Chứng chỉ Tiếng AnhChứng chỉ B2

Bài mẫu viết thư Vstep B2 điểm cao, các topic B2 Writing hay gặp

Bài mẫu viết thư Vstep B2 được tổng hợp trong phần dưới đây sẽ là tài liệu giúp các bạn thí sinh đang chuẩn bị cho bài thi Tiếng Anh Vstep biết cách viết thư và đạt được điểm cao. Cùng theo dõi các dạng đề viết thư cũng như hướng dẫn chi tiết các bước để viết một bức thư tiếng Anh đúng chuẩn.

Các dạng đề viết thư tiếng Anh B2

Bài viết thư là bài đầu tiên trong đề thi Writing Tiếng Anh B2. Đề thi viết B2 tiếng Anh được chia thành 2 phần, với thời gian làm bài 60 phút. Sau khi hoàn thành bài viết thư, thí sinh sẽ chuyển sang bài viết luận tiếng Anh B2. 

Trong task 1 bài thi viết tiếng Anh B2, thí sinh sẽ đọc một đoạn trích email hoặc thư. Trong thư sẽ có những câu hỏi trực tiếp/ gián tiếp để thí sinh trả lời. Thí sinh cần viết email hoặc một bức thư hoàn chỉnh có độ dài tối thiểu 120 từ để trả lời các ý được hỏi. 

Nếu chia theo mục đích viết thư thì thư được chia thành nhiều loại khác nhau, trong đó có một số dạng chính như sau:

 • Invitation letters (thư mời)
 • Thank you letters (thư cảm ơn)
 • Request letters (thư yêu cầu)
 • Complaint letters (thư phàn nàn)
 • Apology letters (thư xin lỗi)
 • Job application letters (thư xin việc)
 • Letter of suggestion (thư đề nghị)
 • Inquiry letter (thư hỏi đáp)
bài mẫu viết thư Vstep B2
Tổng hợp các dạng đề viết thư trong bài mẫu viết thư Vstep B2

 

Hướng dẫn chi tiết mẫu viết thư bằng tiếng Anh B2

Đầu tiên cần đọc kỹ đề để xác định rõ ngữ cảnh và mục tiêu viết thư của bạn. Bạn có thể viết thư để làm quen với một người bạn mới, gửi lời mời tham dự một sự kiện, đưa ra ý kiến hoặc yêu cầu, hoặc thể hiện sự cảm kích, ví dụ như viết thư cảm ơn. Sau đó bạn viết lần lượt các phần: Đầu thư, thân thư và kết thư. 

Bài mẫu viết thư Vstep B2 phần Đầu thư (Opening)

Đầu tiên hãy chọn lời chào phù hợp:

 • Nếu bạn biết tên người nhận, sử dụng “Dear [Tên người nhận],”. Ví dụ: “Dear Mr. Smith,” hoặc “Dear Mary,”
 • Nếu bạn không biết tên người nhận, bạn có thể sử dụng “To whom it may concern,” hoặc “Dear Sir/Madam,”.

Sử dụng lời chào thân mật (informal) hoặc lịch sự (formal) phù hợp với mối quan hệ của bạn với người nhận:

 • Lời chào thân mật: Dành cho bạn bè, người thân hoặc đồng nghiệp gần gũi. Ví dụ: “Hi [Tên người nhận],”
 • Lời chào lịch sự: Dành cho người lạ, cấp trên, hoặc trong các tình huống chính thức. Ví dụ: “Dear Mr. Johnson,” hoặc “Dear Professor Wilson,”

Khi mở đầu, cung cấp một lời giới thiệu ngắn gọn:

 • Ngắn gọn và trực tiếp nêu rõ mục đích của bạn viết thư. Ví dụ: “I am writing to inquire about…” (Tôi viết thư để hỏi về…), “I am writing to express my interest in…” (Tôi viết thư để bày tỏ sự quan tâm của tôi đến…), “I am writing to inform you that…” (Tôi viết thư để thông báo rằng…)
 • Mô tả ngắn gọn về mối quan hệ hoặc lý do bạn viết thư. Ví dụ: “We met at the conference last week and discussed…” (Chúng ta gặp nhau tại hội nghị tuần trước và đã thảo luận về…), “I am a student at ABC University studying…” (Tôi là sinh viên của Đại học ABC, đang học về…)

Ví dụ bài mẫu viết thư Vstep B2 về lời chào thân mật (informal):

“Hi John,

I hope this email finds you well. I wanted to reach out to you to discuss…”

Ví dụ về lời chào lịch sự (formal):

“Dear Ms. Johnson,

I am writing to inquire about the job position you posted on your website…”

Hãy chắc chắn lựa chọn lời chào hợp lý và mở đầu một cách sáng tạo và phù hợp với mục đích viết thư của bạn và quan hệ với người nhận.

bài mẫu viết thư Vstep B2
Bài mẫu viết thư Vstep B2 phần mở đầu thư

Thân thư (Body)

Để viết phần nội dung chính của một bức thư tiếng Anh, bạn có thể tuân thủ các bước sau đây:

 • Xác định mục đích viết thư: Đầu tiên, hãy xác định mục đích chính của bạn trong việc viết thư. Bạn có thể muốn thảo luận về một vấn đề cụ thể, đưa ra ý kiến, yêu cầu hoặc chia sẻ thông tin. Điều này sẽ giúp bạn tập trung và tổ chức nội dung của mình một cách rõ ràng.
 • Đưa ra các ý chính: Xác định các ý chính mà bạn muốn truyền đạt trong bức thư của mình. Hãy tưởng tượng rằng mỗi ý chính sẽ trở thành một đoạn văn riêng biệt trong phần nội dung chính.
 • Sắp xếp các ý chính theo trật tự logic: Xác định trật tự logic để sắp xếp các ý chính trong bức thư của bạn. Bạn có thể sắp xếp chúng theo thứ tự thời gian, từ quan trọng nhất đến ít quan trọng hơn, hoặc theo một tiêu chí khác phù hợp với mục đích viết thư.
 • Viết các đoạn văn cho mỗi ý chính: Viết các đoạn văn riêng biệt cho mỗi ý chính. Mỗi đoạn văn nên bắt đầu bằng một câu chủ đề rõ ràng và sau đó phát triển ý chính đó bằng cách cung cấp các thông tin, lập luận, ví dụ hoặc mô tả chi tiết.
 • Sử dụng từ ngữ và ngữ pháp phù hợp: Sử dụng từ ngữ và ngữ pháp phù hợp với trình độ tiếng Anh của bạn. Đảm bảo rằng bạn sử dụng câu văn chính xác, từ vựng phù hợp và cấu trúc câu logic.
 • Kết nối các ý chính: Sử dụng các từ nối và cụm từ để liên kết các ý chính và đảm bảo mạch logic trong bức thư của bạn. Sử dụng các từ ngữ như “furthermore,” “moreover,” “in addition,” hoặc “on the other hand” để thể hiện mối liên hệ giữa các ý chính.
 • Tổng kết: Cuối cùng, hãy tổng kết lại các ý chính một cách súc tích và cung cấp một kết luận cho phần nội dung chính của bức thư.

Kết thúc thư (Closing)

Để viết phần kết của một bức thư tiếng Anh, bạn có thể tuân thủ các bước sau đây:

 • Tóm tắt lại ý chính: Tóm tắt lại những điểm chính đã được trình bày trong phần nội dung chính của bức thư. Đảm bảo rằng bạn truyền đạt một cách ngắn gọn và súc tích.
 • Đề xuất hành động hoặc khuyến nghị: Đề xuất một hành động hoặc khuyến nghị mà bạn muốn người đọc thực hiện dựa trên nội dung của bức thư. Điều này có thể là việc yêu cầu họ hồi đáp, cung cấp thông tin bổ sung, thảo luận vấn đề, hoặc thậm chí đề xuất một cuộc họp hoặc gặp gỡ trong tương lai.
 • Kết thúc với lời chào và lời cảm ơn: Kết thúc bức thư của bạn với lời chào và lời cảm ơn. Bạn có thể sử dụng các biểu thức như “Yours sincerely,” “Best regards,” hoặc “Thank you” để kết thúc thư một cách lịch sự. Phần chào mở đầu và kết thúc phải có sự thống nhất với nhau. Nếu bạn mở đầu bằng “Sir” – kết thúc bằng “Faithfully”, mở đầu bằng tên người nhận thì sẽ kết thúc bằng “Sincerely”. Ngoài ra, có thể dùng Yours truly, Yours respectfully, (Kính thư) hoặc All the best, Best wishes, Best regards và ký tên.
 • Ký tên: Nếu bạn viết thư cho một cá nhân hoặc tổ chức cụ thể, hãy đảm bảo rằng bạn cung cấp thông tin liên hệ của mình (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) nếu cần thiết.

>>> Tham khảo: Hướng dẫn ôn thi B2 tiếng Anh phần Viết kèm tài liệu luyện thi B2 miễn phí

bài mẫu viết thư Vstep B2
Hướng dẫn viết bài mẫu viết thư Vstep B2 phần Kết bài

Bài mẫu viết thư VSTEP B2 mới nhất

Đề 1: Viết thư trả lời bức thư của một người bạn thân

Dear Thanh,

I hope this letter finds you well. It was delightful to receive your recent letter inquiring about how I’ve been doing. I appreciate your thoughtfulness and genuine concern.

Firstly, I would like to express my gratitude for your kind words and warm wishes. I am doing quite well and have been keeping busy with various activities. I have recently started a new job, which has been an exciting and fulfilling experience for me. It has allowed me to expand my knowledge and skills in my field of interest.

In terms of personal life, I have been spending time with family and friends, which always brings me joy and happiness. Additionally, I have been exploring new hobbies such as painting and hiking, which have proven to be great sources of relaxation and inspiration.

I would also like to take this opportunity to inquire about your well-being. How have you been? Have there been any exciting developments in your life? I am genuinely interested in catching up with you and hearing about your experiences.

Please let me know if you have any plans to visit our hometown in the near future. It would be wonderful to have the chance to meet up and spend some quality time together. I miss our conversations and the laughter we shared.

Once again, thank you for reaching out and keeping our friendship alive. I look forward to hearing from you soon and eagerly await your response.

Take care and best wishes.

Warm regards,

Linh

Đề 2: Viết một bức thư gửi lời cảm ơn tới đồng nghiệp đã giúp đỡ bạn trong dự án công việc vừa qua. 

Dear Kim,

I wanted to take a moment to express my heartfelt gratitude for your invaluable assistance during our recent work project. Your support and expertise were instrumental in ensuring its success.

Your willingness to share your knowledge, provide guidance, and collaborate as a team truly made a significant impact. Your dedication and hard work were evident throughout the entire process, and I am truly grateful for your contributions.

I sincerely appreciate the time and effort you invested in this project. Your professionalism and attention to detail were commendable, and it was a pleasure working alongside you. Your expertise and insights were invaluable, and I am grateful for the opportunity to learn from you.

Once again, thank you for your outstanding support. Your contributions made a significant difference, and I am genuinely grateful for everything you did. I look forward to the opportunity to collaborate with you again in the future.

With deepest appreciation,

[Your Name]

Trên đây là bài mẫu viết thư Vstep B2 và hướng dẫn mẫu viết thư bằng tiếng Anh B2 chi tiết dành cho các bạn. Để có thể đạt mục tiêu B2, bạn cần luyện tập viết nhiều dạng bài viết thư, đáp ứng được các yêu cầu về từ vựng, ngữ pháp như đề bài yêu cầu. 

Tham khảo thêm thông tin về lớp học ôn thi A2, B1, B2 Tiếng Anh cấp tốc cam kết đầu ra theo địa chỉ:

Trang Tuyển Sinh

 • Số 17, ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
 • Số 352 đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, TPHCM
 • Hotline: 096.999.8170 – 0989.880.545
 • Website: trangtuyensinh.vn
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan

chat

Phòng Tuyển SinhHỗ trợ 24/7

Hotline: O96 999 8170

Xin chào! Bạn có cần chúng tôi hỗ trợ gì không, đừng ngại hãy đặt câu hỏi để được tư vấn ngay

Vui lòng chọn khu vực thi của bạn và điền thông tin để bắt đầu nhận tư vấn