Lãnh đạo cấp phòng

Lãnh đạo cấp phòng là gì? Vị trí vai trò và tiêu chuẩn bổ nhiệm

Lãnh đạo cấp phòng là gì? Có vai trò và nhiệm vụ như thế nào? Điều kiện để được bổ nhiệm được quy định ra sao? Đây là những câu hỏi khiến rất nhiều người quan tâm. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua bài viết chi tiết sau đây nhé!

Vị trí và vai trò của lãnh đạo cấp phòng

Trước khi tìm hiểu vị trí và vai trò của lãnh đạo cấp phòng thì chúng ta cùng tìm hiểu lãnh đạo cấp phòng là gì? Nó được hiểu là cán bộ, công chức, người có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị tốt, đáp ứng đầy đủ năng lực lãnh đạo cũng như giải quyết các công việc thuộc quyền và nhiệm vụ của mình.

Vai trò của lãnh đạo cấp phòng

Nền hành chính nước ta theo thứ bậc, do đó quản lý cấp phòng chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong nền hành chính nước ta hiện nay. Là nơi truyền tải; tổ chức thực hiện các quyết định của cấp trên trực tiếp. Đồng thời là người chịu trách nhiệm đề xuất những tâm tư; nguyện vọng của công chức thuộc đơn vị mình với lãnh đạo cấp trên.

Bên cạnh đó; họ là người trực tiếp quản lý nhân viên; chịu trách nhiệm các hoạt động công việc phòng ban mình. Họ cũng là người đưa ra kế hoạch; điều hành công việc thuộc nhiệm vụ phòng ban.

Điều tiết, truyền cảm hứng và động lực cho nhân viên trong quá trình diễn ra công việc.

vai trò tham mưu của lãnh đạo cấp phòng
Vai trò của người lãnh đạo quản lý cấp phòng

Chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng

 • Trưởng phòng
 • Các phó trường phòng

Trong Luật Cán bộ, Công chức năm 2008 có quy định rất rõ về chức năng nhiệm vụ của lãnh đạo gồm:

 • Xây dựng và trình cấp trên các đề án, dự án thuộc lĩnh vực mình.
 • Xây dựng, trình cấp trên những văn bản hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn theo quy định.
 • Ban hành các quy định, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn theo lĩnh vực mình được phân công.
 • Tiến hành tổ chức các hoạt động chuyên môn; hướng dẫn và kiểm tra tình hình thực hiện các hoạt động công tác thuộc thẩm quyền của mình.
 • Quản lý nhân sự, vật chất, tài chính thuộc phòng mình.
 • Thực hiện theo sự phân công của thủ trưởng cơ quan.

>>> Xem thêm: Tuyển sinh lớp chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Tiêu chuẩn bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc sở

Để được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo cấp phòng, người được bổ nhiệm cần đạt những tiêu chuẩn cụ thể theo quy định của pháp luật Việt Nam cho vị trí lãnh đạo của mình.

Điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng

 • Thí sinh cần có hồ sơ; lý lịch cá nhân được xác minh của cơ quan có thẩm quyền; có bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân.
 • Đáp ứng điều kiện về độ tuổi bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng.
 • Đáp ứng đầy đủ sức khỏe tốt để đảm nhiệm công việc được giao.
 • Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ của Đảng và của pháp luật; không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không trong thời hạn xử lý kỷ luật…
vai trò của lãnh đạo quản lý cấp phòng
Các yếu tố cần trò lãnh đạo cấp phòng thực hiện tốt vai trò chức trách lãnh đạo quản lý

Tiêu chuẩn lãnh đạo cấp phòng

Tiêu chuẩn chung

 • Về tư tưởng chính trị phải trung thành với lợi ích Đảng và nhà nước; kiên định với chủ trương tư tưởng của Hồ Chí Minh.
 • Người lãnh đạo cấp phòng phải là người có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống lành mạnh; cần kiệm liêm chính; chí công vô tư.
 • Lãnh đạo cấp phòng phải là những người có trình độ chuyên môn; chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 • Phải là người đạt trình độ tin học ngoại ngữ theo quy định mới nhất.
 • Là những người có tư duy đổi mới, có phương pháp khoa học phù hợp.
 • Đảm bảo điều kiện sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao và đảm bảo độ tuổi theo quy định.

Tiêu chuẩn cụ thể

Hiện nay để bổ nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý cấp phòng cho các đơn vị; tổ chức thì mỗi một Bộ; Ban, Ngành ngoài những tiêu chuẩn chung bắt buộc theo luật đinh thì mỗi đơn vị; tổ chức đều có những tiêu chuẩn cụ thể riêng cho từng vị trí.

1. Tiêu chuẩn về chức danh Trưởng phòng:

Về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý đối với chức danh trưởng phòng:

 • Chức danh trưởng phòng phải là người có thời gian công tác trong ngành tối thiểu từ 05 năm trở lên; trong đó có tối thiểu 03 năm làm công tác trong lĩnh vực chuyên môn; chuyên ngành được giao.
 • Đảm nhiệm chức vụ phó phòng hoặc tương đương 1 năm trở lên.
 • Tốt nghiệp đại học hoặc thạc sỹ.
 • Có bằng trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương.
 • Đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên hoặc các chức danh nghề nghiệp tương đương trở lên.
 • Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.
điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng
Quy định về bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng

2. Phó Trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng.

Phó trưởng phòng là cánh tay phải đắc lực cho trưởng phòng. Về kinh nghiệm lãnh đạo đối với phó trưởng phòng phải là người có thời gian công tác tối thiểu 3 năm trở lên. Trong đó tối thiểu 2 năm công tác trong lĩnh vực chuyên môn được giao.

Đồng thời là người tốt nghiệp đại học hoặc thạc sỹ chuyên ngành phù hợp. Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng…

chức năng nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng
Quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng

Xem thêm:

Quy định về số lượng lãnh đạo cấp phòng

Quy trình bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc sở

Đối với cấp phòng thuộc sở thì mỗi phòng ban đều có 1 trưởng phòng; còn lại là cấp phó phòng. Cụ thể như sau:

➣ Trường hợp được bố trí 01 Phó Trường phòng gồm:

 • Phòng thuộc sở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có dưới 10 biên chế công chức.
 • Phòng thuộc sở cấp tỉnh loại 1 như: Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng (trực thuộc trung ương); Nam Định, Buôn Ma Thuột, Huế, Đà Lạt, Nha Trang, Quy Nhơn, Thái Nguyên… có dưới 9 biên chế công chức.
 • Phòng thuộc sở cấp tỉnh loại II như Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu… các sở cấp tỉnh loại III như Bắc Kạn, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam… có dưới 8 biên chế công chức.

➣ Trường hợp phòng thuộc sở có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 03 Phó Trưởng phòng.

Quy định về bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng đơn vị sự nghiệp công lập

Mỗi phòng ban sẽ có 01 Trưởng phòng, còn lại phó trưởng phòng sẽ được quy định như sau:

 • Số lượng cấp phó phòng được bố trí bình quân không quá ba người trên một đơn vị.
 • Số lượng từ 07 đến 09 người làm việc là viên chức được bố trí 01 Phó Trưởng phòng.
 • Số lượng người làm việc là viên chức trở lên được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng.

Các yếu tố cản trở trong lãnh đạo cấp phòng

Để có thể quản lý hay lãnh đạo tốt, người lãnh đạo cần có trình độ, khả năng và bản lĩnh chính trị vững vàng . Nhưng trong quá trình quản lý sẽ có các yếu tố cản trở lãnh đạo cấp phòng thực hiện tốt vai trò chức trách lãnh đạo quản lý của mình. Hãy cùng chúng tôi phân tích tìm ra để nó khắc phục những yếu tố cản trở này nhé! 

tiêu chuẩn bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc sở
Các yếu tố cản trở lãnh đạo cấp phòng thực hiện tốt vai trò chức trách lãnh đạo quản lý

Yếu tố cản trở chủ quan

Năng lực bản thân chính là yếu tố quyết định đến việc lãnh đạo cấp phòng có thực hiện tốt nhiệm vụ vai trò của mình hay không. Người lãnh đạo cấp phòng phải có tầm nhìn cao, có đường lối chính sách và quản lý tốt.

Xét về yếu tố kinh nghiệm công tác thì lãnh đạo cấp phòng phải có thời gian công tác từ 3 năm trở lên đối với lĩnh vực mình đảm nhiệm. Những người có nhiều năm công tác ở vị trí lãnh đạo cấp phòng sẽ có nhiều kinh nghiệm để thực hiện các chính sách, đôn đốc và quản lý công việc tốt hơn những người có số năm công tác ít.

Một trong những yếu tố cản trở lãnh đạo cấp phòng đó là trình độ quản lý, trình độ tin học ngoại ngữ. Đây là những yếu tố giúp bạn vận dụng khoa học, công nghệ vào giải quyết công việc một cách hiệu quả. Ngược lại nếu trình độ tin học ngoại ngữ kém thì khả năng quản lý của bạn sẽ bị cản trở rất nhiều, không mang lại hiệu quả cao trong công việc quản lý.

Yếu tố cản trở khách quan 

Mỗi một phòng ban ngoài việc người quản lý cấp phòng phải có đầy đủ các yếu tố như đã phân tích ở trên thì còn có rất nhiều yếu tố cản trở lãnh đạo cấp phòng có thực hiện tốt công việc của mình hay không. Bao gồm các yếu tố như sau:

 • Nhân viên cấp dưới: Quản lý cấp phòng thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của mình phụ thuộc vào nhân viên của mình. Nếu như nhân viên cấp dưới xuất sắc có kinh nghiệm thì công tác ban hành quyết định, thực hiện một cách tốt hơn và ngược lại.
 • Động lực làm việc: Nếu có động lực, kiên trì và biết cách tạo cảm hứng thì công việc sẽ đạt được hiệu quả cao.
 • Yếu tố cản trở từ môi trường làm việc: Đây cũng được xem là một trong những yếu tố khách quan cản trở Lãnh đạo cấp phòng không có quyền hạn trực tiếp trong việc tuyển dụng, đào tạo, khen thưởng, điều chuyển, sa thải… nhân viên thuộc lĩnh vực quản lý của mình dẫn tới những bất cập trong đội ngũ không được giải quyết triệt để.

Ngoài những yếu tố trên còn có các yếu tố cản trở khác như: bối cảnh kinh tế, chính trị chi phối, sự bất cập trong các văn bản chỉ đạo điều hành, sự chậm trễ trong các thủ tục hành chính… khiến cho việc lãnh đạo quản lý gặp nhiều khó khăn

Như vậy, thông qua bài viết này các bạn đã nắm rõ những thông tin vai trò, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng. Mọi thông tin về khóa học và cấp chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng quý anh/ chị vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Rate this post

Trịnh Huyền Thanh

Là tác giả nổi tiếng của website Trang Tuyển Sinh (Trangtuyensinh.vn), Trịnh Huyền Thanh đã dành 5 năm để nghiên cứu và tích lũy những kiến thức quý giá về Chứng chỉ tiếng Anh . Cô chia sẻ các bài viết giàu thông tin với độc giả của mình và đã tạo dựng được danh tiếng trong lĩnh vực này. Bài viết của cô được đánh giá cao về độ chi tiết và hữu ích, mang đến cho người đọc những thông tin chính xác và đáng tin cậy.Bên cạnh khả năng viết xuất sắc, Trịnh Huyền Thanh còn được khen ngợi vì cách tiếp cận công việc đầy nhiệt huyết và tận tâm. Cô không ngừng tìm kiếm những kiến thức mới để cung cấp cho độc giả những thông tin cập nhật và chính xác nhất. Những đóng góp của cô đã biến Trangtuyensinh.vn thành một nguồn tài nguyên quý giá cho người học tiếng Anh, giúp họ cảm thấy tự tin và thành công hơn trong học tập và thi cử.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
chat

Phòng Tuyển SinhHỗ trợ 24/7

Hotline: O96 999 8170

Xin chào! Bạn có cần chúng tôi hỗ trợ gì không, đừng ngại hãy đặt câu hỏi để được tư vấn ngay

Vui lòng chọn khu vực thi của bạn và điền thông tin để bắt đầu nhận tư vấn