Chức danh nghề nghiệp

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp biên tập viên, phóng viên

Chức danh nghề nghiệp biên tập viên là tên gọi thể hiện năng lực, trình độ chuyên môn của các viên chức hoạt động trong lĩnh vực nghề nghiệp biên tập viên. Vậy mã số và các hạng chuẩn chức danh nghề nghiệp biên tập viên được quy định như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết thông qua bài viết sau đây nhé!

Mã số chức danh nghề nghiệp phóng viên, biên tập viên

Mã số chức danh nghề nghiệp biên tập viên và phóng viên được quy định tại Điều 2 Thông tư 11/2016 TTLT- BTTTT-BNV. Cụ thể như sau:

Chức danh nghề nghiệpHạngMã số
Biên tập viênBiên tập viên hạng IV.11.01.01
Biên tập viên hạng IIV.11.01.02
Biên tập viên hạng IIIV.11.01.03
Phóng viênPhóng viên hạng IV.11.01.04
Phóng viên hạng IIV.11.01.05
Phóng viên hạng IIIV.11.01.06

Xem thêm:

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp biên tập viên

Tiêu chuẩn chuẩn chung chức danh nghề nghiệp phóng viên, biên tập viên:

  • Chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và địa phương về thông tin và truyền thông.
  • Luôn có tinh thần trung thực, khách quan, tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao, thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của người viên chức trong hoạt động nghề nghiệp.
  • Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nghề nghiệp.
  • Không lạm dụng vị trí công tác, nhiệm vụ được phân công để trục lợi; đoàn kết, sáng tạo, sẵn sàng tiếp thu, học hỏi cái mới, tự nâng cao trình độ; có ý thức phối hợp, giúp đỡ đồng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác.
  • Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học để phát triển nghề nghiệp và nâng cao trình độ.
chức danh nghề nghiệp phóng viên
Mã số chức danh nghề nghiệp biên tập viên, phóng viên

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp biên tập viên

Tiêu chuẩnBiên tập viên hạng IBiên tập viên hạng IIBiên tập viên hạng III
Nhiệm vụNhiệm vụ trong lĩnh vực báo chí:

– Chủ trì xây dựng phương hướng, kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo

– Thực hiện các nguồn tư liệu, tài liệu, tin, bài, đề tài, kịch bản, tác phẩm văn học theo phương hướng, kế hoạch và yêu cầu của đơn vị.

– Chủ trì tổ chức, tuyển chọn, biên tập nhằm nâng cao chất lượng tư tưởng, nghệ thuật, khoa học

– Chịu trách nhiệm về nội dung các bản thảo thuộc lĩnh vực được phân công.

– Tiến hành viết tin, bài. Lời nói đầu, tựa đề, giới thiệu cho chuyên mục mình phụ trách.

– Thuyết minh về chủ đề, theo dõi quá trình dàn dựng, xây dựng.

– Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tác phẩm thuộc lĩnh vực của mình phụ trách.

– Xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho biên tập viên hạng dưới.

– Chủ trì đội ngũ cộng tác viên, tạo điều kiện để tác giả hoàn thành bản thảo.

Nhiệm vụ trong lĩnh vực xuất bản:

– Xây dựng chiến lược, kế hoạch khai thác, tổ chức đề tài bản thảo theo định hướng của nhà xuất bản.

– Xây dựng đề tài, bản thảo trọng tâm, nhiệm vụ của nhà xuất bản, chịu trách nhiệm nội dung thuộc nhiệm vụ.

– Phối hợp với biên tập viên các bộ phận để in ấn nội dung, minh họa, thiết kế….

– Xây dựng đội ngũ tác giải, cộng tác viên chiến lực của nhà sản xuất.

– Chủ trì tổng kết chuyên môn, nghiệp vụ biên tập – xuất bản; soạn thảo nội dung cho Hội thảo nghiệp vụ chuyên ngành trong và ngoài nước.

– Chủ trì xây dựng Mục tiêu, nội dung, tài liệu được phân công để bồi dưỡng nghiệp vụ biên tập cho Biên tập viên hạng thấp hơn.

Nhiệm vụ trong lĩnh vực báo chí:

– Khai thác, chủ trì tổ chức khai thác các nguồn tư liệu, tài liệu, tin, bài, đề tài, kịch bản, tác phẩm văn học theo phương hướng, kế hoạch và yêu cầu của đơn vị.

– Nhận xét, tuyển chọn, biên tập nhằm nâng cao chất lượng tư tưởng, nghệ thuật, khoa học; chịu trách nhiệm về nội dung bản thảo.

– Viết và tổ chức viết tin, bài, lời nói đầu, lời tựa, bài phê bình, giới thiệu chuyên Mục do mình phụ trách.

– Thuyết minh về chủ đề tư tưởng, chỉ dẫn các yêu cầu trình bày kỹ thuật, mỹ thuật; theo dõi quá trình dàn dựng, sản xuất.

– Viết nội dung tuyên truyền, quảng bá, quảng cáo, tập hợp, phân tích ý kiến, dư luận của người xem, người đọc, người nghe, người phê bình về nội dung và hình thức các tác phẩm, bài viết thuộc lĩnh vực được phân công, đề xuất biện pháp xử lý.

– Chủ trì tổ chức đội ngũ cộng tác viên, tạo Điều kiện để tác giả hoàn thành bản thảo.

– Tổng kết chuyên môn nghiệp vụ; tham gia chuẩn bị nội dung các hội thảo nghiệp vụ chuyên ngành ở trong và ngoài nước

– Hướng dẫn nghiệp vụ cho biên tập viên hạng dưới.

Nhiệm vụ trong lĩnh vực xuất bản:

– Xây dựng chiến lược, kế hoạch khai thác, tổ chức đề tài bản thảo theo định hướng của nhà xuất bản (ngắn hạn, trung hạn).

– Lựa chọn, khai thác đề tài và biên tập nội dung xuất bản phẩm đạt chất lượng; chịu trách nhiệm về nội dung bản thảo thuộc lĩnh vực được phân công.

– Xây dựng và triển khai đúng tiến độ kế hoạch bản thảo, hoàn thành định mức được giao, đảm bảo chất lượng nội dung xuất bản phẩm.

– Tham gia tổ chức biên tập bản thảo theo nhóm (bao gồm cả biên tập nội dung, kỹ – mỹ thuật).

– Phát triển mạng lưới tác giả và cộng tác viên của nhà xuất bản;

– Hướng dẫn biên tập viên về công tác biên tập.

Nhiệm vụ trong lĩnh vực báo chí:

– Khai thác, tổ chức các nguồn tư liệu, tài liệu, tin bài, đề tài, kịch bản và các tác phẩm văn học theo phương hướng, kế hoạch và yêu cầu.

– Nhật xét, biên tập nhằm nâng cao chất lượng tư tưởng, nghệ thuật, khoa học và chịu trách nhiệm về nội dung bản thảo.

– Chuẩn bị nội dung tuyên truyền, quảng bá, quảng cáo, tập hợp, phân tích ý kiến, dư luận của người xem, người đọc, người nghe, người phê bình về nội dung và hình thức các tác phẩm, bài viết do mình biên tập.

– Tổ chức đội ngũ cộng tác viên, tạo Điều kiện để tác giả hoàn thành bản thảo.

– Tham gia tổng kết chuyên môn nghiệp vụ.

Nhiệm vụ trong lĩnh vực sản xuất:

– Lựa chọn, khai thác đề tài và biên tập nội dung bản thảo xuất bản phẩm đảm bảo chất lượng.

– Thực hiện việc biên tập đúng tiến độ kế hoạch bản thảo, hoàn thành định mức được giao; chịu trách nhiệm về nội dung bản thảo được phân công biên tập.

– Đề xuất, giới thiệu tác giả, cộng tác viên để thực hiện kế hoạch xuất bản hằng năm

– Tham gia tổ chức biên tập bản thảo theo nhóm (bao gồm cả biên tập nội dung kỹ mỹ thuật).

– Viết bài giới thiệu nội dung cuốn sách biên tập, tham gia hoạt động tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị cho cuốn sách biên tập; bước đầu biết phân tích thị trường sách thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình.

– Tham gia nghiên cứu Đề tài khoa học cấp cơ sở liên quan đến hoạt động xuất bản.

Chứng chỉ đào tạoTốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí trở lên.

Bằng ngoại ngữ bậc 4 tương đương B2 theo khung năng lực 6 bậc áp dụng tại Việt Nam.

Có chứng chỉ tin học theo thông tư 03/2014.

Có bằng cao cấp lý luận chính trị

Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng I.

Tốt nghiệp bằng đại học chuyên ngành báo chí.

Có bằng ngoại ngữ chuyên báo chí. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác cần trải qua lớp đào tạo nghiệp vụ báo chí, xuất bản.

Bằng ngoại ngữ B1 theo khung năng lực 6 bậc

Có bằng tin học theo thông tư 03/2014.

Có bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên.

Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp biên tập viên hạng II.

Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp

Có bằng ngoại ngữ A2

Có chứng chỉ tin học theo thông tư 03/2014.

Có bằng sơ cấp lý luận chính trị

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ biên tập viên hạng III.

Chuyên môn, nghiệp vụNắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành; những thành tựu mới, các sự kiện quan trọng của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội.

Thành thạo các nghiệp vụ chuyên ngành, các loại hình nghệ thuật, vận dụng hiệu quả vào công việc mình đảm nhận.

Đã chủ trì ít nhất 4 tác phẩm được hội đồng nghệ thuật, khoa học chuyên ngành thừa nhận. Hoặc ít nhất 2 công trình lý luận, nghiên cứu lý luận khoa học.

Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành; những thành tựu mới, các sự kiện quan trọng của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội.

Thành thạo về nghiệp vụ chuyên ngành; về các loại hình văn hóa, nghệ thuật; về xã hội học và vận dụng có hiệu quả vào việc biên tập.

Đã chủ trì biên tập ít nhất 02 (hai) tác phẩm được Hội đồng nghệ thuật, khoa học chuyên ngành thừa nhận hoặc đạt giải thưởng; hoặc tham gia viết chuyên đề trong ít nhất 01 (một) công trình lý luận, nghiên cứu lý luận về khoa học nghiệp vụ chuyên ngành.

Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành; những thành tựu mới, các sự kiện quan trọng của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội;

Thành thạo nghiệp vụ chuyên ngành; về xã hội học và vận dụng có hiệu quả vào việc biên tập.

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phóng viên

Tiêu chuẩnPhóng viên hạng IPhóng viên hạng IIPhóng viên hạng III
Nhiệm vụChủ trì xây dựng kế hoạch, kịch bản các tác phẩm báo chí.

Tổ chức chỉ đạo và thực hiện viết, chụp ảnh, quay phim các thể loại báo chí có nội dung tổng hợp, chủ đề lớn thuộc nhiều lĩnh vực có độ phức tạp cao hơn.

Viết bình luận, xã luận có nội dung liên quan đến trong nước và thế giới.

Biên tập, xét duyệt tin bài trước khi đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung các tin, bài đó.

Tổ chức và củng cố mạng lưới thông tin viên, cộng tác viên thuộc nhiệm vụ được phân công.

Chuẩn bị nội dung trao đổi nghiệp vụ báo chí trong nước và quốc tế.

Xây dựng Mục tiêu, chương trình, tư liệu và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho các hạng phóng viên thấp hơn.

Tham gia hội đồng xét duyệt chuyển hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho phóng viên hạng dưới.

Xây dựng kế hoạch, đề cương, phát hiện nêu chủ đề tin bài theo phân công

Tổ chức thực hiện và viết, chụp ảnh, quay phim tin, bài đạt chất lượng khá và chịu trách nhiệm cá nhân về tác phẩm báo chí của mình.

Phát hiện và đề xuất được các vấn đề để xây dựng kế hoạch biên tập.

Viết bài bình luận có nội dung phức tạp trung bình.

Phát hiện và giới thiệu thông tin viên, hướng dẫn cộng tác viên viết theo đề cương đã duyệt.

Tham gia biên soạn chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức hạng dưới.

Tham gia chuẩn bị nội dung và trao đổi nghiệp vụ báo chí trong nước và ngoài nước.

Xây dựng đề cương, thực hiện viết tin, bài theo phân công và hướng dẫn của trưởng ban biên tập.

Viết, chụp ảnh và quay phim các loại tin, phóng sự, Điều tra có nội dung phức tạp trung bình và chịu trách nhiệm cá nhân về tác phẩm báo chí của mình.

Tổ chức làm việc với thông tin viên, giao dịch đặt viết tin, bài theo đề cương đã được duyệt.

Chứng chỉ đào tạoCó bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí trở lên.

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Có trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

Có bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị.

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Phóng viên hạng I.

Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên.

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

Có bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên.

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Phóng viên hạng II.

Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo ch.

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

Sơ cấp lý luận chính trị trở lên.

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Phóng viên hạng III.

Chuyên môn nghiệp vụNắm vững quan Điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về các vấn đề đối nội và đối ngoại; về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và thế giới.

Thành thạo về nghiệp vụ chuyên ngành, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định của Luật Báo chí và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Đã chủ trì ít nhất 04 (bốn) tác phẩm được Hội đồng nghệ thuật, khoa học chuyên ngành thừa nhận hoặc đạt giải thưởng; hoặc chủ trì ít nhất 02 (hai) công trình lý luận, nghiên cứu lý luận về khoa học nghiệp vụ chuyên ngành (cấp Bộ hoặc tương đương).

Về tiêu chí chuyên môn nghiệp vụ cơ bản giống với chức danh nghề nghiệp phóng viên hạng I.

Khác ở điểm là đã chủ trì ít nhất 02 (hai) tác phẩm được Hội đồng nghệ thuật, khoa học chuyên ngành thừa nhận hoặc đạt giải thưởng; hoặc tham gia viết chuyên đề trong ít nhất 01 (một) công trình lý luận, nghiên cứu lý luận về khoa học nghiệp vụ chuyên ngành (cấp Bộ hoặc tương đương).

Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ được phân công; nội dung của Luật Báo chí.

Thành thạo về nghiệp vụ chuyên ngành; về tổ chức, hoạt động của ngành, đơn vị, địa phương, cơ sở có liên quan đến nhiệm vụ được phân công và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định của Luật Báo chí và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Với những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp, hy vọng quý anh/ chị nắm rõ mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp biên tập viên, phóng viên. Chúc các bạn thành công hơn với vị trí mà mình đang và sẽ đảm nhận.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan