Chức danh nghề nghiệp

Chức danh nghề nghiệp hạng 1, 2, 3, 4 và tiêu chuẩn thăng hạng

Hạng chức danh nghề nghiệp viên chức bao gồm hạng I, II, III, IV. Mỗi một hạng sẽ có những tiêu chuẩn riêng. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được quy định như thế nào? Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết về các vấn đề này nhé.

Chức danh nghề nghiệp hạng 1

Hạng chức danh nghề nghiệp là thể hiện cấp bậc, trình độ của năng lực, chuyên môn nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực hoạt động. Cách xác định hạng của chức danh nghề nghiệp là dựa theo các quy định của pháp luật Việt Nam, căn cứ vào các tiêu chuẩn nhiệm vụ, trình độ đào tạo, chuyên môn, nghiệp vụ. 

Chức danh nghề nghiệp hạng I là hạng cao nhất. Chức danh nghề nghiệp hạng I đòi hỏi người giữ hạng phải có những tiêu chuẩn nhất định, nổi bật hơn các hạng còn lại.

Trong đó, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng I viên chức bao gồm các nội dung nêu tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 115/2020 như:Tên của chức danh nghề nghiệp;

 • Nhiệm vụ bao gồm những công việc cụ thể phải thực hiện có mức độ phức tạp phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp;
 • Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp;
 • Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng;
 • Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định 101/2017/NĐ-CP, chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức có thời gian thực hiện tối thiểu là 06 tuần và tối đa là 08 tuần.

Ví dụ: Chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I được xét thăng hạng từ hạng II trở lên. Hệ số lương của viên chức hạng 1: Từ 4.4 đến hệ số lương 6.78.

Tiêu chuẩn chung của chức danh nghề nghiệp hạng I giáo viên: Phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao. Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp, có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghiệp vụ hạng I.

chức danh nghề nghiệp hạng i là gì
Chức danh nghề nghiệp hạng I

Xem thêm:

Chức danh nghề nghiệp hạng 2 

Chức danh nghề nghiệp nghiệp hạng II được xét thăng hạng từ hạng 3 lên. Điều kiện thăng hạng 3 lên hạng 2 sẽ là:

 • Đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức.
 • Có năng lực chuyên môn theo quy định trong từng lĩnh vực.
 • Có bằng cấp chuyên ngành phù hợp.
 • Có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo thông tư mới nhất.
 • chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng II thuộc lĩnh vực hoạt động.

Ngoài ra điều kiện để thăng hạng 2 là các bạn phải tham gia đầy đủ khóa bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp. Được cấp chứng chỉ hạng 2.

Chức danh nghề nghiệp hạng 3 

Chức danh nghề nghiệp hạng III được xét thăng hạng từ hạng II lên. Việc xét thăng hạng 4 lên hạng 3 phải thực hiện trong cùng một lĩnh vực.

Ví dụ: Xét hạng 4 giảng viên lên hạng 3 giảng viên. Hoặc xét thăng hạng từ giáo viên THCS hạng 4 lên giáo viên THCS hạng 3.

Điều kiện thăng hạng 4 lên hạng 3:

Viên chức được xét thăng hạng 4 lên hạng 3 phải đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng 3 theo quy định. Đáp ứng các tiêu chuẩn về chuyên môn, chứng chỉ bồi dưỡng cụ thể như sau:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực mình đảm nhận.
 • Có chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng 3.
Chức danh nghề nghiệp hạng III
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng 3

Chức danh nghề nghiệp hạng 4

Chức danh nghề nghiệp hạng IV là hạng thấp nhất trong lĩnh vực giáo dục, được quy định cho hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

Tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp hạng 4 là:

 • Đáp ứng các tiêu chuẩn chung về phẩm chất đạo đức lĩnh vực mình hoạt động.
 • Tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, quy định ngành nghề mình đảm nhận.
 • Có đầy đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao
 • Tốt nghiệp bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp.
 • Có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo quy định
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng IV.

Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì thăng hạng chức danh nghề nghiệp là việc viên chức được bổ nhiệm giữ chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn trong cùng một ngành, lĩnh vực.

Các quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm: Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP; thông tư 12/2012 của Bộ Nội Vụ…

Thăng hạng gv có cần chứng chỉ ngoại ngữ không?

Thăng hạng giáo viên có cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học không? Đây là một trong những điều khiến rất nhiều người thắc mắc.

Theo thông tư mới số 01, 02, 03, 04 thì đã chính thức bỏ yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho thầy cô giáo trong tiêu chuẩn trình độ đào tạo. Thay vào đó đề cập đến yêu cầu này trong tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

các hạng chức danh nghề nghiệp
Thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp

Hướng dẫn thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Bước 1: Căn cứ vào kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, xét thăng hạng đã phê duyệt để ra thông báo cho các đơn vị.

Bước 2: Đơn vị sự nghiệp công lập lập danh sách, hồ sơ viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo danh mục vị trí làm việc và cơ cấu chức danh nghề nghiệp.

Bước 3: Dựa vào thời hạn, ban ngành có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ, danh sách gửi Sở nội vụ.

Bước 4: Quyết định thành lập hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp; quyết định danh sách. Thông báo lý do cho các trường hợp không đủ điều kiện dự thi.

Bước 5: Thông báo điểm thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Ngay sau khi có kết quả điểm thi của viên chức dự thi thăng hạng, Hội đồng có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân dân Thành phố.

Trong vòng 10 ngày từ ngày có thông báo điểm, người dự thi có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo. Trong vòng 10 ngày từ ngày nhận được đơn phúc khảo Hội đồng có trách nhiệm chấm phúc khảo và thông báo cho học viên.

Bước 6: Chủ tịch Ủy ban nhân Thành phố ra quyết định công nhận kết quả thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp.

Hồ sơ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Hồ sơ thi thăng hạng bao gồm:

 • 01 Đơn đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
 • 04 ảnh 3.4 chụp mới nhất ghi rõ thông tin chi tiết mặt sau ảnh.
 • 01 Bản sơ yếu lý lịch của viên chức có xác nhận của cơ quan sử dụng hoặc quản lý viên chức (theo mẫu).
 • 01 Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý.
 • 01 Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi.

Như vậy, bài viết này chúng tôi đã mang đến cho các bạn những thông tin cơ bản về các hạng chức danh nghề nghiệp hạng 1, 2, 3, 4. Hy vọng các bạn sẽ đạt được những hạng chức danh nghề nghiệp cao nhất!

Rate this post

Trịnh Huyền Thanh

Là tác giả nổi tiếng của website Trang Tuyển Sinh (Trangtuyensinh.vn), Trịnh Huyền Thanh đã dành 5 năm để nghiên cứu và tích lũy những kiến thức quý giá về Chứng chỉ tiếng Anh . Cô chia sẻ các bài viết giàu thông tin với độc giả của mình và đã tạo dựng được danh tiếng trong lĩnh vực này. Bài viết của cô được đánh giá cao về độ chi tiết và hữu ích, mang đến cho người đọc những thông tin chính xác và đáng tin cậy.Bên cạnh khả năng viết xuất sắc, Trịnh Huyền Thanh còn được khen ngợi vì cách tiếp cận công việc đầy nhiệt huyết và tận tâm. Cô không ngừng tìm kiếm những kiến thức mới để cung cấp cho độc giả những thông tin cập nhật và chính xác nhất. Những đóng góp của cô đã biến Trangtuyensinh.vn thành một nguồn tài nguyên quý giá cho người học tiếng Anh, giúp họ cảm thấy tự tin và thành công hơn trong học tập và thi cử.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan

chat

Phòng Tuyển SinhHỗ trợ 24/7

Hotline: O96 999 8170

Xin chào! Bạn có cần chúng tôi hỗ trợ gì không, đừng ngại hãy đặt câu hỏi để được tư vấn ngay

Vui lòng chọn khu vực thi của bạn và điền thông tin để bắt đầu nhận tư vấn