ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

 

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC

CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG

❖ Chứng chỉ KTT là điều kiện bắt buộc cho những ai đang công tác tại các cơ quan đơn vị kế toán nhà nước, công ty hay doanh nghiệp, có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành tài chính kế toán, kiểm toán, muốn bổ nhiệm, thăng chức kế toán trưởng.

❖ Cung cấp kiến thức nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho người học như: Kiến thức về pháp luật, thuế, báo cáo tài chính, quản trị, kiểm toán.

CHỨNG CHỈ CHUẨN TT 199/2011/TT-BTC - HỖ TRỢ ĐẾN KHI THI ĐẠT

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC

CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG

❖ Chứng chỉ KTT là điều kiện bắt buộc cho những ai đang công tác tại các cơ quan đơn vị kế toán nhà nước, công ty hay doanh nghiệp, có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành tài chính kế toán, kiểm toán, muốn bổ nhiệm, thăng chức kế toán trưởng.

❖ Cung cấp kiến thức nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho người học như: Kiến thức về pháp luật, thuế, báo cáo tài chính, quản trị, kiểm toán.

CHỨNG CHỈ CHUẨN TT 199/2011/TT-BTC
CAM KẾT HỖ TRỢ ĐẾN KHI THI ĐẠT

BẠN CẦN CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHƯA NẮM RÕ THÔNG TIN

Bạn chưa tìm hiểu kỹ về các chứng chỉ kế toán và xác định được mình cần chứng chỉ loại nào để có thể ứng tuyến vào vị trí kế toán trưởng tại cơ quan, đơn vị tuyển dụng.

CẦN CHỨNG CHỈ GẤP

Cơ quan yêu cầu bổ sung chứng chỉ gấp để kịp thời hạn nhưng bạn chưa tìm được khóa học phù hợp. Nhiều đơn vị tổ chức đào tạo nhưng không hỗ trợ giấy xác nhận.

TỐN THỜI GIAN, CHI PHÍ

Hầu hết các khóa học đều học trực tiếp, nội dung học dàn trải khiến bạn khó theo kịp và hoàn thành chương trình học. Dẫn đến việc không thể thi đạt chứng chỉ đúng hạn.

BỊ LỪA ĐẢO, MẤT UY TÍN

Có nhiều trung tâm kém chất lượng, khiến bạn bỏ ra một số tiền lớn để không cần học và thi nhưng thực chất là chứng chỉ giả. Ảnh hưởng đến công việc và uy tín cá nhân.

BẠN CẦN CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHƯA NẮM RÕ THÔNG TIN

Bạn chưa tìm hiểu kỹ về các chứng chỉ kế toán và xác định được mình cần chứng chỉ loại nào để có thể ứng tuyến vào vị trí kế toán trưởng tại cơ quan, đơn vị tuyển dụng.

CẦN CHỨNG CHỈ GẤP

Cơ quan yêu cầu bổ sung chứng chỉ gấp để kịp thời hạn nhưng bạn chưa tìm được khóa học phù hợp. Nhiều đơn vị tổ chức đào tạo nhưng không hỗ trợ giấy xác nhận.

TỐN THỜI GIAN, CHI PHÍ

Hầu hết các khóa học đều học trực tiếp, nội dung học dàn trải khiến bạn khó theo kịp và hoàn thành chương trình học. Dẫn đến việc không thể thi đạt chứng chỉ đúng hạn.

BỊ LỪA ĐẢO, MẤT UY TÍN

Có nhiều trung tâm kém chất lượng, khiến bạn bỏ ra một số tiền lớn để không cần học và thi nhưng thực chất là chứng chỉ giả. Ảnh hưởng đến công việc và uy tín cá nhân.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KHÓA HỌC
trang bị, cập nhật, hệ thống hóa và nâng cao những kiến thức cơ bản và chuyên sâu nhất về kế toán, kiểm toán, quản lý kinh tế, tài chính.
Tiêu chuẩn hóa chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán đối với kế toán trưởng.
là điều kiện bắt buộc để người đang công tác tại các cơ quan đơn vị kế toán nhà nước, công ty hay doanh nghiệp, muốn bổ nhiệm, thăng chức kế toán trưởng.
THÔNG TIN KHÓA HỌC

CAM KẾT KHÓA HỌC

Học viên cũ và đăng ký theo nhóm, vui lòng liên hệ để nhận ưu đãi và hỗ trợ riêng.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

KTT DOANH NGHIỆP

Phần kiến thức chung có 5 chuyên đề gồm:

• Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp;
• Chuyên đề 2: Quản lý tài chính doanh nghiệp;
• Chuyên đề 3: Pháp luật về thuế;
• Chuyên đề 4: Thẩm định dự án đầu tư;
• Chuyên đề 5: Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với ngân hàng và tổ chức tài chính.

Phần kiến thức nghiệp vụ có 6 chuyên đề gồm:

• Chuyên đề 1: Pháp luật về kế toán;
• Chuyên đề 2: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp;
• Chuyên đề 3: Kế toán tài chính doanh nghiệp;
• Chuyên đề 4: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp;
• Chuyên đề 5: Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, (vi) Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp.
• Chuyên đề 6: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

KTT HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Phần kiến thức chung có 4 chuyên đề gồm:

• Chuyên đề 1:Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;
• Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN;
• Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước;
• Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.

Phần kiến thức nghiệp vụ có 6 chuyên đề gồm:

• Chuyên đề 1: Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng;
• Chuyên đề 2: Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc;
• Chuyên đề 3: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN;
• Chuyên đề 4: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp;
• Chuyên đề 5: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vi không sử dụng kinh phí NSNN;
• Chuyên đề 6: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KHÓA HỌC
trang bị, cập nhật, hệ thống hóa và nâng cao những kiến thức cơ bản và chuyên sâu nhất về kế toán, kiểm toán, quản lý kinh tế, tài chính.
Tiêu chuẩn hóa chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán đối với kế toán trưởng.
là điều kiện bắt buộc để người đang công tác tại các cơ quan đơn vị kế toán nhà nước, công ty hay doanh nghiệp, muốn bổ nhiệm, thăng chức kế toán trưởng.
01
02
03
THÔNG TIN KHÓA HỌC

CAM KẾT KHÓA HỌC

Học viên cũ và đăng ký theo nhóm, vui lòng liên hệ để nhận ưu đãi và hỗ trợ riêng.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

KTT DOANH NGHIỆP

Phần kiến thức chung có 5 chuyên đề gồm:

• Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp;
• Chuyên đề 2: Quản lý tài chính doanh nghiệp;
• Chuyên đề 3: Pháp luật về thuế;
• Chuyên đề 4: Thẩm định dự án đầu tư;
• Chuyên đề 5: Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với ngân hàng và tổ chức tài chính.

Phần kiến thức nghiệp vụ có 6 chuyên đề gồm:

• Chuyên đề 1: Pháp luật về kế toán;
• Chuyên đề 2: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp;
• Chuyên đề 3: Kế toán tài chính doanh nghiệp;
• Chuyên đề 4: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp;
• Chuyên đề 5: Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, (vi) Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp.
• Chuyên đề 6: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

KTT HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Phần kiến thức chung có 4 chuyên đề gồm:

• Chuyên đề 1:Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;
• Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN;
• Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước;
• Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN.

Phần kiến thức nghiệp vụ có 6 chuyên đề gồm:

• Chuyên đề 1: Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng;
• Chuyên đề 2: Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc;
• Chuyên đề 3: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN;
• Chuyên đề 4: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp;
• Chuyên đề 5: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vi không sử dụng kinh phí NSNN;
• Chuyên đề 6: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp.

ƯU ĐIỂM KHI ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

ĐÀO TẠO LINH HOẠT

Các khóa đào tạo được khai giảng liên tục trong tháng. Học viên được hỗ trợ xếp lớp, đăng ký lịch học phù hợp với lịch cá nhân. Trung tâm cũng tạo điều kiện thuận lợi để học viên có thể đăng ký, học và thi online 100%

GIẢNG DẠY CHẤT LƯỢNG

Đội ngũ giảng viên của trung tâm là giảng viên chính đang là giảng viên chính bộ môn Tài chính - Kế toán - Kiểm toán tại Học viện Hành chính. Đem đến những giờ học chất lượng, hiệu quả cho học viên .

NHANH CHÓNG & TIẾT KIỆM

Khóa học kéo dài 05 tuần. Học viên được hỗ trợ tận tình từ thủ tục đăng ký, vào lớp học và thi, nhận chứng chỉ. Sau khi hoàn thành khóa học sẽ có lịch thi luôn. Đảm bảo thời gian thi đạt chứng chỉ nhanh nhất.

CAM KẾT ĐỒNG HÀNH

Trung tâm có liên kết đào tạo với Học viện Hành chính. Cam kết đầu ra bằng văn bản, học viên chỉ nộp lệ phí học 01 lần duy nhất, cung cấp học liệu miễn phí Không phụ thu, phát sinh thêm bất cứ chi phí nào trong khi học.

CÁC ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG CHỈ CHUẨN BỘ TÀI CHÍNH
Previous slide
Next slide
Căn cứ theo Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng (Ban hành kèm theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/11/2011 của Bộ Tài Chính). Các đơn vị được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng bao gồm:
❖ Học viện Tài chính
❖ Trường Đại học Thương Mại
❖ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
❖ Hội kiểm toán, kế toán Việt Nam/ các bộ, cơ quan ngang Bộ
❖ Các trường Cao Đẳng kinh tế, tài chính, kế toán thuộc Bộ Tài Chính.
HỒ SƠ & THỦ TỤC ĐĂNG KÝ
ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỌC
Người Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán như sau: ❖ Tối thiểu 2 năm kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán; ❖ Tối thiểu 3 năm từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
❖ Mẫu đăng ký (theo mẫu sẵn của trường)
❖ Bản photo CMND (có công chứng)
❖ 01 Bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng, Trung Cấp…( Bản công chứng)
❖ 04 ảnh màu 3×4 chụp trong vòng 6 tháng trở lại, ghi họ tên, ngày sinh phía sau ảnh;
CAM KẾT CỦA TRUNG TÂM
❖ Phôi do Bộ Tài chính cấp, có giá trị toàn quốc
❖ Lưu hồ sơ gốc, có số hiệu chứng chỉ rõ ràng
❖ Tổ chức học và thi liên tục. Thu học phí 01 lần duy nhất, không phát sinh chi phí.
❖Có hợp đồng đào tạo đảm bảo quyền lợi cho học viên
LỘ TRÌNH HỌC NHANH CHÓNG
BƯỚC 1
TIẾP NHẬN THÔNG TIN
Chúng tôi là đơn vị đầu tiên cam kết hỗ trợ học viên thi đạt bằng hợp đồng. Học viên được hỗ trợ ôn tập đến khi thi đạt chứng chỉ. Không phát sinh thêm chi phí.
BƯỚC 2
NỘP HỒ SƠ - LỆ PHÍ
Học viên nộp hoặc gửi hồ sơ đã được thông báo cùng lệ phí về địa chỉ: Số 17, ngõ 167 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội. Sau đó ký hợp đồng cam kết đào tạo của Trung tâm.
BƯỚC 3
HƯỚNG DẪN ÔN THI
Bộ phận đào tạo sẽ gửi email hướng dẫn học và tài liệu cho học viên. Sau đó sẽ liên hệ để thông báo cụ thể về thời lịch học, thời gian học cho học viên.
BƯỚC 4
TRƯỚC NGÀY DỰ THI
Bộ phận tào tạo sẽ liên hệ với học viên và thông báo SBD, ngày thi, lịch thi, địa điểm thi cụ thể để học chuẩn bị tốt nhất cho ngày thi.
BƯỚC 3
NHẬN KẾT QUẢ
Bộ phận đào tạo sẽ trao đổi với bạn về kết quả và phương thức nhận chứng chỉ để kết thúc đợt thi tuyển. Bảo lưu hồ sơ trên hệ thống.
ĐÁNH GIÁ TỪ HỌC VIÊN
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Trong quá trình học thầy cô (giảng viên chính bộ môn Kế toán – Kiểm toán – Tài chính của HVTC) rất khuyến khích quý anh chị học viên trao đổi bài học. Nên có phần nào chưa nắm rõ mọi người nên bật mic trao đổi để thầy cô hướng dẫn chi tiết kiến thức và cách làm bài.

Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng có giá trị sử dụng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp để bổ nhiệm kế toán trưởng lần đầu theo quy định tại khoản 2 Điều 53 của Luật Kế toán. Quá thời hạn 5 năm học viên có yêu cầu cấp lại chứng chỉ “phải học lại khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng”.

Đối với học viên ở xa, không có thời gian đến đăng ký trực tiếp tại trung tâm. Đội ngũ tư vấn sẽ hỗ trợ đăng ký online và thu lệ phí thi bằng hình thức chuyển khoản. Sau đó sẽ gửi hợp đồng cam kết đầu ra cho học viên về địa chỉ học viên đã cung cấp. Trong quá trình học sẽ có trợ giảng hướng dẫn học viên vào lớp, nhận tài liệu học và làm bài thi online.

Trung tâm chỉ thu học phí 01 lần duy nhất. Cung cấp tài liệu học miễn phí, cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình học và thi. Học viên sẽ được trung tâm gửi hợp đồng đào tạo để đảm bảo quyền lợi cũng như cam kết về vấn đề hỗ trợ ôm tập và không thu phụ phí.

Bộ Tài Chính quy định có hai mẫu chứng chỉ kế toán trưởng là:
– Chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp dành cho các anh chị làm kế toán – tài chính – kiểm toán cho các đơn vị tư nhân.
– Chứng chỉ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp dành cho các anh chị làm kế toán – tài chính – kiểm toán cho các đơn vị hành chính nhà nước.

Chương trình cam kết đầu ra cho học viên đảm bảo nếu học viên chưa thể tham gia học ngay sau khi ký hợp đồng thì có thể bảo lưu khóa ôn tập trong vòng 6 tháng. Trung tâm sẽ có trách nhiệm hỗ trợ học viên học đủ số buổi học và ôn tập thêm cho tới khi thi đạt chứng chỉ.

Sau khi thi khoảng 01 tháng, nếu học viên có kết quả thi đạt sẽ được đội ngũ trợ giảng hỗ trợ nhận và gửi chứng chỉ tận tay. Hợp đồng đào tạo cũng có hiệu lực đến khi học viên nhận chứng chỉ. Đảm bảo quyền lợi học viên tỏng suốt quá trình học và thi chứng chỉ.

ĐỐI TÁC
chat

Phòng Tuyển SinhHỗ trợ 24/7

Hotline: O96 999 8170

Xin chào! Bạn có cần chúng tôi hỗ trợ gì không, đừng ngại hãy đặt câu hỏi để được tư vấn ngay

Vui lòng chọn khu vực thi của bạn và điền thông tin để bắt đầu nhận tư vấn