ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

 

KHÓA BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

NGẠCH CHUYÊN VIÊN

❖ Công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương (bao gồm cả công chức dự bị) chưa tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

❖ Các đối tượng chuyển từ cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sang cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhưng chưa được bồi dưỡng kiến thức nhà nước.

❖ Công chức, viên chức ngạch cán sự hoặc tương đương có thời gian công tác giữ ngạch tối thiểu 3 năm trở lên.

❖ Công chức quản lý cấp phòng hoặc tương đương.

KHÓA BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

NGẠCH CHUYÊN VIÊN

❖ Công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương (bao gồm cả công chức dự bị) chưa tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

❖ Các đối tượng chuyển từ cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sang cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhưng chưa được bồi dưỡng kiến thức nhà nước.

❖ Công chức, viên chức ngạch cán sự hoặc tương đương có thời gian công tác giữ ngạch tối thiểu 3 năm trở lên.

❖ Công chức quản lý cấp phòng hoặc tương đương.

CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN
BẠN CẦN SỞ HỮU CHỨNG CHỈ ĐỂ
NHƯNG LẠI CHƯA CÓ CHỨNG CHỈ
NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ
Nâng cao năng lực Quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu cải cách hành chính và quy định của Bộ Nội vụ.
CHƯA CÓ KHÓA HỌC PHÙ HỢP
Các khóa bồi dưỡng trực tiếp không phù hợp bởi bạn không có nhiều thời gian, thời gian học kéo dài, lan man tốn thời gian.
CHUẨN HÓA KIẾN THỨC
Chuẩn hóa ngạch chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với thời gian làm việc và vị trí công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.
CẦN CHỨNG CHỈ GẤP
Thủ tục đăng ký học và thi rườm rà, tốn thời gian. Bạn cần bổ sung chứng chỉ gấp theo yêu cầu của đơn vị chủ quản.
THĂNG TIẾN TRONG CÔNG VIỆC
Là cơ sở và điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức hoàn thiện hồ sơ nâng ngạch, nâng lương.
BỊ LỪA ĐẢO, TỐN KÉM
Bạn tốn chi phí để bao đậu, mua chứng chỉ. Nhưng là chứng chỉ giả, ảnh hưởng đến công việc và mất thời gian, chi phí.
CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN
BẠN CẦN SỞ HỮU CHỨNG CHỈ
NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ
Nâng cao năng lực Quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu cải cách hành chính và quy định của Bộ Nội vụ.
CHUẨN HÓA KIẾN THỨC
Chuẩn hóa ngạch chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với thời gian làm việc và vị trí công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.
THĂNG TIẾN TRONG CÔNG VIỆC
Là cơ sở và điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức hoàn thiện hồ sơ nâng ngạch, nâng lương.
NHƯNG CHƯA THI ĐẠT BỞI
CHƯA CÓ KHÓA HỌC PHÙ HỢP
Các khóa bồi dưỡng trực tiếp không phù hợp bởi bạn không có nhiều thời gian, thời gian học kéo dài, lan man tốn thời gian.
CẦN CHỨNG CHỈ GẤP
Thủ tục đăng ký học và thi rườm rà, tốn thời gian. Bạn cần bổ sung chứng chỉ gấp theo yêu cầu của đơn vị chủ quản.
BỊ LỪA ĐẢO, TỐN KÉM
Bạn tốn chi phí để bao đậu, mua chứng chỉ. Nhưng là chứng chỉ giả, ảnh hưởng đến công việc và mất thời gian, chi phí.
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

PHẦN I: NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Gồm 08 chuyên đề giảng dạy và 01 chuyên đề báo cáo, với tổng thời lượng là 108 tiết;

PHẦN II: KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Gồm 01 chuyên đề giảng dạy, báo cáo, ôn tập, kiểm tra, với tổng thời lượng là 36 tiết;

PHẦN III: NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN

Gồm 07 chuyên đề, ôn tập, kiểm tra với tổng thời lượng là 122 tiết;

PHẦN I: KẾT THÚC KHÓA HỌC

Khai giảng, đi thực tế, viết tiểu luận tình huống, bế giảng: 54 tiết.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

LỘ TRÌNH HỌC:
Khóa học kéo dài 6-8 tuần
HÌNH THỨC HỌC:
Học offline & online qua phần mềm Trans, Google meet
LỊCH HỌC:
Từ 19:30-21:00 các ngày trong tuần và T7-CN
Học viên cũ và đăng ký theo nhóm, vui lòng liên hệ để nhận ưu đãi và hỗ trợ riêng.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
❖ LỘ TRÌNH HỌC: Khóa học kéo dài 6-8 tuần
❖ HÌNH THỨC HỌC: Học Offline & Online qua phần mềm Trans, Google meet
❖ LỊCH HỌC: Từ 19:30-21:00 các ngày trong tuần và cả ngày T7, CN
Học viên cũ và đăng ký theo nhóm, vui lòng liên hệ để nhận ưu đãi và hỗ trợ riêng.
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

PHẦN I: NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Gồm 08 chuyên đề giảng dạy và 01 chuyên đề báo cáo, với tổng thời lượng là 108 tiết;

PHẦN II: KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Gồm 01 chuyên đề giảng dạy, báo cáo, ôn tập, kiểm tra, với tổng thời lượng là 36 tiết;

PHẦN III: NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN

Gồm 07 chuyên đề, ôn tập, kiểm tra với tổng thời lượng là 122 tiết;

PHẦN I: KẾT THÚC KHÓA HỌC

Khai giảng, đi thực tế, viết tiểu luận tình huống, bế giảng: 54 tiết.

CHỨNG CHỈ CHUYÊN VIÊN ĐEM LẠI NHIỀU LỢI ÍCH

Trang bị, cập nhật kiến thức về quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc cho cán bộ, công chức, viên chức. Giúp người học thực hiện tốt công việc ở vị trí được bổ nhiệm.

Tăng cường ý thức, nâng cao năng lực công tác trong nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao của cán bộ, công chức, viên chức, hỗ trợ hoàn thành công tác phục vụ nhân dân tốt hơn.

Cung cấp kiến thức chuẩn hóa ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội Vụ.

Là điều kiện để xem xét các quyết định bổ nhiệm viên chức tại các đơn vị chủ quản; giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhà nước. Thăng tiến, phát triển sự nghiệp.

CHỨNG CHỈ CHUYÊN VIÊN ĐEM LẠI NHIỀU LỢI ÍCH

Trang bị, cập nhật kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc cho cán bộ, công chức, viên chức. Giúp người học thực hiện tốt công việc ở vị trí được bổ nhiệm

Tăng cường ý thức, nâng cao năng lực công tác trong nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao của cán bộ, công chức, viên chức, hỗ trợ hoàn thành công tác phục vụ nhân dân tốt hơn.

Cung cấp kiến thức chuẩn hóa ngạch chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội Vụ.

Là điều kiện để xem xét các quyết định bổ nhiệm viên chức; giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhà nước. Thăng tiến, phát triển sự nghiệp.

ƯU ĐIỂM KHI ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

ĐÀO TẠO LINH HOẠT

Thời gian tổ chức các lớp ôn tập và lịch thi liên tục. Hỗ trợ ôn tập trực tuyến cho học viên không ở xa hoặc không có điều kiện tham gia học trực tiếp. Thủ tục đăng ký online nhanh gọn.Cam kết hỗ trợ học viên tới khi nhận chứng chỉ.

GIẢNG DẠY CHẤT LƯỢNG

Là các giảng viên Trường học viện quản lý giáo dục ,Học Viện Hành Chính Quốc Gia và Trường cán bộ quản lý văn hóa thể thao và du lịch tham gia giảng dạy. Đem đến những giờ học chất lượng và hiệu quả nhất.

NHANH CHÓNG & TIẾT KIỆM

Khóa ôn tập kéo dài 6 tuần. Học viên được hỗ trợ rút ngắn thời gian học nếu cần chứng chỉ gấp. Sau khi hoàn thành chương trình có lịch thi luôn. Cam kết chỉ thu học phí 01 lần duy nhất, cũng cấp học liệu miễn phí, không phát sinh thêm chi phí.

CAM KẾT ĐỒNG HÀNH:

Là đơn vị liên kết với Học viện Hành chính Quốc gia, ĐH Nội vụ - các cơ quan có đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hành chính cho cán bộ công chức, viên chức . Cam kết hỗ học viên thi đạt bằng hợp đồng

CÁC ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG CHỈ CHUẨN BỘ NỘI VỤ
Previous slide
Next slide
✔ Trường Cán bộ Quản lý Văn hóa, Thể thao và du lịch
✔ Học viện Hành chính Quốc gia
✔ Học viện Quản lý Giáo dục
✔ Trường Đại học Nội vụ
✔ Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Thông tin & Truyền thông
Cùng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương được phép tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ chuyên viên.
HỒ SƠ & THỦ TỤC ĐĂNG KÝ
ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỌC
❖ Nộp hồ sơ, lệ phí học đúng thời hạn
❖ Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chuyên viên
❖ Có đủ thời gian giữ ngạch cán sự hoặc tương đương 6 năm trở lên ( Không kể thời gian tập sự)
❖ Tham gia học đầy đủ khóa bồi dưỡng chứng chỉ chuyên viên. Tổng điểm các môn thi đạt từ 5 điểm trở lên tính theo thang điểm 10
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
❖ 01 Phiếu đăng ký
❖ 01 Quyết định cử đi học của cơ quan (nếu có).
❖ 01 photo công chứng bằng tốt nghiệp.
❖ 01 quyết định lương gần nhất hoặc quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động còn thời hạn công chứng.
❖ 03 ảnh chân dung cỡ 3x4cm.
❖ 01 Chứng minh/ căn cước photo công chứng.
CAM KẾT CỦA TRUNG TÂM
❖ Phôi do Bộ Nội vụ cấp, có giá trị toàn quốc
❖ Lưu hồ sơ gốc, có số hiệu chứng chỉ rõ ràng
❖ Tổ chức học và thi liên tục. Thu học phí 01 lần duy nhất, không phát sinh chi phí.
❖Có hợp đồng đào tạo đảm bảo quyền lợi cho học viên
LỘ TRÌNH HỌC NHANH CHÓNG
BƯỚC 1
TIẾP NHẬN THÔNG TIN
Chúng tôi là đơn vị đầu tiên cam kết hỗ trợ học viên thi đạt bằng hợp đồng. Học viên được hỗ trợ ôn tập đến khi thi đạt chứng chỉ. Không phát sinh thêm chi phí.
BƯỚC 2
NỘP HỒ SƠ - LỆ PHÍ
Học viên nộp hoặc gửi hồ sơ đã được thông báo cùng lệ phí về địa chỉ: Số 17, ngõ 167 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội. Sau đó ký hợp đồng cam kết đào tạo của Trung tâm.
BƯỚC 3
HƯỚNG DẪN ÔN THI
Bộ phận đào tạo sẽ gửi email hướng dẫn học và tài liệu cho học viên. Sau đó sẽ liên hệ để thông báo cụ thể về thời lịch học, thời gian học cho học viên.
BƯỚC 4
TRƯỚC NGÀY DỰ THI
Bộ phận tào tạo sẽ liên hệ với học viên và thông báo SBD, ngày thi, lịch thi, địa điểm thi cụ thể để học chuẩn bị tốt nhất cho ngày thi.
BƯỚC 3
NHẬN KẾT QUẢ
Bộ phận đào tạo sẽ trao đổi với bạn về kết quả và phương thức nhận chứng chỉ để kết thúc đợt thi tuyển. Bảo lưu hồ sơ trên hệ thống.
ĐÁNH GIÁ TỪ HỌC VIÊN
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Đối với học viên ở xa, không có thời gian đến đăng ký trực tiếp tại trung tâm. Đội ngũ tư vấn sẽ hỗ trợ đăng ký online và thu lệ phí thi bằng hình thức chuyển khoản. Sau đó sẽ gửi hợp đồng cam kết đầu ra cho học viên về địa chỉ học viên đã cung cấp.

Trung tâm chỉ thu học phí 01 lần duy nhất. Cung cấp tài liệu học miễn phí, cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình học và thi.

Học viên có lý do nghỉ học, đã thông báo đầy đủ cho cán bộ quản lý lớp sẽ được sắp xếp học bù ghép lớp sau khi kết thúc khóa học. Cam kết hỗ trợ học viên học đủ số buổi học và hỗ trợ ôn tập thêm nếu đầu ra chưa đạt.

Chương trình cam kết đầu ra cho học viên đảm bảo nếu học viên chưa thể tham gia học ngay sau khi ký hợp đồng thì có thể bảo lưu khóa ôn tập trong vòng 6 tháng. Trung tâm sẽ có trách nhiệm hỗ trợ học viên học đủ số buổi học và ôn tập thêm cho tới khi thi đạt chứng chỉ.

Sau khi thi khoảng 01 tháng, nếu học viên có kết quả thi đạt sẽ được đội ngũ trợ giảng hỗ trợ nhận và gửi chứng chỉ tận tay. Hợp đồng đào tạo cũng có hiệu lực đến khi học viên nhận chứng chỉ. Đảm bảo quyền lợi học viên tỏng suốt quá trình học và thi chứng chỉ.

ĐỐI TÁC
chat

Phòng Tuyển SinhHỗ trợ 24/7

Hotline: O96 999 8170

Xin chào! Bạn có cần chúng tôi hỗ trợ gì không, đừng ngại hãy đặt câu hỏi để được tư vấn ngay

Vui lòng chọn khu vực thi của bạn và điền thông tin để bắt đầu nhận tư vấn