VSTEP

Cấu trúc đề Vstep reading, 10 dạng đề Vstep reading test hay gặp

Reading là một trong 4 bài thi kỹ năng của kỳ thi chứng chỉ Vstep. Đề thi Vstep Reading dùng cho cấp độ B1, B2 và C1 có tính phân loại cao với nhiều dạng câu hỏi, nhằm đánh giá chính xác khả năng đọc hiểu, tổng hợp và đánh giá thông tin bằng ngôn ngữ tiếng Anh của thí sinh từ trung cấp tới cao cấp. Dưới đây là tổng hợp các dạng đề và cách làm đề thi Vstep reading chất lượng. 

Cấu trúc đề thi Vstep Reading B1 – B2 – C1 

Bài thi Vstep reading gồm có 4 phần, mỗi phần là một bài đọc có dung lượng từ 400-600 từ. Thí sinh đọc bài đọc và trả lời 10 câu hỏi xoay quanh những thông tin có trong bài đọc. Tổng số câu hỏi của phần thi Vstep Reading là 40 câu, thí sinh làm bài trong vòng 40 phút.

✅ Phần 1 Bài đọc gồm những chủ đề gần gũi với cuộc sống thường nhật, sử dụng từ vựng đơn giản, không chứa quá nhiều thông tin. Bài đọc có mức độ khó tương đương B1. 
✅ Phần 2 Bài đọc có nhiều từ vựng học thuật hơn với các dạng văn bản báo chí, bài nghiên cứu,… thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Bài đọc ở phần 2 có độ khó nhỉnh hơn so với phần 1 và thường nằm ở mức trình độ B2
✅ Phần 3 Thường phần 3 sẽ xoay quanh các chủ đề học thuật như khoa học tự nhiên, chính trị, kỹ thuật, thiên văn và chứa từ vựng chuyên ngành. Mức độ khó của các bài đọc phần 3 thường từ B2 cho tới C1
✅ Phần 4Phần thi cuối cùng và thường là phần khó nhất trong đề thi, dùng để đánh giá trình độ cao cấp (C1) của thí sinh. Các bài đọc trong phần này thường được trích từ tạp chí chuyên ngành, tác phẩm văn học, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, sách trắng (white paper) của một dự án,…

Với thí sinh muốn đạt chứng chỉ B1, điểm trung bình 4 kỹ năng cần đạt từ 4 điểm trên thang điểm 10 trở lên, tương đương với 16/40 câu hỏi trong 4 bài đọc. Vậy với bài thi Vstep Reading, bạn cần có chiến lược làm bài cụ thể, tập trung vào những câu hỏi dễ, những bài đọc đơn giản để tối ưu thời gian và số câu.

Vstep reading
Bài đọc Vstep reading mẫu

10 dạng câu hỏi Vstep reading test hay gặp nhất trong đề

Trong đề thi Vstep Reading có nhiều dạng câu hỏi với các yêu cầu khác nhau. Để tối ưu hóa thời gian làm bài, bạn cần nắm được điểm đặc trưng của từng dạng đề. 

Câu hỏi ý chính: Gồm những câu hỏi liên quan đến nội dung xuyên suốt của toàn bộ văn bản.

 • Câu hỏi 1: Tìm ý chính của bài đọc (Main idea) hoặc chọn tiêu đề thích hợp nhất cho bài viết (best title) 
 • Câu hỏi 2: Xác định mục đích của bài đọc (Purpose) hoặc quan điểm chính của tác giả (author’s main point)
 • Câu hỏi 3: Nhận diện cách tác giả sắp xếp bố cục của bài và thái độ của tác giả với vấn đề và quan điểm đưa ra trong bài (General organization or attitude)

Câu hỏi thông tin cụ thể và suy luận: Gồm những câu hỏi liên quan đến những nội dung đơn lẻ như 1 luận điểm, 1 câu, 1 cụm từ,… nằm trong bài đọc

 • Câu hỏi 4: Xác định các thông tin có trong đề bài (Stated detail)
 • Câu hỏi 5: Xác định thông tin không xuất hiện trong đề bài (Unstated detail)
 • Câu hỏi 6: Xác định thông tin này đã được đề cập tại phần nào của đề bài (Where questions)
 • Câu hỏi 7: Suy luận, tìm hàm ý (Inference)
 • Câu hỏi 8: Tìm từ/ cụm từ được nhắc đến trong đề (Reference)

Câu hỏi từ vựng: Trong đề Vstep reading đây là những câu hỏi liên quan tới từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa của 1 từ trong bài

 • Câu hỏi 9: Tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa (synonyms & antonyms)

Câu hỏi liên quan đến giọng điệu, mục đích và khóa học trong bài viết. 

 • Câu hỏi 10: Tìm giọng điệu (tone), mục đích (purpose) và khóa học có liên quan (course)

Hướng dẫn cách làm bài đọc Vstep nhanh và chính xác

Mỗi dạng câu hỏi trong đề thi Vstep sẽ có cách giải quyết khác nhau. 

Câu hỏi 1 và câu hỏi 2: Tìm ý chính, xác định mục đích, tìm tiêu đề của bài đọc

Dạng câu hỏi thường gặp trong đề Vstep reading:

 • What is the topic of the passage?
 • What is the main idea of the passage?
 • What is the author’s main point in the passage?
 • Which of the following would be the best title?

Các bước đọc và trả lời câu hỏi:

 • Bước 1: Đọc các dòng đầu tiên và dòng cuối cùng của mỗi đoạn 
 • Bước 2: Tìm ý khái quát của đoạn trong các dòng vừa đọc và tìm mối liên hệ giữa các ý khái quát 
 • Bước 3: Đọc lướt nhanh toàn bài để kiểm tra xem đã tìm đúng nội dung chính hay chưa
 • Bước 4: Đọc kỹ 4 phương án và loại trừ các phương án chắc chắn sai

Mẹo làm bài: 

 • Câu trả lời thường nằm ở đầu hoặc cuối mỗi đoạn văn
 • Các ý chính hay tiêu đề phù hợp nhất với bài đọc sẽ không quá chung chung, không quá chi tiết và cũng không thể không được nhắc lại trong bài
 • Các câu hỏi dạng này nên làm sau khi đã trả lời toàn bộ các câu hỏi chi tiết trong bài để không lãng phí quá nhiều thời gian.  
vstep reading
Hướng dẫn cách tìm main idea cho bài đọc Vstep

Câu hỏi 3: Nhận diện cách sắp xếp bố cục của bài hoặc giọng điệu của tác giả

Dấu hiệu nhận biết các cách trình bày bố cục thường gặp của 1 đoạn văn Vstep Reading:

 • Trình bày theo trình tự thời gian (Time order): Trong đoạn văn thường có các từ như: Firstly, Secondly, Finally, Next, Then,…
 • Trình bày theo nguyên nhân và hệ quả (Cause and effect): Trong đoạn văn thường có các từ như: Because, Since, As, Lead to, Due to, As a result,…
 • Trình bày theo định nghĩa, ví dụ (Definition – Example): Trong đoạn văn thường có các từ như: Define, Mean, Indicate, Show,…
 • Trình bày theo dạng so sánh (Comparison and contrast): Dấu hiệu nhận biết là các từ: On the other hand, More, Less, Most,…
 • Trình bày theo vấn đề và giải pháp (Problem and Solution): Các dấu hiệu nhận biết: Cause, Result in, Deal with,…

Câu hỏi 4 và 5: Xác định các thông tin có hoặc không có trong đề bài

Các dạng câu hỏi thường gặp với đề tìm thông tin có trong bài

 • According to the passage…
 • It is stated in the passage…
 • Which of the following is true…

Với dạng câu hỏi tìm thông tin KHÔNG được đề cập/ thảo luận trong bài:

 • Which of the following is not stated?
 • Which of the following is not mentioned?
 • Which of the following is not discussed?
 • All of the following are true except

Hướng dẫn cách làm bài trong đề Vstep reading

 • Bước 1: Đọc kỹ 4 phương án A, B, C, D trong phần đáp án
 • Bước 2: Đọc lướt toàn bộ bài và tìm, gạch chân các keywords, cụm từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa đã được nhắc tới trong các phương án trên
 • Bước 3: Đọc các câu xung quanh keywords để hiểu nội dung của đoạn và chọn phương án chính xác

Mẹo làm bài: 

 • Đáp án thường sẽ không chứa đúng những keywords xuất hiện trong bài mà được viết dưới dạng từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa. 
 • Lưu ý đọc kỹ tránh nhầm lẫn giữa được và không được nhắc tới
 • Đọc câu hỏi và tìm các đoạn văn theo thứ tự từ trên xuống dưới. 

Câu hỏi 6: Xác định thông tin này đã được đề cập tại phần nào của đề bài (Where questions)

Câu hỏi của dạng bài này trong đề Vstep reading thường bắt đầu với cụm: “Where is the passage…?”

Các bước tìm đoạn văn chứa thông tin được đề cập trong đề Vstep readingnhư sau:

 • Bước 1: Xác định keywords của thông tin 
 • Bước 2: Đọc lướt các đáp án
 • Bước 3: Đọc 2-3 câu xung quanh những đoạn có chứa keywords để tìm đáp án chính xác nhất

Câu hỏi 7: Suy luận, tìm hàm ý (Inference) trong câu đưa ra

Các câu hỏi hay xuất hiện: 

 • It is implied that…
 • It is most likely that…
 • What probably happened…?

Câu trả lời cho câu hỏi này thường dựa vào ý hiểu của mình, tuy nhiên bạn có thể tìm dựa trên trình tự bài đọc:

 • Bước 1: Xác định từ khóa/ ý chính của bài
 • Bước 2: Sử dụng phương pháp Skimming – đọc lướt để xem từ then chốt của cả đoạn văn nằm ở phần nào.
 • Bước 3: Đọc các câu văn có chứa các từ then chốt đó.
 • Bước 4: Tìm đáp án phù hợp cho đoạn văn.
 • Bước 5: Dùng phương pháp loại trừ đi đáp án sai nhất.

Câu hỏi 8: Tìm từ/ cụm từ được nhắc đến trong đề

Câu hỏi dạng này sẽ thường bắt đầu như sau: “The word “A” in the passage refers to…”. Với câu hỏi này, thí sinh nên đọc lướt qua bài để tìm từ có chứa trong đoạn văn mà câu hỏi yêu cầu. 

Câu hỏi 9: Tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa 

Các câu hỏi thường gặp trong đề Vstep reading

 • What is the meaning of “A” in line “B”?
 • Which of the following words has the closest meaning with the “A” in line “B”?
 • Which of the following has the opposite meaning with the “A” in line “B”?

Với câu hỏi này, thí sinh nên dựa vào thông tin của các nội dung xung quanh đoạn có chứa từ đó để đoán nghĩa của từ. Bạn có thể dựa vào tiền tố hoặc hậu tố để loại trừ những phương án không phù hợp. Ví dụ với từ có tiền tố dis- ở đầu sẽ có tính phủ định, do đó những từ trái nghĩa với từ vựng đó sẽ phải mang nghĩa khẳng định.

Vstep reading
Dạng bài tìm từ đồng nghĩa – trái nghĩa thường xuất hiện trong đề Vstep reading

Câu hỏi 10: Câu hỏi liên quan đến giọng điệu, mục đích và khóa học

 • What is the tone of the passage? – Với dạng câu hỏi này, thí sinh tìm các tính từ biểu cảm thể hiện cảm xúc, quan điểm của tác giả.
 • What is the author’s purpose in this passage? – Thí sinh có thể chọn đáp án dựa trên các ý chính và phụ của bài đọc để tìm ra mục đích viết của tác giả.
 • In which course would this reading be assigned? – Với dạng câu hỏi “course”: Rút ra từ chủ đề và các ý phụ của đoạn văn để tìm ra đoạn văn có liên quan đến khóa học nào được đề cập trong đáp án.

Tổng hợp tài liệu, đề thi Vstep Reading có đáp án 

Với các dạng đề thi Vstep Reading kể trên, để có thể đạt được điểm số và chứng chỉ mong muốn, bạn cần ôn luyện với những tài liệu nâng cao và đề thi mô phỏng. Dưới đây là một số tài liệu tổng hợp giúp bạn luyện tập và vận dụng các mẹo làm bài trên đây:

Tài liệu nâng cao kỹ năng Reading Vstep

 • Sách 1001 Từ vựng tiếng Anh thông dụng cho kỳ thi Vstep (B1): Để nâng cao vốn từ vựng, đặc biệt là từ vựng cho bài thi Vstep, bạn hãy sử dụng cuốn sách này trong quá trình ôn thi. Từ vựng được chia thành 25 chủ đề với nhiều ví dụ trong ngữ cảnh cụ thể. Ngoài ra, sau mỗi chủ điểm người học sẽ được củng cố lại kiến thức với bài luyện tập tổng hợp
 • Luyện Kỹ Năng Đọc Hiểu Tiếng Anh: Cuốn sách được biên soạn bởi NXB Đại học Quốc gia giúp bạn nâng cao kỹ năng đọc hiểu với đầy đủ các dạng bài thường gặp và phương pháp xử lý câu hỏi trong đề đọc hiểu. Mỗi dạng bài đều có phần thực hành đi kèm để người đọc có thể luyện tập vận dụng ngay những mẹo đã học. 

Bộ đề thi Vstep Reading có đáp án

Tham khảo: 11+ tài liệu ôn thi Vstep và lộ trình tự ôn Vstep điểm cao

Ôn thi Vstep cấp tốc ở đâu đảm bảo chất lượng?

Kỹ năng Reading là kỹ năng mà thí sinh có thể tự học tại nhà một cách dễ dàng Tuy nhiên nếu muốn đẩy nhanh tốc độ học, chinh phục được chứng chỉ ngay từ lần đầu thi thì bạn nên tìm tới các lớp học thêm với giảng viên chuyên nghiệp

Trang Tuyển Sinh là nền tảng đào tạo, ôn thi chứng chỉ Tiếng Anh Vstep cấp tốc với tỷ lê hơn 99% học viên đỗ chứng chỉ B1, B2 ngay từ lần thi đầu tiên. Chương trình học được biên soạn dành riêng cho nhóm đối tượng mất gốc, muốn ôn thi cấp tốc, tập trung bám sát nội dung đề thi, không học lan man hay dài dòng. Đặc biệt, học viên được hướng dẫn làm đề chi tiết, nắm được các mẹo giúp làm đề nhanh và chuẩn. Chỉ với 10 buổi tương đương 20 giờ học, thí sinh sẽ nắm vững toàn bộ đề thi và tự tin chinh phục mức điểm khá – giỏi. 

Trang Tuyển Sinh là đơn vị đầu tiên cam kết đầu ra B1, B2 Tiếng Anh với học viên bằng hợp đồng văn bản. Trong trường hợp học viên chưa đỗ chứng chỉ trong lần thi đầu tiên sẽ được miễn phí học lại – ôn thi lại cho tới khi nào thi đỗ. 

Tham khảo thêm thông tin về lớp học ôn thi B1, B2 Tiếng Anh cấp tốc cam kết đầu ra theo địa chỉ:

Trang Tuyển Sinh

 • Số 15-17, ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
 • Số 352 đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, TPHCM
 • Hotline: 096.999.8170 – 0989.880.545
 • Website: trangtuyensinh.vn
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan

chat

Phòng Tuyển SinhHỗ trợ 24/7

Hotline: O96 999 8170

Xin chào! Bạn có cần chúng tôi hỗ trợ gì không, đừng ngại hãy đặt câu hỏi để được tư vấn ngay

Vui lòng chọn khu vực thi của bạn và điền thông tin để bắt đầu nhận tư vấn