Bất động sản

Nội dung thi sát hạch môi giới BĐS, hướng dẫn ôn thi môi giới BĐS

Các thủ tục thi sát hạch môi giới BĐS diễn ra như thế nào? Nội dung kỳ thi môi giới bất động sản là gì? Mời các bạn theo dõi bài viết sau đây để nắm thêm thông tin về kỳ thi môi giới bất động sản nhé!

Thủ tục thi sát hạch môi giới BĐS

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo môi giới bất động sản, học viên phải tham gia kỳ thi sát hạch để lấy chứng chỉ. Học viên cần nắm rõ quy trình, trình tự của kỳ thi môi giới bất động sản để chuẩn bị sẵn sàng về kiến ​​thức và kỹ năng làm bài thi. Thứ tự thực hiện thủ tục thi sát hạch gồm: 

Bước 1: Thí sinh đăng ký thi môi giới bất động sản nộp hồ sơ đăng ký dự thi về Bộ Xây dựng để Bộ tiếp nhận và gửi kết quả.

Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy biên nhận, trong đó có ghi ngày trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Học viên tham gia kỳ thi sát hạch do Sở xây dựng tổ chức và cấp chứng chỉ. 

 • Chủ tịch Hội đồng thi (do Giám đốc Sở Xây dựng quyết định thành lập cho từng kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản) báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng về quá trình tổ chức kỳ thi và phê duyệt kết quả thi theo đề nghị của đơn vị tổ chức kỳ thi.
 • Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng về quá trình tổ chức kỳ thi và phê duyệt kết quả thi theo đề nghị của đơn vị tổ chức kỳ thi
 • Trên cơ sở báo cáo của Chủ tịch hội đồng thi và kết quả thi do Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt, Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ (theo mẫu tại Phụ lục 3a ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng) 
 • Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ, đơn vị tổ chức kỳ thi sát hạch có trách nhiệm chuyển bản phô tô bài thi và hồ sơ của các cá nhân đó về Sở Xây dựng để cấp chứng chỉ.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức in và ký phát hành chứng chỉ. Sở có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ của người được cấp chứng chỉ trong thời hạn 10 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ.

Bước 4: Học viên căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận chứng chỉ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

Mức lệ phí dự thi do Giám đốc Sở Xây dựng quy định trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thi sát hạch theo số lượng thí sinh đăng ký dự thi. Lệ phí cấp chứng chỉ môi giới BĐS là 200.000 đồng/chứng chỉ, cá nhân nộp lệ phí trực tiếp cho Sở Xây dựng khi đến nhận chứng chỉ.

nội dung thi môi giới bất động sản
Thủ tục thi sát hạch môi giới BĐS

Nội dung kỳ thi môi giới bất động sản

Thí sinh tham gia kỳ thi sát hạch môi giới bất động sản cần đáp ứng đủ các điều kiện dự thi và phải trải qua 2 phần thi sau:

1/ Phần lý thuyết: Thi viết hoặc trắc nghiệm 

Phần kiến thức cơ sở:

 • Đầu tư bất động sản
 • Thị trường bất động sản
 • Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản
 • Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản

Phần kiến thức chuyên môn

 • Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản
 • Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản

2/ Phần thực hành: Thi viết, thi vấn đáp hoặc thi trắc nghiệm 

Hình thức thi do Chủ tịch hội đồng thi quyết định, thời gian thi 120 phút. Phần thi này sẽ giải quyết tình huống trên thực tế.

Nếu bạn đạt điểm 70/100 trở lên trong cả bài thi kiến thức cơ sở Cơ bản và Chuyên môn, bạn sẽ thi đạt và được cấp phép Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

nội dung thi môi giới bất động sản
Nội dung kỳ thi môi giới bất động sản

Hướng dẫn ôn thi chứng chỉ môi giới bất động sản

Nội dung bài thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được xây dựng xoay quanh các chuyên đề kiến thức chính. Nội dung chủ yếu xuất hiện trong bài thi cụ thể như sau: 

Chuyên đề 1: Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản

 • Giới thiệu về dịch vụ môi giới bất động sản.
 • Vai trò của môi giới bất động sản trong thị trường bất động sản.
 • Nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản.
 • Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản và yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới bất động sản.
 • Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nghề môi giới bất động sản.
 • Kinh nghiệm của các nước về dịch vụ môi giới bất động sản.
 • Đạo đức nghề nghiệp của nhà môi giới bất động sản.

Chuyên đề 2: Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản

 • Thu thập thông tin về cung, cầu bất động sản
 • Xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản
 • Lập hồ sơ thương vụ môi giới
 • Những bước thực hiện thương vụ môi giới
 • Kỹ năng môi giới bất động sản
 • Marketing bất động sản
 • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong giao dịch bất động sản
 • Tổ chức và quản lý văn phòng môi giới bất động sản
 • Kỹ năng soạn thảo hợp đồng giao dịch bất động sản
 • Kỹ năng tiếp thị bất động sản.

Chuyên đề 3: Quy trình và kỹ năng môi giới

 • Thu thập thông tin về cung, cầu bất động sản;
 • Xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản;
 • Lập hồ sơ thương vụ môi giới;
 • Thời hạn và những bước thực hiện thương vụ môi giới;
 • Marketing bất động sản;
 • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong giao dịch bất động sản;
 • Tổ chức và quản lý văn phòng môi giới bất động sản;
 • Kỹ năng soạn thảo hợp đồng.

Để đạt được kết quả tốt trong bài thi sát hạch môi giới bất động sản, bạn nên chuẩn bị cho mình kiến thức bám sát nội dung bài thi sát hạch. Dưới đây là một số đề thi chúng tôi đã tổng hợp được:

Phần cơ sở

Câu 1: Đất đai ở Việt Nam được phân thành

 1. Đất nông nghiệp – Đất lâm nghiệp – Đất công nghiệp
 2. Đất nông nghiệp – Đất phi nông nghiệp – Đất lâm nghiệp
 3. Đất nông nghiệp – Đất phi nông nghiệp – Đất chưa sử dụng
 4. Đất nông thôn – Đất đô thị – Đất khu công nghiệp

Câu 2: Theo quy định pháp luật hiện hành, có mấy trường hợp Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

 1. 02 trường hợp
 2. 03 trường hợp
 3. 04 trường hợp
 4. 05 trường hợp

Câu 3: Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua hình thức nào?

 1. Chuyển đổi, chuyển nhượng
 2. Thừa kế, tặng quyền sử dụng đất
 3. Góp vốn bằng quyền sử dụng đất
 4. Tất cả đều đúng

Câu 4: Đất xây dựng khu chung cư có thể được sử dụng vào mục đích nào?

 1. Để xây dựng nhà chung cư 
 2. Xây dựng các công trình phục vụ trực tiếp cho đời sống của những hộ gia đình trong nhà chung cư
 3. Xây dựng các công trình phục vụ công cộng theo quy hoạch xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
 4. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 5: Tranh chấp đất đai mà các bên không hòa giải được thì gửi đơn đến cơ quan Nhà nước nào để hòa giải?

 1. Ủy ban Nhân dân cấp Xã nơi có đất tranh chấp
 2. Sở Tài nguyên và Môi trường
 3. Tòa án tỉnh nơi có đất tranh chấp
 4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Tham khảo thêm đề thi Phần Kiến thức cơ sở tại đây.

ôn thi môi giới bất động sản
Hướng dẫn ôn thi chứng chỉ môi giới bất động sản

Phần chuyên môn

Câu 1: Nhà môi giới cần phải

 1. Luôn đảm bảo tính pháp luật
 2. Xác lập quyền lợi của các bên môi giới
 3. Không xác lập quyền lợi cá nhân khi chưa có sự thống nhất của các bên tham gia
 4. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 2: Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS độc lập

 1. Không cần có chứng chỉ hành nghề BĐS
 2. Không cần đăng ký nộp thuế
 3. Chỉ cần có Chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS
 4. Phải có Chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS và đăng ký nộp thuế

Câu 3: Môi giới BĐS là loại hình

 1. Đầu tư trực tiếp BĐS
 2. Kinh doanh BĐS
 3. Kinh doanh dịch vụ BĐS
 4. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 4: Khi tư vấn đặc điểm BĐS , người môi giới phải cho khách hàng thấy được

 1. Uy tín chủ đầu tư
 2. Khả năng tăng giá
 3. Lợi ích sản phẩm
 4. Tiến độ thi công

Câu 5: Phong cách đàm phán các bên cùng quan tâm đến lợi ích của nhau với tinh thần hợp tác và đều thu được lợi ích là phong cách đàm phán

 1. Thua – Thua 
 2. Thắng – Thua
 3. Thắng – Thắng
 4. Không đáp án nào đúng

Tham khảo đề thi phần Kiến thức chuyên môn tại đây.

Hy vọng bài viết trên đã giúp các bạn nắm được nội dung, thủ tục thi sát hạch môi giới BĐS. Mọi thắc mắc về kỳ thi chứng chỉ bất động sản, quý học viên vui lòng liên hệ với trung tâm để được tư vấn miễn phí!

Rate this post

Trịnh Huyền Thanh

Là tác giả nổi tiếng của website Trang Tuyển Sinh (Trangtuyensinh.vn), Trịnh Huyền Thanh đã dành 5 năm để nghiên cứu và tích lũy những kiến thức quý giá về Chứng chỉ tiếng Anh . Cô chia sẻ các bài viết giàu thông tin với độc giả của mình và đã tạo dựng được danh tiếng trong lĩnh vực này. Bài viết của cô được đánh giá cao về độ chi tiết và hữu ích, mang đến cho người đọc những thông tin chính xác và đáng tin cậy.Bên cạnh khả năng viết xuất sắc, Trịnh Huyền Thanh còn được khen ngợi vì cách tiếp cận công việc đầy nhiệt huyết và tận tâm. Cô không ngừng tìm kiếm những kiến thức mới để cung cấp cho độc giả những thông tin cập nhật và chính xác nhất. Những đóng góp của cô đã biến Trangtuyensinh.vn thành một nguồn tài nguyên quý giá cho người học tiếng Anh, giúp họ cảm thấy tự tin và thành công hơn trong học tập và thi cử.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan

chat

Phòng Tuyển SinhHỗ trợ 24/7

Hotline: O96 999 8170

Xin chào! Bạn có cần chúng tôi hỗ trợ gì không, đừng ngại hãy đặt câu hỏi để được tư vấn ngay

Vui lòng chọn khu vực thi của bạn và điền thông tin để bắt đầu nhận tư vấn