KHÓA BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

❖ Cán bộ, công chức, viên chức có mã ngạch 01-002 và tương đương;

❖ Cán bộ làm trong các tổ chức Đảng và đoàn thể có mức lương từ 3.33 trở lên;

❖ Cán bộ, công chức, viên chức có ít nhất 6 năm giữ ngạch chuyên viên và các đối tượng khác có nhu cầu tham gia khóa học.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

 

KHÓA BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

❖ Cán bộ, công chức, viên chức có mã ngạch 01-002 và tương đương;

❖ Cán bộ làm trong các tổ chức Đảng và đoàn thể có mức lương từ 3.33 trở lên;

❖ Cán bộ, công chức, viên chức có ít nhất 6 năm giữ ngạch chuyên viên và các đối tượng khác có nhu cầu tham gia khóa học.

BẠN CẦN CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN

NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ

Nâng cao năng lực Quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu cải cách hành chính và quy định của Bộ Nội vụ.

CHUẨN HOÁ KIẾN THỨC

Chuẩn hóa ngạch chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với thời gian làm việc và vị trí công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.

THĂNG TIẾN TRONG CÔNG VIỆC

Là cơ sở và điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức hoàn thiện hồ sơ nâng ngạch, nâng lương. Thăng tiến trong công việc.

NHƯNG CHƯA THI ĐẠT CHỨNG CHỈ

CHƯA CÓ KHÓA HỌC PHÙ HỢP

Các khóa bồi dưỡng trực tiếp không phù hợp bởi bạn không có nhiều thời gian, thời gian học kéo dài, lan man tốn thời gian.

CẦN CHỨNG CHỈ GẤP

Thủ tục đăng ký học và thi rườm rà, tốn thời gian. Bạn cần bổ sung chứng chỉ gấp theo yêu cầu của đơn vị chủ quản.

BỊ LỪA ĐẢO, TỐN KÉM

Bạn tốn chi phí để bao đậu, mua chứng chỉ. Nhưng là chứng chỉ giả, ảnh hưởng đến công việc và mất thời gian, chi phí.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHỨNG CHỈ CHUYÊN VIÊN CHÍNH
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ SAO CHO PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN THEO QUY ĐỊNH
CHUẨN HÓA VỀ NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH CHO HỌC VIÊN ĐỂ PHÙ HỢP VỚI VỊ TRÍ CÔNG VIỆC
CHỨNG CHỈ LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HOÀN THIỆN HỒ SƠ NÂNG NGẠCH
01
02
03
TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHỨNG CHỈ CHUYÊN VIÊN CHÍNH
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ SAO CHO PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN THEO QUY ĐỊNH
CHUẨN HÓA VỀ NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH CHO HỌC VIÊN ĐỂ PHÙ HỢP VỚI VỊ TRÍ CÔNG VIỆC
CHỨNG CHỈ LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HOÀN THIỆN HỒ SƠ NÂNG NGẠCH
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Nền hành chính nhà nước, bao gồm 09 chuyên đề nhằm củng cố, bổ sung kiến thức quản lý hành chính nhà nước (kiến thức hành chính vĩ mô – kiến thức nền tảng) và 02 chuyên đề báo cáo;
Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, bao gồm 02 chuyên đề: 01 chuyên đề làm rõ những nguyên tắc, yêu cầu và nội dung cơ bản phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; 01 chuyên đề báo cáo;
Những kỹ năng cơ bản, bao gồm 07 chuyên đề phát triển kỹ năng thực thi công vụ (kỹ năng thực hiện chức năng, thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước; kỹ năng thực hiện nhiệm vụ tổ chức và quản lý tổ chức công);
Khai giảng, đi thực tế, viết tiểu luận cuối khóa, bế giảng.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Học viên cũ và đăng ký theo nhóm, vui lòng liên hệ để nhận ưu đãi và hỗ trợ riêng.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Nền hành chính nhà nước, bao gồm 09 chuyên đề nhằm củng cố, bổ sung kiến thức quản lý hành chính nhà nước (kiến thức hành chính vĩ mô – kiến thức nền tảng) và 02 chuyên đề báo cáo;
Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, bao gồm 02 chuyên đề: 01 chuyên đề làm rõ những nguyên tắc, yêu cầu và nội dung cơ bản phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; 01 chuyên đề báo cáo;
Những kỹ năng cơ bản, bao gồm 07 chuyên đề phát triển kỹ năng thực thi công vụ (kỹ năng thực hiện chức năng, thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước; kỹ năng thực hiện nhiệm vụ tổ chức và quản lý tổ chức công);
Khai giảng, đi thực tế, viết tiểu luận cuối khóa, bế giảng.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Học viên cũ và đăng ký theo nhóm, vui lòng liên hệ để nhận ưu đãi và hỗ trợ riêng.

ƯU ĐIỂM KHI ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

ĐÀO TẠO LINH HOẠT

Thời gian tổ chức các lớp ôn tập và lịch thi liên tục. Hỗ trợ ôn tập trực tuyến cho học viên không ở xa hoặc không có điều kiện tham gia học trực tiếp. Thủ tục đăng ký online nhanh gọn.Cam kết hỗ trợ học viên tới khi nhận chứng chỉ.

GIẢNG DẠY CHẤT LƯỢNG

Là các giảng viên Trường học viện quản lý giáo dục ,Học Viện Hành Chính Quốc Gia và Trường cán bộ quản lý văn hóa thể thao và du lịch tham gia giảng dạy. Đem đến những giờ học chất lượng và hiệu quả nhất.

NHANH CHÓNG & TIẾT KIỆM CHI PHÍ

Khóa ôn tập kéo dài 6 tuần. Học viên được hỗ trợ rút ngắn thời gian học nếu cần chứng chỉ gấp. Sau khi hoàn thành chương trình có lịch thi luôn. Cam kết chỉ thu học phí 01 lần duy nhất, cũng cấp học liệu miễn phí, không phát sinh thêm chi phí.

CAM KẾT ĐỒNG HÀNH

Là đơn vị liên kết với Học viện Hành chính Quốc gia, ĐH Nội vụ - các cơ quan có đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hành chính cho cán bộ công chức, viên chức . Cam kết hỗ học viên thi đạt bằng hợp đồng
ƯU ĐIỂM KHI ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

ĐÀO TẠO LINH HOẠT

Thời gian tổ chức các lớp ôn tập và lịch thi liên tục. Hỗ trợ ôn tập trực tuyến cho học viên không ở xa hoặc không có điều kiện tham gia học trực tiếp. Thủ tục đăng ký online nhanh gọn.Cam kết hỗ trợ học viên tới khi nhận chứng chỉ.

GIẢNG DẠY CHẤT LƯỢNG

Là các giảng viên Trường học viện quản lý giáo dục ,Học Viện Hành Chính Quốc Gia và Trường cán bộ quản lý văn hóa thể thao và du lịch tham gia giảng dạy. Đem đến những giờ học chất lượng và hiệu quả nhất.

NHANH CHÓNG & TIẾT KIỆM

Khóa ôn tập kéo dài 6 tuần. Học viên được hỗ trợ rút ngắn thời gian học nếu cần chứng chỉ gấp. Sau khi hoàn thành chương trình có lịch thi luôn. Cam kết chỉ thu học phí 01 lần duy nhất, cũng cấp học liệu miễn phí, không phát sinh thêm chi phí.

CAM KẾT ĐỒNG HÀNH

Là đơn vị liên kết với Học viện Hành chính Quốc gia, ĐH Nội vụ - các cơ quan có đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hành chính cho cán bộ công chức, viên chức . Cam kết hỗ học viên thi đạt bằng hợp đồng
CÁC ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG CHỈ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT
Previous
Next
✔ Trường Cán bộ Quản lý Văn hóa, Thể thao và du lịch
✔ Học viện Hành chính Quốc gia
✔ Học viện Quản lý Giáo dục
✔ Trường Đại học Nội vụ
✔ Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Thông tin & Truyền thông
Cùng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương được phép tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ chuyên viên chính.
HỒ SƠ & THỦ TỤC ĐĂNG KÝ
ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỌC
❖ Cán bộ, công chức, viên chức có mã ngạch 01-002 và tương đương;
❖ Cán bộ làm trong các tổ chức Đảng và đoàn thể có mức lương từ 3.33 trở lên;
❖ Cán bộ, công chức, viên chức có ít nhất 6 năm giữ ngạch chuyên viên và các đối tượng khác có nhu cầu tham gia khóa học.
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
❖ 01 Phiếu đăng ký quản lý nhà nước theo mẫu quy định.
❖ 01 Bằng tốt nghiệp trình độ cao nhất bản photo công chứng.
❖ 03 ảnh chân dung 3×4 chụp mới.
❖ 01 bản CMND photo công chứng.
❖ Quyết định tuyển dụng công chức, quyết định nâng lương.
❖Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.
CAM KẾT CỦA TRUNG TÂM
❖ Phôi do Bộ Nội vụ cấp, có giá trị toàn quốc.
❖ Lưu hồ sơ gốc, có số hiệu chứng chỉ rõ ràng.
❖ Tổ chức học và thi liên tục. Thu học phí 01 lần duy nhất, không phát sinh chi phí.
❖Có hợp đồng đào tạo đảm bảo quyền lợi cho học viên.
LỘ TRÌNH HỌC NHANH CHÓNG
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN
Học viên đăng ký thông tin trên trang của chúng tôi thành công. Bộ phận đào tạo sẽ liên hệ và thông báo lệ phí cùng lịch học, lịch thi với học viên.
NỘP HỒ SƠ - LỆ PHÍ
Học viên nộp hoặc gửi hồ sơ đã được thông báo cùng lệ phí về địa chỉ: Số 17, ngõ 167 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội. Sau đó ký hợp đồng cam kết đào tạo của Trung tâm.
HƯỚNG DẪN ÔN THI
Bộ phận đào tạo sẽ gửi email hướng dẫn học và tài liệu cho học viên. Sau đó sẽ liên hệ để thông báo cụ thể về thời lịch học, thời gian học cho học viên.
TRƯỚC NGÀY DỰ THI
Bộ phận tào tạo sẽ liên hệ với học viên và thông báo SBD, ngày thi, lịch thi, địa điểm thi cụ thể để học chuẩn bị tốt nhất cho ngày thi.
NHẬN KẾT QUẢ
Bộ phận đào tạo sẽ trao đổi với bạn về kết quả và phương thức nhận chứng chỉ để kết thúc đợt thi tuyển. Bảo lưu hồ sơ trên hệ thống.
ĐÁNH GIÁ TỪ HỌC VIÊN

ANH NGÔ TRUNG ĐỨC

Khóa học của trung tâm đã giúp tôi thi đạt chứng chỉ nhanh chóng. Tuy tôi không thành thạo máy tính nhưng vẫn có thể học online vì có đội ngũ trợ giảng rất nhiệt tình. Rất hài lòng với chất lượng đào tạo của trung tâm.

CHỊ TRẦN THỊ HOAN

Do tính chất công việc bận rộn nên tôi không có thời gian chuẩn bị bài cũng như chưa quen với cách học online. Tuy nhiên nhờ sự nhiệt tình của giáo viên cũng như đội ngữ trở giảng mà tôi đã có thể hoàn thành bài thi dễ dàng.

ANH ĐẶNG VĂN TIẾN

Các khóa học ở trung tâm rất hiệu quả và tiết kiệm thời gian cho những người bận rộn. Tôi rất hài lòng với chất lượng của khóa học và còn giới thiệu trung tâm cho rất nhiều bạn bè đang cần chứng chỉ. Cảm ơn trung tâm rất nhiều!
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Đối với học viên ở xa, không có thời gian đến đăng ký trực tiếp tại trung tâm. Đội ngũ tư vấn sẽ hỗ trợ đăng ký online và thu lệ phí thi bằng hình thức chuyển khoản. Sau đó sẽ gửi hợp đồng cam kết đầu ra cho học viên về địa chỉ học viên đã cung cấp.

Trung tâm chỉ thu học phí 01 lần duy nhất. Cung cấp tài liệu học miễn phí, cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình học và thi.

Học viên có lý do nghỉ học, đã thông báo đầy đủ cho cán bộ quản lý lớp sẽ được sắp xếp học bù ghép lớp sau khi kết thúc khóa học. Cam kết hỗ trợ học viên học đủ số buổi học và hỗ trợ ôn tập thêm nếu đầu ra chưa đạt.

Sau khi thi khoảng 01 tháng, nếu học viên có kết quả thi đạt sẽ được đội ngũ trợ giảng hỗ trợ nhận và gửi chứng chỉ tận tay. Hợp đồng đào tạo cũng có hiệu lực đến khi học viên nhận chứng chỉ. Đảm bảo quyền lợi học viên tỏng suốt quá trình học và thi chứng chỉ.

Chương trình cam kết đầu ra cho học viên đảm bảo nếu học viên chưa thể tham gia học ngay sau khi ký hợp đồng thì có thể bảo lưu khóa ôn tập trong vòng 6 tháng. Trung tâm sẽ có trách nhiệm hỗ trợ học viên học đủ số buổi học và ôn tập thêm cho tới khi thi đạt chứng chỉ.

ĐỐI TÁC
chat

Phòng Tuyển SinhHỗ trợ 24/7

Hotline: O96 999 8170

Xin chào! Bạn có cần chúng tôi hỗ trợ gì không, đừng ngại hãy đặt câu hỏi để được tư vấn ngay

Vui lòng chọn khu vực thi của bạn và điền thông tin để bắt đầu nhận tư vấn