Nghiệp vụ sư phạm

Lớp nghiệp vụ sư phạm đại học sư phạm tại Hà Nội 2021

Căn cứ thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học. Các trường đại học tại Hà Nội liên tục tuyển sinh các khóa đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Hà Nội năm 2021, cụ thể như sau:

Học nghiệp vụ sư phạm tại Hà Nội

Khóa học Nghiệp vụ sư phạm ở Hà Nội dành cho các giảng viên, các giáo viên các trường đại học, cao đẳng

 • Nghiệp vụ sư phạm TCCN
 • Lớp nghiệp vụ sư phạm tiểu học
 • Khóa nghiệp vụ sư phạm trung học cơ sở, trung học phổ thông
 • Lớp nghiệp vụ sư phạm mầm non
 • Lớp nghiệp vụ sư phạm nghề.

Học nghiệp vụ sư phạm tại Hà Nội ở đâu?

Các khóa học nghiệp vụ sư phạm Hà Nội do chính các giảng viên hàng đầu tại Hà Nội tham gia giảng dạy. Bạn đang có mong muốn trở thành giáo viên, giảng viên trong các trường cao đẳng, đại học hoặc những bạn đã, đang công tác trong ngành giáo dục mà chưa có chứng chỉ nghiệp vụ hành nghề đều có thể tham gia khóa học này.

Chương trình học kéo dài từ 2.5 tháng – 3 tháng theo chuẩn chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo tùy vào từng đơn vị tổ chức.

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm là điều kiện bắt buộc để bạn có thể đứng lớp giảng dạy, là một yếu tố quan trọng đầu vào chứng tỏ bạn đủ trình độ chuyên môn và nghiệp vụ làm một nhà giáo thực thụ.

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tại Hà Nội được cấp bởi các trường uy tín trên địa bàn Hà Nội như:

 • Đại học sư phạm Hà Nội
 • Đại học sư phạm Hà Nội 2
 • Học viện quản lý giáo dục
 • Trường cao đẳng sư phạm Hà Nội
 • Trường cao đẳng cơ điện Hà Nội …
chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học sư phạm hà nội 2
Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học sư phạm Hà Nội

>>> Xem thêm: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm TPHCM

Học nghiệp vụ sư phạm Đại học sư phạm Hà Nội 2

Trường đại học sư phạm Hà Nội 2 là một trong số các trường được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Trường luôn khẳng định được vị trí và chất lượng trong công tác giảng dạy.

Cùng với đó học nghiệp vụ sư phạm đại học Hà Nội 2 các bạn sẽ được học tập cùng đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm của trường.

Thời gian đào tạo ngắn, chỉ từ 2.5 tháng. Hình thức học trực tuyến phù hợp với những học viên bận rộn và ở xa.

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Hà Nội đại học sư phạm Hà Nội hai được Bộ giáo dục và Đào tạo cấp, không ghi thời hạn sử dụng trên bằng. Do đó nó sẽ có giá trị sử dụng lâu dài và giá trị sử dụng trên toàn quốc.

>>> Xem thêm: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Đà Nẵng

Chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm tại Hà Nội

1. Chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm TCCN 

Chương trình học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tại Hà Nội cho giáo viên các trường TCCN tại Hà Nội do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định như sau:

 • Thời lượng chương trình học: 25 tín chỉ
 • Khối kiến thức bắt buộc: 21 tín chỉ
 • Khối kiến thức tự chọn: 4 tín chỉ
STT Nội dung bồi dưỡng. Số tín chỉ
1 Tâm lý học sư phạm nghề nghiệp. 04
2 Giáo dục học nghề nghiệp. 03
3 Tổ chức và quản lý quá trình dạy học. 03
4 Phương pháp và kỹ năng dạy học. 04
5 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. 02
6 Giao tiếp và ứng xử sư phạm. 02
7 Thực tập sư phạm. 03
Tổng cộng 21

Khối kiến thức tự chọn: 4 tín chỉ

STT Nội dung bồi dưỡng Số tín chỉ
1 Phát triển chương trình đào tạo TCCN. 02
2 Kiếm tra, đánh giá trong giáo dục TCCN. 02
3 Sử dụng phương tiện và công nghệ dạy học trong giáo dục nghề nghiệp. 02
4 Ứng dụng CNTT trong dạy học. 02
5 Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh. 02
Quản lý chất lượng trong giáo dục TCCN. 02

2. Chương trình học bồi dưỡng cấp chứng chỉ NVSP cho giảng viên cao đẳng, đại học

Thời lượng chương trình học: 20 tín chỉ

STT Nội dung bồi dưỡng Số tín  chỉ
1 Giáo dục học đại học thế giới và Việt Nam. 01
2 Tâm lý học dạy học đại học. 01
3 Lý luận dạy học đại học. 03
4 Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học. 02
5 Đánh giá trong giáo dục Đại học. 02
6 Sử dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong dạy học đại học. 01
7 Tâm lý học đại cương. 02
8 Giáo dục học đại cương. 03
9 Phương pháp nghiên cứu khoa học. 02
10 Thực tập sư phạm. 03
Tổng cộng 20

3. Chương trình học bồi dưỡng chứng chỉ NVSP cho người có bằng phù hợp có nguyện vọng thành giáo viên tiểu học

Nội dung phần bắt buộc tối thiểu (31 tín chỉ).

Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Số tiết dạy trên lớp
Thảo luận, thực hành
thuyết
Khối kiến thức chung
BB1  Sinh lý học trẻ em 2 20 20
BB2  Tâm lý học giáo dục 2 20 20
BB3  Giáo dục học 3 30 30
BB4 Giao tiếp sư phạm 3 15 60
BB5 Quản lí hành vi học sinh 2 15 30
BB6 Quản lí nhà nước về giáo dục 2 15 30
Khối kiến thức chuyên ngành
BB7 Chương trình giáo dục phổ thông và chương trình môn học1 2 10 40
BB8 Dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh 3 30 30
BB9 Phương pháp dạy học môn học 3 15 60
BB10 Đánh giá học sinh 3 20 50
BB11 Ứng dụng CNTT trong giáo dục và dạy học 2 10 40
Thực tập sư phạm
BB12 Thực tập sư phạm 1 2 0 60
BB13 Thực tập sư phạm 2 2 0 60

Nội dung phần tự chọn (Chọn 02 học phần = 04 tín chỉ)

Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Số tiết dạy trên lớp
Thảo luận, thực hành
thuyết
TC1  Tổ chức sinh hoạt chuyên môn 2 15 30
TC2  Xây dựng môi trường giáo dục 2 15 30
TC3  Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng  2  15   30
TC4 Thiết kế và sử dụng đồ dùng dạy học  2     5   50
TC5 Phối hợp với gia đình và cộng đồng  2  15   30
TC6 Công tác chủ nhiệm lớp và công tác Đội 2 15 30
TC7 Tổ chức hoạt động trải nghiệm 2 15 30

>>> Xem thêm: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Đại học Huế

Thông báo tuyển sinh nghiệp vụ sư phạm Đại học sư phạm Hà Nội

Trường đại học sư phạm Hà Nội, Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 liên tục thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm dành cho các đối tượng sau đây:

1. Đối tượng theo học

Tất cả những cá nhân có nguyện vọng có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tại Hà Nội, để trở thành giáo viên giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập, dân lập hay các trung tâm giáo dục…

2. Thời gian học 

 • Khóa học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học sư phạm Hà Nội kéo dài chỉ từ 1.5 – 2 tháng.
 • Học vào các buổi tối trong tuần và ngày thứ 7 và chủ nhật.

3. Hình thức học 

Lớp nghiệp vụ sư phạm Đại học sư phạm Hà Nội 2 học dưới các hình thức online thông qua phần mềm Zoom, Google Meet… Hoặc có thể học trực tiếp tại trường.

4. Học phí:

Học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Hà Nội  học phí chỉ từ 2.5 triệu/ khóa học.

5. Hồ sơ đăng ký học nghiệp vụ sư phạm tại Hà Nội

 • 01 Phiếu dăng ký theo học mẫu của trường
 • 01 Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm photo công chứng
 • 04 Ảnh 3×4 mới chụp và ghi rõ thông tin.
 • 01 Chứng minh thư hoặc thẻ căn cước photo công chứng.

6. Bằng cấp 

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, học viên đáp ứng đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Đại học sư phạm Hà Nội 2. Bằng chuẩn Bộ giáo dục và Đào tạo, có giá trị sử dụng trên toàn quốc.

Thông qua bài viết này các bạn đã hiểu rõ thông tin về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tại Hà Nội. Mọi thông tin về khóa học nghiệp vụ sư phạm tại Hà Nội quý anh/ chị vui lòng liên hệ với Edulife để được tư vấn miễn phí:

Công ty cổ phần Giáo dục Edulife

Địa chỉ: Số 17, ngõ 167, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0962780856

Webssite: Trangtuyensinh.vn

Bình Luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Xem thêm
Close