lai, nhu cầu, mong muốn…
 • Danh động từ: Danh từ được thành lập bằng cách thêm hậu tố ing vào sau động từ. Trong tiếng Anh, danh động từ có 4 cách sử dụng chính: làm chủ ngữ của câu; làm bổ ngữ, tân ngữ cho động từ; và sau giới từ và liên từ.
 • Câu mệnh lệnh: Đưa ra hướng dẫn, mệnh lệnh hoặc yêu cầu bằng tiếng Anh. Gồm: mệnh lệnh trực tiếp; mệnh lệnh gián tiếp
 • Câu trần thuật: Đây là một loại câu được sử dụng để mô tả một sự kiện hoặc những gì ai đó đã nói. Người ta thường dùng câu trần thuật để chuyển câu trực tiếp thành câu gián tiếp.
 • Câu hỏi: Thường dùng để bày tỏ sự nghi ngờ về một vấn đề, quan điểm, chủ đề, thời gian hoặc địa điểm.
 • Câu phủ định: Người ta thường dùng câu phủ định khi muốn bày tỏ sự không đồng tình, từ chối hay bác bỏ một ý kiến ​​nào đó.
 • Các từ để hỏi: Là thành phần quan trọng hình thành nên câu nghi vấn trong tiếng Anh.

Các từ loại trong cấu trúc ngữ pháp A2 tiếng Anh

Danh từ

 • Danh từ số ít và số nhiều
 • Danh từ đếm được và không đếm được với some & an
 • Danh từ trừu tượng
 • Cụm danh từ
 • Sở hữu với ‘s & s
 • Sở hữu kép: a friend of their

Đại từ

 • Nhân xưng làm chủ ngữ, tân ngữ, sở hữu
 • it, there
 • Đại từ chỉ định: this, that, these, those
 • Đại từ chỉ lượng: one, something, everybody…
 • Đại từ bất định: some, any, something, one…
 • Đại từ quan hệ: who, which, that
 • Mạo từ: a, an, th

Tính từ

 • Màu sắc, kích cỡ, hình khối, quốc tịch
 • Số đếm và số thứ tự
 • Tính từ sở hữu: my, your, his, her…
 • Tính từ chỉ định: this, that, these, those
 • Tính từ định lượng: some, any, many, much, a few, a lot of, all, other, every…
 • So sánh hơn và hơn nhất
 • Trật tự của tính từ
 • V-ed & V-ing

Trạng từ

 • Thể có quy tắc và bất quy tắc
 • Trạng từ chỉ cách thức: quickly, carefully
 • Trạng từ chỉ tần suất: often, never, twice a day..
 • Trạng từ chỉ thời gian: now, last week, already, just, yet..
 • Trạng từ chỉ mức độ: very, too, rather…
 • Trạng từ chỉ nơi chốn: here, there..
 • Trạng từ chỉ hướng: left, right…
 • Trạng từ chỉ thứ tự: first, next..
 • So sánh hơn và hơn nhất của trạng từ

Giới từ

 • Địa điểm: to, on, inside, next to, at (home)…
 • Thời gian: at, on, in, during…
 • Chỉ hướng: to, into, out of, from…
 • Chỉ phương tiện: by, with
 • Cụm giới từ: at the end of, in front of…
 • Giới từ đứng trước danh từ hoặc tính từ: by car, for sale, on holiday…

Từ nối

 • and, but, or
 • when, where, because, if

Tham khảo ngay Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh A2

Giáo trình tổng hợp ngữ pháp tiếng anh A2

Tài liệu tổng hợp ngữ pháp tiếng anh A2

Chắc hẳn bạn đã nắm được những kiến thức ngữ pháp cần học để luyện thi trình độ A2. Việc học ngữ pháp còn phụ thuộc rất nhiều vào thực hành, do đó bạn cần tìm kiếm những tài liệu phù hợp để thực hành làm bài tập trong quá trình học. Bạn có thể tham khảo những nguồn tài liệu, bài tập ngữ pháp tiếng anh A2 dưới đây

Sách, giáo trình học ngữ pháp

 • Giải thích ngữ pháp tiếng Anh Mai Lan Hương: Một đầu sách được nhiều giáo viên sử dụng như tài liệu tham khảo đó là bộ sách ngữ pháp của tác giả Mai Lan Hương. Cũng chia các chủ điểm ngữ pháp thành các nội dung bài học song bộ sách ngữ pháp của Mai Lan Hương có phần giải thích rất cặn kẽ, nhiều ví dụ minh họa đi kèm. Đặc biệt sách có phần tiếng Việt giải thích nên rất dễ hiểu, dễ tiếp thu. 
 • English Grammar in Use: Cuốn sách được coi là “Kinh thánh ngữ pháp” dành cho người học tiếng Anh với 145 chủ điểm ngữ pháp từ căn bản đến nâng cao. Với trình độ A2, bạn có thể học theo 40 chủ điểm ở cuốn 1 – cuốn basic grammar. Sách giải thích ngữ pháp bằng nhiều ví dụ minh họa thực tế cùng nhiều bài tập vận dụng đi kèm. 

 Ứng dụng học ngữ pháp tiếng Anh

 • Ngữ pháp tiếng Anh A2 – ENGLISH GRAMMAR BOOK: Đây là ứng dụng học ngữ pháp thông minh ở bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Download English Grammar Book trên Google Play & App Store
 • Grammarly: Là một trong những ứng dụng ngữ pháp tiếng Anh miễn phí dành cho bạn. Ứng dụng này được trang bị các tính năng như tự động phát hiện lỗi sai và sửa lỗi chỉ với 1 lần nhấn. Trong quá trình bạn gõ văn bản, ứng dụng sẽ đề xuất những thứ như các dấu câu, lỗi chính tả, từ thiếu và các từ nhầm lẫn,…Tải ứng dụng Grammarly cho Android & iOS

Bài tập ngữ pháp A2 tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh A2
Cách học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả

>>> Tham khảo: Trình độ tiếng Anh A2 là gì? Cách test năng lực Anh văn A2

Hướng dẫn học ngữ pháp A2 tiếng anh

Việc tự mày mò học ngữ pháp đối với nhiều thí sinh là vấn đề vô cùng khó khăn, bởi bạn không có một lộ trình học cụ thể cũng như phương pháp học tập phù hợp. Bạn có thể tra cứu nhiều cách học ngữ pháp nhưng sau bao lâu những phương pháp này có hiệu quả thì chưa được kiểm chứng. Dưới đây là một số quy trình và hướng dẫn học ngữ pháp được tham khảo từ lộ trình học được xây dựng từ giảng viên chuyên ngữ tại Trang Tuyển Sinh:

 • Xác định mục tiêu, chia nhỏ giai đoạn: Bạn đã xác định mục tiêu của mình là thi đạt chứng chỉ A2 nhưng chưa định hướng được sẽ học phần nào trước. Đối với ngữ pháp, bạn cần bắt đầu học từ các thì trong tiếng anh, sau đó nắm được các loại từ để biết cách dùng và vị trí của từ loại đó.
 • Tập trung vào những chủ điểm ngữ pháp quan trọng: Sẽ rất khó để bạn có thể hiểu hết toàn bộ kiến thức ngữ pháp trong thời gian ngắn. Do đó, muốn đạt hiệu quả cao thì bạn nên tập trung vào những ngữ pháp quan trọng nhất thường gặp trong đề thi.
 • Luyện tập sử dụng ngữ pháp vào bài thi: Phần ngữ pháp chủ yếu sẽ sử dụng nhiều trong phần thi nói và viết… Vì thế bạn nên luyện tập thực hành viết và xây dựng bài nói vấn đáp từ những đề thi mẫu. Việc luyện tập sẽ giúp bạn hiểu được cấu trúc câu đang sử dụng cũng như áp dụng được nó vào bài thi A2 sắp tới.
 • Học ngữ pháp cùng giảng viên chuyên ngữ: Để có thể kết hợp những gợi ý học trên một cách tối ưu thì việc học có hướng dẫn của giảng viên rất quan trọng. Bạn sẽ được hướng dẫn cách học, cách luyện tập và vận dụng ngữ pháp đã học vào từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết một cách chuẩn xác. Một điểm vượt trội khi học với giảng viên so với học tại nhà đó chính là bạn sẽ đi đúng với lộ trình của mình và đạt được hiệu quả học tập trong thời gian ngắn nhất.

Nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị luyện thi tiếng anh A2 nói chung và ngữ pháp nói riêng, hãy tham khảo khóa ôn thi A2 Vstep tại Trang Tuyển Sinh. Đội ngũ giảng viên chuyên ngữ của chúng tôi sẽ dẫn dắt, hỗ trợ bạn có lộ trình học phù hợp nhất.

Hình thức học trực tuyến sẽ giúp bạn có thể học ở mọi lúc, mọi nơi mà vẫn có thể tương tác với giảng viên. Đặc biệt với cam kết đầu ra, bạn chỉ cần nộp lệ phí 01 lần duy nhất là sẽ được hỗ trợ học không giới hạn tới khi thi đạt chứng chỉ.
Mong rằng những kiến thức, kinh nghiệm mà Trang Tuyển Sinh chia sẻ sẽ giúp bạn đạt hiệu quả cao trong quá trình học ngữ pháp tiếng anh thi A2. Chúc bạn ôn tập tốt và sớm thi đạt chứng chỉ!

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan

chat

Phòng Tuyển SinhHỗ trợ 24/7

Hotline: O96 999 8170

Xin chào! Bạn có cần chúng tôi hỗ trợ gì không, đừng ngại hãy đặt câu hỏi để được tư vấn ngay

Vui lòng chọn khu vực thi của bạn và điền thông tin để bắt đầu nhận tư vấn